hide results

  FAQ/Walkthrough (Swedish) by CWall

  Version: 1.0 | Updated: 02/22/09 | Search Guide | Bookmark Guide

             _________
            | ___  / __THE LEGEND_OF__  ____
            | / / / | _ || |  \ __ \ / __ \
            |/ / / | |_\|| |  | | \ \| /__\ |
              / /  | _| | |  | | | || __ |
             / / /|| |_/|| |_/|| |__/ /| | | |
             / /__/ ||____||____|/_____/ |_| |_|
            /________|    A LINK TO THE PAST
  
                  För Super NES
                Guide av Christian Wall
                Version 1.0 (22/2 2009)
                cwall_85(at)hotmail.com
              Copyright © 2009 Christian Wall
  
              Denna guide är dedicerad Mia, min
              bästa vän, livskamrat och älskade.
  
  ==============================================================================
  
                    Innehåll
  
  ==============================================================================
  
                  1. Introduktion
                  2. Guide
                  3. Appendix
                   3.1 Föremålsguiden
                   3.2 Uppgraderingar
                   3.3 A-knappen
                   3.4 Flaskor
                   3.5 Hjärtbitar
                   3.6 Affärer
                   3.7 Minispel
                   3.8 Feer
                   3.9 Rupier
                   3.10 Warper
                  4. Om dokumentet
  
  För att nå en plats i spelet fort, ska du ta fram sökfunktionen i det program
  du använder (CTRL F eller CTRL B). Sök sedan på siffra och rubrik här ovan 
  för att komma dit du vill. 
  
  ==============================================================================
  
                  1. Introduktion
  
  ==============================================================================
  
  Välkommen till min guide för The Legend of Zelda: A Link to the Past. Den 
  tredje delen i legenden om Zelda är ett av mina favoritspel. Snart tjugo år 
  efter sin utgivning lyckas spelet fortfarande fängsla mig med sina lummiga
  skogar, atmosfäriska musik och snillrika design. Ett spel som efter flertalet 
  uppgraderingar och uppföljare inte känns det minsta förlegat. Främsta syftet 
  med den här guiden är att hjälpa dig igenom spelet så smidigt som möjligt och 
  att du alltid ska förstå det är du läser. Första delen av guiden utgörs av en 
  så kallad Walkthrough som leder dig steg för steg igenom äventyret. Resten av 
  guiden är ett appendix med bland annat information om hur du hittar alla före-
  mål och hjärtbitar. Lycka till med spelandet.
  
  ==============================================================================
  
                    2. Guide
  
  ==============================================================================
  
                =====================
                = Mot Hyrule Castle =
                =====================
  
  När du satt igång spelet och namngett huvudkaraktären kommer du att ligga och
  sova i din säng medan regnet piskar mot fönstren. Som i en dröm sänder 
  prinsessan Zelda ett telepatiskt meddelande till dig. Hon är fångad i 
  slottets fängelsehåla och hon måste räddas. Din farbror ger sig iväg för att 
  utföra den ädla utbrytningen. Ty även han verkar ha fått detta telepatiska
  meddelande. När du kan kontrollera den grönklädde ska du börja med att öppna 
  skattkistan i huset. Då får du lyktan (Lamp), ett föremål som du använder för
  att tända facklor. Du måste först ha magi dock. Du kan använd A-knappen och 
  styrkorset för att lyfta på krukor och således finna livsenergi.
  
  Bege dig ut ur huset och spring sedan rakt norrut tills du når en vallgrav. Gå
  lite till vänster och spring över vallgravens bro. Vakten vid slottsporten 
  tänker inte släppa in dig så följ istället stigen höger om denna vakt. Följ
  den och du når snart en återvändsgränd med ett par buskar och ett träd. Lyft
  på den inramade busken med A-knappen och ett hål visar sig. Hoppa ned här och
  du kommer ner under vallgraven. Här finner du din farbror, sårad och döende. 
  Du kommer att få hans svärd och sköld. Svärdet använder du med B-knappen. Hål-
  ler du knappen intryckt till svärdet glittrar och sedan släpper knappen utför 
  du en extra stark rundsving. Skölden försvarar dig automatiskt mot smärre 
  attacker om du är vänd åt rätt håll.
  
  Fortsätt nu söderut och du kommer ett rum med ett par vakter. Slå vakterna med
  ditt nya svärd och fortsätt sedan höger för att hitta en skattkista med fem
  rupier. Lyft på krukorna och du finner magi till din magimätare. Gå tillbaka
  åt vänster och forsätt sedan söderut för att komma ut till slottsgården. Hugg
  dig igenom vakter och buskar och spring sedan in i slottet.
  
                 =================
                 = Hyrule Castle =
                 =================
   ___________ _________________ _______________ _________ ____________________
  | 2F ___  | 1F _ ___ _   | B1 _  _   | B2 _  |          |
  |  | P |  |  |C|_D_|N|_  |  |K|_ |E|  |  |L|  | A = Ingång, till P |
  |  |___|  |  |_|___|___|  |  |I|J|_F_|  |_________| D = Till rum E   |
  |___________|  |B| A | O |  |  |_H_| G |  | B3 __  | E = Nyckel, kartan,|
        |  |_|___|___|  |    |___|  |  |M_| |   till rum D   |
        |_________________|_______________|_________| J = Nyckel, nivå- |
                              |   föremålet   |
  Kartan här ovan är egentligen bara till för att du   | K = Till rum L   |
  hela tiden ska ha koll på var i guiden du är någon-   | L = Till rum L, M |
  stans. Bokstäverna inom parenteser motsvarar rummen   | M = Stora nyckeln, |
  på kartan. Spelets karta dyker upp om du trycker på   |   Zelda, kista  |
  X-knappen, men du kan inte se alla rum förrän du    |   med 5 rupier  |
  hittat kartan i nivån. Jag kommer att leda dig till   | P = Till rum A   |
  alla rum så du behöver inte utforska på egen hand.   |____________________|
  I det första rummet (A) träffar du en hel del vakter. 
  Gör som du vill med dem och gå sedan genom den första dörren till vänster (B).
  Därifrån kommer du sedan att nå ett rum med en trappnedgång (D). Resten av 
  rummen på 1F går vi igenom senare, så spring nedför trapporna och du når B1
  och rum E. Besegra vakten här nere för att få en nyckel och öppna sedan skatt-
  kistan för att få kartan. Trycker du på X-knappen kan du nu se alla rum i 
  slottet och det ser ut lite som min karta här ovan.
  
