Users who own this game also own:

The 7th Saga
The 7th Saga
Energy Breaker
Energy Breaker
Juvei Quest
Juvei Quest
Puzzle Nintama Rantarou
Puzzle Nintama Rantarou
Kishin Douji Zenki: Tenchi Meidou
Kishin Douji Zenki: Tenchi Meidou