  Gå in i den låsta dörren och din nyckel kommer automatiskt att förbrukas och
  dörren öppnas. I det här rummet (F) ska du bara fortsätta rakt söderut och du
  kommer till det stora rum G. Se upp för alla hål och vakter och fortsätt sedan
  åt vänster in i nästa rum (H). Arbeta dig igenom detta lilla rum och fortsätt
  in i rummet som ligger norrut (I). I detta rum finner du låsta och stängda 
  dörrar. Besegra vakten och det öppnas åt dig. Fortsätt åt höger (J) och du
  finner ett rum med en vakt och en skattkista. Besegra vakten för en nyckel och
  öppna skattkistan för att hitta bumerangen (Boomerang). Tryck på startknappen
  och flytta markören till föremålet och du får använda det. Bumerangen använder
  du för att bedöva dina fiender innan du besegrar dem.
  
  Gå nu tillbaka in i föregående rum (I) och lås upp dörren som leder norrut.
  Du kommer då in i ett rum med en trappnedgång (K) och den ska du naturligtvis
  springa nedför (L). På så vis hamnar du på plan B2 och här finner du ingenting
  annat än en annan trappnedgång. Spring nedför den också och du når fängelse-
  hålan (M). Här nere finner du prinsessan Zelda inlåst i en cell, men först 
  måste du besegra vakten utanför. Akta dig för hans morgonstjärna, ty den 
  slukar energi. Kasta bumerangen på honom och han bedövas. Slå honom sedan med
  svärdet och dra dig genast tillbaka. Gör detta åtta gånger och han är väck. 
  Din belöning är stora nyckeln. Öppna Zeldas cell och öppna skattkistan för fem
  rupier. Zelda vet en väg ut, men den ligger fem våningar ovanför så nu kommer
  hon att följa efter dig tills du kommer dit (rum P, alltså). 
  
  Nu ska du tillbaka uppför trapporna genom rum L och tillbaka till rum K. Gå 
  genom rum K, söderut genom rum I och du är tillbaka i stora rum H. Spring upp-
  på de övre plattformarna i rummet och bege dig sedan österut in i rum G och 
  sedan norrut in i F. Hoppa ned till den nedre delen av rummet, norrut till rum
  E och sedan uppför trapporna. Tillbaka på 1F och rum D anser jag nu att du ska
  bege dig in i rummet österut bara för att upptäcka alla rum (N). Därifrån kan
  du välja vilken dörr som helst som leder söderut och du kommer in i rum O och 
  därifrån är det bara att gå åt höger för att komma in slottets allra först rum
  (A). Bege dig nu norrut, uppför trapporna och du kommer in i tronrummet på 2F
  (P). Gå fram till altaret bakom tornet och knuffa på det från dess högra sida.
  Zelda kommer att hjälpa till och en gömd gång visar sig bakom. Stig in och du
  hamnar i Castle Dungeon.
  
                 ==================
                 = Castle Dungeon =             
                 ==================
  
  Trycker du på X-knappen här nere så kan du se en karta precis som i slottet,
  men stället är så litet att det känns ganska onödigt för mig att rita en karta
  här. Det är mörkt här nere tills du tänder en fackla och för det behöver du
  din egen lilla fackla. Magi, vilket den förbrukar, finner du i krukor och 
  annat. Se upp för råttor och ormar här nere, men besegra dem gärna eftersom 
  att du får mycket rupier. I det första rummet ska du bege dig mot det nord-
  östra hörnet för att hitta en trappnedgång. Bege dig neför den och du når
  det andra rummet. I följande rum ska du se upp för ormar och sedan bege dig 
  nedför nästa trappa. 
  
  Då når du plan B1 och rummet här är väldigt stort. Öppna skattkistan i högra 
  delen av rummet och du får en nyckel. Använd den för att öppna den norra 
  dörren och du kommer in i nästa rum. Därifrån ska du fortsätta in i rummet åt
  vänster och sedan det som ligger norrut. Här inne finner du en råtta i det 
  nordvästra hörnet. Besegra den och du får en nyckel. Använd sedan denna nyckel
  på dörren och du kommer in i ett ganska upplyst rum med spruckna väggar. 
  Strunta i dessa just nu och gå istället norrut till en rad med block. Flytta
  mittenblocket norrut och du kan sedan bege dig uppför trappuppgången. Tillbaka
  på 1F ska fortsätta söderut ett rum för att hitta två stycken omkopplare i
  väggen. Den ena släpper ner en massa ormar och den andra öppnar dörren 
  söderut. För mig var den högra den riktiga, men jag vet inte ifall det är den
  varje gång. Stå framför den och håll A-knappen intryckt medan du trycker nedåt
  på styrkorset. Du kan naturligtvis släppa ner ormarna för skojs skull också.
  I nästa rum når du helt enkelt kyrkan där Zelda nu kommer att stanna. Prästen
  märker ut var Sahasrahla, den vise befinner sig och det är dit du nu ska. 
  Öppna skattkistan för en hjärtbehållare som ökar din livsenergi med ett hjärta
  
                 ===================
                 = Mot East Palace =
                 ===================
  
  Nu ska vi bege oss mot krysset på din karta. Gå ut ur kyrkan och gå söderut
  tills du ser en stig och en flod. Följ denna stig åt väster ända tills du ser
  ett hus i närheten av skogen. Gå rakt söderut därifrån och du kommer
  in i Kakariko Village. Gå in i det första hus du ser eftersom krysset på din
  karta markerar det. Här står en kvinna som berättar att Sahasrahla inte alls
  är här. Någon annan i byn kanske vet. Gå ut ur huset och bege dig till det 
  sydvästra hörnet av byn. Tala med den blåhåriga pojken i närheten av några
  hönor. Det är Sahasrahlas barnbarn och markerar gärna var farfar befinner sig
  på kartan.
  
  Innan du lämnar byn bör du hämta några valfria, men ack så hjälpsamma prylar.
  Tala med mannen vid krukorna och köp en tom flaska av honom för hundra rupier
  om du har likviditet, vill säga. Gå in i värdshuset (det avlånga huset) från
  dess norra kortsida. Då hamnar du bakom bardisken och kan plocka upp en till
  flaska i skattkistan. I flaskor kan du förvara feer och medicin, men för att
  fånga feer måste du ha en fjärilshåv. Denna får du av den sjuka pojken i huset
  ovanför värdshuset. Lämna inte byn riktigt än eftersom att det är klokt att
  samla på dig några bomber. Hoppa ner i brunnen i nordvästra hörnet av byn från
  avsatsen ovanför och du finner bomber i en skattkista. Testa dem på spruckna
  väggen bredvid. Du kan också köpa bomber i byns butik. 
  
  En annan mycket vettig grej är att hämta en svamp i skogen. Rakt norr om 
  Kakariko Village ligger Lost Woods. Bege dig in i skogen från vilket håll som
  helst och du kommer i centrum av skogen att finna en svamp (Mushroom) bakom
  några buskar. Svampen ska du i sin tur ta till häxan vi Magic Shop. Ifall du 
  tittar på kartan så är det huset som ligger strax nordost om slottet. Spring
  dit och visa svampen för häxan (tryck på Y-knappen framför henne) så tillagar
  hon svampen. Ta en liten promenad och gå sedan in i huset så finner du Magic
  Powder bredvid expediten i affären. Detta magipulver kan användas på fiender
  och karaktärer för olika effekter. Det här är det enda sättet att besegra
  brinnande dödskallar du finner i nivåerna. Släng lite pulver på dem och de
  förvandlas till feer!
  
  Nu tycker jag att du kan lämna byn och följa det där krysset som pojken märkte
  på din karta. Du har ju gått en bit på vägen redan nu. Gå söderut och sedan
  in i det bergiga område där krysset finns. Spring in i huset som markeras av
  ett kryss och du träffar Sahasrahla. Det spelar ingen roll vad du svarar på 
  hans fråga. Du får ändå höra en historia och får alla pendanger utmärkta på 
  din karta, dessutom mästarsvärdet självt. Spräng gärna väggen bakom Sahasrahla
  för lite extra pröjs. Nu ska du bege dig mot den närmaste pendangen på kartan.
  Gå ut ur huset och jobba dig sedan strax åt sydöst och sedan norrut så kommer 
  du strax till Östra Palatset, eller East Palace. Se upp för riddarstatyer på 
  vägen. Slå dem fyra gånger med svärdet.
  
                  ===============
                  = East Palace =
                  ===============
   _________________ _________________________
  | _      2F |             |  Så var det dags för andra
  | |U|       | C. Kista med 100 rupier |  dungeon i spelet. Endast den
  | |T|_ _ _    | D. Nivåföremålet, feer |  mittersta dörren i första (A)
  | |S|R|Q|P|    | G. Kartan        |  rummet leder nånvart. Flytta
  |_________________| H. Telepatiblock    |  på den mittersta krukan och du
  |     _  1F | J. Kompassen      |  upptäcker en platta under. 
  |    _|O|   | L. Nyckel        |  Ställ dig på den och dörren
  |  ___|_N_|_ _ | M. Stora nyckeln    |  öppnas. Gå genom den och du
  |  |J|H| D |E|F| | N. Nyckel, till rum P  |  hamnar ute på en bro med växt-
  |  |I|_|___|_|G| | O. Massor av rupier   |  fiender. Ställ dig på golv-
  |   |M| C |K|L| | P. Till rum N      |  panelen och den norra dörren
  |   |_|___|   | U. Bossen        |  öppnas. Fortsätt genom denna
  |    |_B_|   |_________________________|  port och du når ett rum med
  |    |_A_|   |               kanonkulor som kommer farandes
  |_________________|  (C). Hur du undviker dem är uppenbart så fortsätt norrut
             men gå inte genom den norra dörren än. Följ istället 
  gången till vänster och du kommer att ledas till en skattkista med 100 rupier.
  När dessa frivilliga rupier är inkasserade ska du däremot fortsätta norrut in
  i nästa rum (D). Här kan du se en stor skattkista, men den kan du inte nå än.
  
  Gå istället till höger, flytta på krukorna och ställ på golvpanelen så att 
  dörren bredvid öppnas. Gå genom den och du når ett rum (E) med en massa ske-
  lett. Dessa besegrar du lättast genom att ständigt avancera mot dem med draget
  svärd. Då hoppar de, med lite tur, ner på ditt dragna vapen. Du kan se två 
  dörrar som leder mot öster. Ta den norra av dessa och du kommer in i rum F.
  Försök inte ens att besegra varelsen här inne (F). Lyft på krukan, ställ dig
  på plattan under och fortsätt sedan söderut in i följande rum (G) där du gen-
  ast finner en skattkista med kartan.
  
  Gå nu västerut, genom rummet med skeletten (E) och tillbaka in i rummet med 
  den oåtkomliga skattkistan (D). Gå till västra sidan och ställ dig på golv-
  panelen för att komma in i nästa rum (H), där du i princip bara ska fortsätta
  åt vänster (I). Det beniga rum du nu kommer in i bebos av odöda. Använd gärna
  krukor för att kasta på dem och de förblir döda. Således öppnas dörrarna och
  du kan fortsätta norrut in i rum J där kompassen ligger. Kompassen visar dig
  i princip bara var bossen befinner sig någonstans. Gå nu åt höger och du kom-
  mer tillbaka in i rum H, men på dess nedre plan. Det gråa blocket kan du läsa
  på, det är ett telepatiskt meddelande från Sahasrahla. Fortsätt sedan åt höger
  
  Nu kommer du in i rummet med den stora skattkistan, men rätt del av stället 
  (D). Skattkistan kan du inte öppna riktigt än så försök inte ens. Blir du 
  attackerad av gröna cykloper är mitt tips att kasta krukor på dem. Du kan ock-
  så se två stora kärl här. Dessa leder till feer och du når dem genom att hoppa
  från avsatsen vid norra dörren. Feer kan du fånga med fjärilshåven och förvara
  i en flaska om du plockade upp dem när jag så åt dig. Detta gör att du blir
  återupplivad om du dör. När du är färdig i det här rummet ska du fortsätta åt
  höger in i rum E igen, men precis som med föregående rum så befinner du dig nu
  i nedre delen.
  
  Här inne (E) ska du fortsätta rakt söderut och du kommer in i ett riktigt 
  mörkt rum (K). Gå bara direkt åt höger, tryck på golvpanelen och fortsätt åt
  höger för nästa rum (L). Här gäller det bara för dig att kasta lite krukor på
  fiender och du kommer få en vanliga liten nyckel. Gå tillbaka in i föregående
  rum (K) och gå till vänstra väggen där du finner en låst dörr. Lås upp och du
  är tillbaka i rummet med kanonkulor (C). Spring över bron och bege dig in i
  nästa rum (M). Här inne ska du först strunta i de fyra röda sakerna. Börja med
  att kasta krukor på den gröna cyklopen och klå sedan skeletten på vanliga 
  sätt. Detta gör så att de röda snubbarna skingrar sig från sin kruka. Lyft på
  krukan och tryck på plattan under. En skattkista med stora nyckeln dyker upp.
  Nu kan du öppna stora skattkistan och dörrar med stora nyckelhål. Ifall du 
  plockade upp Magic Powder tidigare ska jag påminna om att detta kan användas
  för att besegra de röda fienderna. De förvandlas då till feer som du kan 
  använda för hela dig själv. Kom ihåg detta och har du inte pulvret än hämta
  det när du klarat denna nivå.
  
  Fortsätt nu rakt norrut och du är tillbaka i rum H igen. Knuffa på det högra 
  blocket och du kan sedan fortsätt åt höger in i rum D. Öppna den stora kistan
  och du får pilbågen och lite pilar. Pilar får du mest genom att lyfta på
  krukor och sådant. Fortsätt nu norrut in i nästa rum (N) och här var det
  mörkt. Säkrast är att först besegra växterna. Gå sedan fram till de gröna
  riddarna och vänta tills de öppnar sina ögon. Skjut en pil i deras ögon då de
  är vidöppna. En av dem ger dig en nyckel. Från detta rum leder två dörrar 
  norrut. Börja med att ta den högra utgången och du finner ett rum (O) med 
  massor av rupier. Plocka på dig dessa och gå tillbaka in i föregående rum (N).
  
  Ta nu den andra utgången och du kommer att se den låst. Tur att du har en
  nyckel så att trappuppgången bakom låset kan visa sig. Spring uppför trapporna
  och du hamnar i rum P på 2F. Här inne ska du lyfta på den nedre vänstra krukan
  och dörren till höger kommer att öppna sig. Fortsätt in i nästa rum (Q) och du
  hittar tre arga cykloper och en stängd dörr. Det finns fyra dörrpaneler. Skjut
  en pil i ögat på den nedre cyklopen och ställ dig på hans panel och dörren
  öppnas. Skjut gärna de andra också för fler pilar. Fortsätt in i följande rum
  (R) för att hitta massor av kanonkulor och dörrpaneler. Ställ dig mitten av 
  rummet eftersom att du inte kan träffas därifrån. Den övre vänstra panelen 
  öppnar dörren så spring snabbt ut till den och fortsätt in i nästa rum (S).
  
  I följande rum (S) finner du några skelett och en elak röd cyklop. Dessa röda
  kan du endast besegra med två pilar, ingenting annat. Pilar finner du i en
  kruka om du har slut. Besegra också skeletten och du kan fortsätta norrut (T).
  I sista rummet innan bossen måste du ha ihjäl sex växter och två röda cyk-
  loper. Besegra växterna med en snurrattack hur du besegra cykloperna har vi ju
  redan gått igenom. Under krukorna finner du sammanlagt 20 pilar så var ordent-
  lig med att ladda upp till max innan du går in till bossen. Gå sen norrut (U).
  
  Bossen, eller ska vi säga bossarna, kallas Armos Riddare och det är stycken 
  mycket hårdhudade statyer. Pilbågen är säkrast mot dem, men svärdet går också
  bra. Varje riddare kräver tre pilar eller elva svärdshugg. Svärdshugg är också
  väldigt riskabelt eftersom att de hoppar. Mitt tips är att du hela tiden för-
  söker hålla dig i nedre hörnen och att du försöker använda bågen så precist
  som möjligt. Tänk på att du även träffar dem ifall de är i luften, det är ju
  faktiskt ett 2D-spel. När du besegrat fem av dem blir den sista väldigt röd,
  väldigt arg och väldigt höghoppande. Flytta dig hela tiden och han kommer inte
  att träffa dig. Använd bågen om du har pilar kvar. Tänk på att han är mycket
  mer stryktålig än de andra så tappa inte koncentrationen. När han är besegrad
  får du en hel hjärtbehållare och dessutom Modets Pendang. 
  
                 =====================
                 = Mot Desert Palace = 
                 =====================
  
  Nu måste vi tillbaka till Sahasrahla. Från East Palace ska du åt väster
  tills du når det lilla huset där du tidigare träffade honom. Prata med
  honom och han kommer att berätta lite mer för dig samt ge dig pegasus-skorna
  (Pegasus Boots). Håller du A-knappen intryckt kan du springa extra fort. 
  Fiender och stenhögar kan nu rammas. Sahasrahla tipsar också om ett "helpful
  item" som du kanske borde plocka upp. Nu ska du tillbaka till Kakariko-byn i
  de västra delarna av Hyrule. Titta på kartan och följ sedan stigen dit. Som 
  du vet består byn av två skärmar. Gå till den södra skärmen och du finner 
  cirka tre hus. Gå in i biblioteket, det med en fjäder, och du ser en bok ovan-
  på en hylla. Ramma den genom att hålla A-knappen intryckt och du får Mudora-
  boken (Book of Mudora). Den har lite speciella krafter vi diskuterar senare.
  
  Nu ska du gå tillbaka till ditt hus (tittar du på kartan är det huset direkt
  söder om slottet). När du väl nått huset ska du gå söderut för att nå träsket.
  Vill du ha föremålet som Sahasrahla nämnde ska du fortsätta mot sydost och 
  sedan följa stigen runt hela Hylia sjön tills du når en grotta och en sprucken
  vägg bredvid den. Spräng väggen och du hittar en skattkista med isstaven (Ice
  Rod). Detta föremål är ett vapen som fryser fiender. Användbart, men icke nöd-
  vändigt. När du är färdig ska du gå tillbaka till träsket och sedan följa 
  stigen åt sydväst därifrån. Då kommer du in i en ökendal som sedan leder dig
  in i en öken. Gå till nordvästra hörnet och du når en stenplatå med ett alt-
  are. Använd boken du plockade upp i byn framför altaret och du kommer att be-
  viljas ingång till ökenpalatset. Kliv in, vetja!
  
                  =================
                  = Desert Palace =
                  =================
   _________________ ______________________
  | 2F   _    |           | Innan du börjar utforska detta 
  |    |X|_   | A = Ingång      | palats ska jag dela med mig av
  |    |_W_|   | C = Kartan      | lite tips. Du kommer stöta på
  |    _|V|   | E = Nyckel, telepati | monster som skjuter laserstrålar
  |    |S|U|   | I = Ingång      | på dig och dessa bör du helst bara
  |    |T|_|   | J = Kompass     | undvika. Din sköld kan ännu inte
  |_________________| K = Stora nyckeln  | ta sådan misshandel. Träffar du
  | 1F   _    | M = Nivåföremålet  | fiender som attackerar dig från
  |    |R|    | O = Ingång      | sandhål bör du snabbt oskadliggöra
  |    |Q|    | P = Feer       | dem med pilbågen.
  |_________________| Q = Ingång      |
  | B1 _ _ ___ _ _ | R = Till S, nyckel  | Ja, då sätter vi igång. När du 
  |  |M|E|_C_|G|K| | S = Till rum R    | kommer in (A) ska du gå en skärm
  |  |L|D|_B_|F|_| | U = Nyckel      | norrut för att hamna i rum B och
  |  |P|N| A |H|J| | V = Nyckel      | därifrån fortsätta genom någon av
  |  |O|_|___|_|I| | X = Bossen      | dörrarna som leder norrut för att
  |_________________|______________________| komma in i rum C. Väl här inne ska
                        du antingen använda pilbågen eller
  krukor för att ha död på cyklopriddarna. Flytta sedan på den mittersta krukan 
  för att hitta en platta under. Tryck ner den och en skattkista med kartan dyk-
  er upp. Gå tillbaka söderut (B) och fortsätt sedan direkt en skärm åt väster
  för att nå det fiendespäckade rum D. 
  
  Därifrån (D) är det bara att ta dörren som leder norrut och du når ett rum (E)
  med en massa facklor och ett telepatiblock. Spring in i facklan med en nyckel
  på och nyckeln faller ned (använd A-knappen). Gå nu ett rum söderut och två
  rum åt öster (F). Här inne kan du fortsätta norrut up i rum G, men där finns
  endast några fiender som endast slösar din tid. Fortsätt istället söderut ner
  i rum H och du kommer att lägga märke till två dörrar som leder åt öster. Den
  södra leder in i rum I där du finner en utgång (bara en fälla dock). Öppna 
  istället dörren som leder till rum J med din enda nyckel. Där (J) ska du bese-
  gra alla fiender för att få kompassen och sedan fortsätta rakt norrut (K).
  
  Här inne (K) ska du bara försöka springa "mellan" kanonkulorna och du kommer 
  strax upp till en skattkista innehållandes stora nyckeln. Nu är det dags att
  gå tillbaka till rum D. Titta på min karta här ovan och du kommer att se var
  det ligger. Därifrån ska du fortsätta åt väster och du kommer in i ett rum
  ett laseröga och en massa krukor. Akta lasern och lyft på den nordvästra 
  krukan för att hitta en platta under. Tryck på den och dörren norrut öppnas.
  Gå dit (M) och du finner en stor skattkista med nivåföremålet styrkehandskarna
  (Power Gloves). Detta gör att du nu kan lyfta på ljusgröna stenar, även de
  stora. Nu ska vi bege oss till rum O. Gå söder, öster, söder, väster och du är
  där. Skjut det tredje blocket från vänster rakt norrut och dörren norrut öp-
  pnas. Där (P) finns bara feer om du skulle behöva någon. Gå tillbaka till rum
  O och fortsätt sedan söderut för att komma ut i öknen igen.
  
  Gå INTE sta och hoppa ner från klippan. Fortsätt istället längst klippan tills
  du hittar en hjärtbit. Verkar onödigt att inte ta den nu. Sedan går du norrut
  tills du hittar en ingång blockerad av stenar. Dessa kan du nu lyfta på. Så
  gör det och stig in. Nu kommer du befinna dig på 1F och i rum Q. Här inne ska 
  du se upp för lasernissen och sedan flytta blocket näst längst åt höger rakt
  uppåt. Dörren norrut öppnas och du springer in i rum R där golvet är lite 
  löst. Under den nedre vänstra krukan finner du en nyckel, men vill du ta det
  säkra före det osäkra bör du vänta ut alla golvplattor först. Ställ dig vid 
  ena väggen med ständigt draget svärd och du kommer hela tiden blockera golvet.
  Plocka sedan upp nyckeln och lås upp dörren som visar sig vara en trappuppgång
  
  När du går uppför denna trappa hamnar du på 2F och i rum S. Härifrån ska du 
  bara söderut in i nästa rum (T). Besegra fienderna här och fortsätt åt höger
  (U). I detta avlånga rum ska du verkligen se upp för all vinande laser. Det
  ligger en nyckel under en av krukorna så plocka upp den och lås upp dörren 
  som leder norrut, vilket gör att du hamnar i rum V. Ännu ett rum med golv-
  plattor alltså, och denna gång ligger nyckeln i den nordöstra krukan. Lås upp
  rummet norrut och du når ett konstigt (W) rum som ser större ut på kartan än 
  vad det är... eller... Börja med att besegra cyklopen med tre pilar och lägg
  sedan märke till de fyra facklorna. Ta fram lyktan du fann i början av spelet
  och tänd sedan alla fyra. Väggen kommer flytta sig och vägen till bossen 
  visar sig. Gå rakt norrut och det är dags (X).
  
  Bossarna du nu möter är tre stycken illasinnade sandmaskar. Varje gång de 
  kommer upp ur sanden flyger det upp stenar som far iväg diagonalt. Så var noga
  med att aldrig stå i deras väg eller diagonalt med deras jordhål. Således 
  behöver du aldrig ta skada. För att istället skada dem ska du ladda upp en 
  rundsving medan de befinner sig under jorden och sedan släppa loss den när
  de kommer upp igen. Jag vet inte hur många träffar som krävs, men det är 
  säkert minst fem rundsvingar var. När det bara är en kvar kommer den sprida
  massor av stenar runt sig. Då bör du stå så långt bort som möjligt och det
  blir mycket lättare att undvika stenarna. Gå sedan fram till masken och slå 
  den innan den dyker. När sista masken har dukat under får du ännu en hjärt-
  behållare och Pendant of Power.
  
                ======================
                = Mot Mountain Tower =
                ======================
  
  Att ta sig till Mountain Tower är inte komplicerat, men nu när du har fått
  Power Glove så kan du ta några ack så viktiga valfria föremål. Hoppa över 
  följande tre stycken om du inte är intresserad. Det finns också en del
  hjärtbitar du kan ta, men dessa kan du läsa om hjärtbitssektionen av denna
  guide. Det första och viktigaste vi ska hämta nu är Zora's Flippers så att du
  kan simma även i mörkaste vatten. Bege dig åt nordost i Hyrule. Gå mot häxans
  Magic Shop, nordost om slottet, och flytta på den ljusgröna stenen här. Då
  leder stigen dig till Zora's Domain. När du väl kommit hit ska du följa det
  grunda vattnet igenom labyrinten tills du når det nordöstra hörnet. Här 
  träffar du vattenfolkets hövding, King Zora, som säljer dig Zora's Flippers
  för 500 rupier. Vid det här laget borde du ha samlat på dig så här mycket,
  annars är det bara att slakta runt och fortsätta upptäcka tills du samlat
  tillräckligt. Strax söder om kungen finns ett vattenfall. Simma nedför det
  och gå sedan åt väster och du finner en hjärtbit. Lite kuriosa.
  
  Detta leder i sin tur till att du kan få en del andra hjälpsamma saker. När
  du kommer ut ur Zora's Domain kan du se ett vattenfall direkt till vänster.
  Simma in i det och du når Waterfall of Wishing. Gå fram till bassängen och 
  du får alternativet att kasta ned föremål. Kasta ned bumerangen för upp-
  gradera Magic Boomerang och kasta ned skölden för en bättre namnlös sköld.
  Nya bumerangen har bättre räckvidd och nya skölden skyddar mot eldbollar.
  
  Nu kan du även simma i Lake Hylia i Hyrules sydöstra delar. Hoppa ned i sjön
  och simma sedan upp längst floden mot slottet. Då når du snart en bro. Det
  är INTE slottets bro, utan bron öster om denna. Under bron finner du en hobo
  som ger dig din tredje flaska. Mycket användbart. Det är även smart att köpa
  lite drycker i Magic Shop nu när du har så många flaskor att fylla. I Lake 
  Hylia finner du något annat mycket användbart. I mitten av sjön finner du en
  ö med ett tempel på. Gå in i detta och du finner en önskebrunn (Pond of 
  Happiness). För vart hundrade rupie du kastar i dyker en fe upp som antingen 
  uppgraderar din mängd pilar eller bomber med fem stycken. Du kan som mest få 
  50 bomber och 70 pilar. Detta innebär sammanlagt fjorton uppgraderingar 
  eftersom att den sista uppgraderingen ger tio stycken pilar/bomber. Alltså 
  behöver du 1400 rupier för att uppgradera dig maximalt. Gå hit och uppgradera
  så fort du har lite pengar över, särskilt om du sitter och spelar med 999
  rupier. Det är oerhört opraktiskt att bara ha 10 bomber som mest, så
  uppgradera gärna dessa i början. Nu kan vi återgå till det obligatoriska.
  
  För att ta dig till Mountain Tower och Death Mountain måste du bege dig till
  Hyrules nordvästra delar, strax öster om Lost Woods. Här kommer du att finna
  ingången till Death Mountain i form av en grottöppning dold bakom en ljusgrön
  sten. Eftersom att du nu har Power Glove kan du lyfta på denna och gå in i 
  grottan. Följ den mörka grottan åt höger tills du träffar en gammal man som
  gör dig sällskap för tillfället. Fortsätt promenera igenom de mörka gångarna
  tills du kommer ut i friska luften uppe på dödsberget. Den gamla mannen kommer
  strax att lämna dig och ge dig Magic Mirror som tack för hjälpen. Du kommer
  att få användning av den snart. Mannen går in i en grotta, men du ska fort-
  sätta bestiga berget. 
  
  Du når strax en lång trappa och därefter en klippformation formad som glasögon
  (Spectacle Rock) med en hjärtbit ovanpå. Strax till höger finns en blå mystisk
  portal. Gå in i denna och du warpas till mörkervärlden i form av en rosa 
  kanin. Jättesöt, men kanske inte så skrämmande. Till vänster om dig kan du se
  två lustiga karaktärer vid konturerna av Spectacle Rock. Ställ dig mitt på
  dessa konturer och använd sedan Magic Mirror du fick av den gamla mannen. Du 
  warpas då tillbaka till ljusvärlden, förhoppningsvis ovanpå Spectacle Rock.
  Hamnar du inte på klippan är det bara att försöka igen tills du gör det. Du 
  kan ju även passa på att ta hjärtbiten här uppe och sedan hoppa av på baksidan
  av Spectacle Rock. Då borde du ha Mountain Tower precis framför dig. Kliv in
  för att göra upp med farorna som lurar där inne.
  
                 ==================
                 = Mountain Tower =
                 ==================
   ________ ________ ________ ________ ________ ________ ______________________
  |1F   |2F   |3F   |4F   |5F   |6F   | A = Ingång, kartan  |
  |  ___ |  ___ |  ___ |  ___ |  ___ |  ___ | B = Nyckel      |
  | |C|D| | | A | | |_H_| | | I | | | J | | | K | | E = Big Key     |
  | |B|E| | |___| | |G|F| | |___| | |___| | |___| | I = Kompass, föremål |
  |    |    |    |    |    |    | K = Bossen      |
  |________|________|________|________|________|________|______________________|
  
  Du börjar på 2F i detta torn (A). Här finner du en massa omkopplare eller
  switchar. Slår du på dessa så blockeras vissa områden medan andra öppnas. 
  Antingen är dem blåa eller rosa och när du slår dem byter de färg. Switchen
  vid ingången bör vara rosa när du kliver in, slå till den så den blir blå. Gå
  nu nedför trapporna direkt till vänster och du hamnar i rum B på 1F. Det finns
  några fiender här, men det enda du måste göra är att kasta bumerangen mot
  nyckeln i mitten av blocken och sedan springa uppför trapporna igen (A). Slå
  till den vänstra switchen så den blir rosa och utforska sedan resten av 
  rummet. Du finner kartan i en skattkista i mitten. Lås sedan upp dörren längst
  upp till vänster och spring nedför dessa trappor.
  
  Se upp i det här rummet (C) särskilt om din hälsa är låg. Golvet tenderar till
  att attackera dig. Stå still mot en vägg och rikta svärdet mot de golvplattor
  som kommer farandes. När alla plattor har lossnat öppnas dörren till höger. 
  Slå till switchen och gå in i nästa rum (D). Här inne ska du slå på en switch
  igen, besegra fienderna om du vill och sedan bege dig söderut in i följande
  rum (E). I detta rum är det säkrast att först besegra skeletten. Sätt sedan
  fyra på alla fyra facklor och du får en skattkista med Big Key. Snabba ryck.
  Bege dig tillbaka till första rummet i tornet (A). Slå till switchen i rum C
  på vägen. Nu ska du trapporna i östra delen av rummet (A) och du kommer upp 
  till tredje plan (F). Här inne är det bara att slå lite på fienderna och 
  fortsätta in i nästa rum (G). Om du går på stjärnpanelerna här inne förändras
  hålen i golvet och du kan låsa upp dörren med stora nyckeln. Följande rum (H)
  är inte komplicerat. Piska lite fiender och gå på stjärnpanelerna tills du
  når andra änden. OBS! Låt helst switchen vara rosa innan du går upp till 
  nästa våning (I). Detta är användbart senare i templet.
  
  Det stora rum du kommer in i nu (I) besitter kompassen. Se upp för ormarna på
  vägen, vilka lättast besegras med krukor. Du kan även se den stora skatt-
  kistan, men den kan du inte riktigt än. Gå upp ännu en våning (J) och du 
  finner ett ihåligt golv med en massa sköldpaddor. Besegra dem om du vill. 
  Ställ dig sedan på stjärnpanelen och du kommer att se hur hålen flyttas om.
  Gå till hålet överst i mitten och hoppa ned i det OVANIFRÅN. Du kommer då att
  landa i rummet under (I) och precis i närheten av skattkistan. Hoppade du i
  hålet nerifrån så kommer du istället landa på ett par stjärnpaneler som 
  separerar dig från skattkistan och då måste du springa uppför trapporna igen.
  Hursomhelst. I skattkistan finner du Moon Pearl. Detta föremål måste du verk-
  ligen ha eftersom att du då slipper vara kanin i mörkvärlden. Istället får du
  vara dig själv. Det är gulligt med kaniner, men de kan inte slåss med svärd.
  
  Nu är det bara att springa upp till rummet ovanför igen (J). Ifall du ställde
  switchen i rosa läge kommer du åt krukorna här inne. Alla innehåller hjärtan
  och detta är ju väldigt praktiskt; bossen väntar nämligen en trappa upp. 
  Fortsätt när du är redo (K). Denna boss kan vara lite knepig eftersom att han
  gärna knuffar ned dig till våningen under och då nollställs den skada du 
  åsamkat honom. Mitt tips är att lugnt hålla dig så långt från alla hål som 
  möjligt. Börjar han knuffa ned dig kan du oftast rädda dig själv med hjälp av
  styrkorset. Flytta på dig när ormen närmar sig och slå den i svansen sex 
  gånger så är striden slut. Sista pendangen är din. 
  
                  ================
                  = Master Sword =
                  ================
  
  Då är det dags. Har du tagit alla tre pendanger kan du gå till Lost Woods och
  hämta mästarsvärdet. Lost Woods ligger i Hyrules nordvästra delar och svärdet
  vilar i en lund i det nordvästra hörnet av skogen. Entrén går igenom en ihålig
  stock. Irra runt tills du hittar det. Plocka inte något av fejksvärden bara.
  När du nåt Master Sword är det bara att lyfta det med A-knappen. 
  
                =====================
                = Mot Hyrule Castle =
                =====================
  
  När du tagit svärdet får du snart ett meddelande från prinsessan Zelda när
  soldaterna rövar bort henne från kyrkan. Spring dit för att höra prästens
  sista ord. Nu är det alltså personligt. Gå nu mot slottet, ingången är inte
  låst denna gång. Spring in i slottet och ta antingen höger eller vänster för
  att komma ut på slottets takterrass. Här ute ser du ond magi blockera vägen
  in i slottets övervåning. Med mästarsvärdet kan du nu bryta denna magi med
  ett enkelt hugg. Därefter är det bara att gå in.
  
                 =================
                 = Hyrule Castle =
                 =================
   ________ ________ ________ ________ ________ ______ ______________
  |2F   |3F   |4F   |5F   |6F   |7F _ |       |
  |  ___ |  ___ |  ___ |  ___ |  _  | |R| | A = Ingång  |
  | |B|C| | |E|D| | |H|I| | |K|J| | |O|_ | |Q| | R = Bossen  |
  | |A|  | |_|F| | |_|G| | |L|M| | |_|N| | |P| |       |
  |________|________|________|________|________|______|______________|
  
  Den här delen av Hyrule Castle är lite som en fortsättning på den undre delen.
  Här finns varken karta, kompass, stor nyckel eller något nivåföremål utan det
  handlar nästan enbart om att slåss mot vakter. Det har du ju gjort förut så
  det är bara att slåss. Spara lite på energin dock och ta gärna med några feer
  i reserv. När du möter vakterna med morgonstjärna ska du vara extra försiktig.
  Pilbågen fungerar exemplariskt mot dessa. Ifall du inte vet hur du tar dig in 
  i nästa rum brukar det bara vara att besegra alla vakter. Antingen får du en
  nyckel eller också öppnas helt enkelt dörren. I den mörka labyrinten (E) finns
  en skattkista längst bort till vänster med en nyckel i. Tänd gärna några
  lampor med din lykta så blir det mycket lättare. I rummet där din framfart
  blockeras av statyer är det bara att knuffa på en av dem (N).
  
  När du nått toppen av tornet finner du Agahnim mitt uppe i sina bestyr (Q). 
  För att följa efter honom måste du slå på draperiet i mitten med ditt svärd. 
  Därefter kan du ge dig i kasst med honom. Agahnim kan inte skadas av någon
  direkt attack. Istället måste du slå tillbaka hans energibollar mot honom
  med hjälp av mästarsvärdet. Tänk på att du måste stå rakt lodrätt eller 
  vågrätt i förhållande till trollkarlen för att energibollen faktiskt ska 
  träffa honom. Agahnim gör även två andra attacker. Ibland skjuter han iväg
  en roterande blå attack. Denna kan du endast undvika. Helst ska du flytta på
  dig, men du kan även slå sönder den. Ifall Agahnim ställer sig i mitten högst
  upp kommer han att göra en blixtattack och då gäller det att du inte står 
  längst ned på skärmen. Håll utkik efter detta. Agahnim dukar under efter några
  attacker och tar sedan med dig in i mörkervärlden.
  
                 ===================
                 = Mot Dark Palace =
                 ===================
  
  Nu börjar spelet på allvar. Dark World är en mörk, ondskefull plats. Miljöerna
  är ogästvänligare och fienderna är mycket farligare. Akta dig för att ta för
  mycket skada ty invånare i denna värld gör ofta fyra gånger så mycket skada
  som dem i ljusvärlden. Du är inte fast här utan du kan närsomhelst återvända
  till ljusvärlden genom att använda Magic Mirror. En del har ändrats där. 
  Spegeln fungerar inte omvänt, men däremot bildas en returportal när du använt
  spegeln för att ta dig från mörkervärlden till ljusvärlden. Dessutom finns en
  permanent portal vid slottet. Valvet mitt på slottsgården tar dig direkt till
  mörkervärlden igen.
  
  En valfri grej du kan göra först är att hämta en magi. Just nu kan du röra
  dig på ett mycket begränsat område i mörkervärlden, men du kan följa floden 
  till det nordöstra hörnet. Här, vid vattenfallens början, kommer du att hitta
  en sjö med en stenring runt. Du finner även en skylt med uppmaningen att inte
  kasta någonting i sjön. Därför ska du ju naturligtvis kasta något i ringen av
  sten. En dödskalle, en buske eller varför inte skylten. Då dyker en fisk upp
  och ger dig magin Quake för att du ska lägga av. Denna magi paralyserar eller
  besegrar dina fiender, men håll koll på magimätaren.
  
  Om du tittar på din karta kan du nu se ett gäng numrerade kristaller. Du ska
  till kristall nummer ett, den längst åt öster. Följ stigarna in mot området 
  där kristallen finns och du hittar en stor labyrint av ljusgröna växter. Gå
  till höger först och du finner en pil markerad på marken. Följ dessa pilar in
  i labyrinten och försök ta dig fram. Du kan se att labyrinten är mer genom-
  skinlig där du kan ta dig fram. Halvvägs kommer en apa att följa efter dig.
  Han kräver tio rupier av dig för att fortsätta hänga med. Fortsätt mot 
  kristallen på kartan och du når strax Dark Palace med apan i släptåg. Denna
  girigbuk kommer nu kräva hundra rupier av dig för att öppna porten till
  palatset. Det är bara betala. Därefter kan du stiga in.
   
                =======================
                = Level 1 Dark Palace =
                =======================
   _______________ _________________________
  |        |             |  Innan vi börjar ska jag än en 
  | 1F _ _ _ ___ | A = Ingång       |  gång påminna om ett enkelt sätt
  |  |O|N|P|_T_| | H = Kartan       |  att hitta feer. Brinnande död-
  |  |_|_|R|S|  | I = Feer        |  skallar har en svaghet: Magic
  |   | J |H|_ | J = 2x Nyckel      |  Powder. Detta får dem att för-
  |   |___|_|I| | K = Nyckel       |  vandlas till fiender. Oerhört
  |   | L |   | L = Big Key       |  praktiskt. I Dark Palace finns
  |   |___|   | M = Nyckel       |  många brinnande skallar. Nåväl,
  |   |_B_|   | N = Nivåföremålet    |  i första rummet finns inte 
  |   |_A_|   | O = Nyckel       |  mycket att göra (A). Vägen delar
  |_______________| P = Kompassen      |  sig i tre sektioner. Ta den 
  |    _   | Q = Rupier, Nyckel, Pil |  högra dörren. Öppna genom att 
  | B1  |Y|_ _ | R = Kista: 5 rupier   |  ställa dig på plattan i golvet.
  |    |Q|V|U| | Y = Bossen       |  Du kommer då in i högra sek-
  |    |_|W|X| |_________________________|  tionen av nästa rum (B). Spring
  |        |               genast nedför trappen och du 
  |   ___ _  |  träffar en sådan där brinnande dödskalle samt en warp (C).
  |   |_M_|G|  |  Warpa och du hamnar i ett rum med ett telepatiblock och
  |   _ _| |_ |  fler dödskallar (D). Läs om du har lust. Lägg sedan märke
  |   |K|C|F|D| |  till hur väggen är sprucken i nederkant. Sätt en bomb här
  |     |_E_| |  för att fortsätta söderut (E). Inte mycket att säga här
  |_______________|  förutom att du måste bomba fler spruckna väggar. Du kan 
            även spränga ett hål i golvet, men detta är endast en
  fälla. Spräng upp väggen istället och du hamnar i ett konstigt rum (G) med
  rullband och taggar. Ta dig fram försiktigt och fortsätt uppför trapporna
  längst bort (H).
  
  Nu har du tillfälligt kommit upp ur källaren (H) och troligen ser du skatt-
  kistan med kartan i. Spruckna väggar finner du både till höger och vänster.
  Spräng hål i båda väggar om du har resurserna. Det högra rummet (I) är en 
  fekälla så fånga ett par om du behöver. Det vänstra rummet leder dig in i en
  avskild sektion av ett stort rum (J). Plocka på dig din första nyckel som 
  ligger i skattkistan och gå tillbaka in i föregående rum (H). Nu ska du ta dig
  tillbaka till ingången av palatset igen (A). Använd gärna Magic Mirror eller
  promenera manuellt. Vissa dörrar är låsta på vägen, då är det bara att lyfta
  på någon skalle eller flytta på något block.
  
  Väl i första rummet igen (A) ska du denna gång ta den vänstra dörren. Du 
  kommer in i vänstra delen av rum B och ska nedför trapporna även här. Du
  hamnar i ett öde rum med två eldbollsskjutande statyer (K). Flytta på en av
  skallarna och du finner en liten platta under. Ställ dig på den och en skatt-
  kista med din andra nyckel dyker upp. Gå tillbaka till första rummet igen (A)
  och ta denna gång den mittersta dörren. Eftersom du låser upp dörren har du
  nu bara en nyckel kvar. I nästa rum (B) är det bara att fortsätta rakt upp
  och du kommer in i ett riktigt stort rum (L).
  
  Sköldpaddorna här kan du inte besegra... ännu, så låt blir dem (L). Börja med
  att gå till den högra bron. Skjut ner ett av blocken i avgrunden för att ta
  dig över bron in i rummet rakt norrut (J). Har du inte varit här förut? Även
  denna gång är det bara en snabbvisit för att hämta en liten nyckel. Nu ska du
  ha två nycklar. Gå tillbaka till föregående rum (L) och gå nu över till den
  vänstra bron istället. Du lägger säkert märke till att den är lite sprucken 
  mitt på. Lägg en bomb på den spruckna delen och det blir följaktligen ett hål.
  Hoppa ned och du hamnar i källaren igen (M), men i ett annat rum. 
  
  Du har förhoppningsvis hamnat i den övre delen av rummet (M). Du borde se en
  låst dörr strax norrut. Använd en av dina två nycklar och gå uppför trapporna
  bakom dörren. Du kommer tillbaka till rummet ovanför, men precis i centrum,
  bredvid en slattkista (L). Skattkistan innehåller så mycket som stora nyckeln.
  Därefter är det bara att hoppa nedför kanten bredvid och du landar i källaren
  igen (M). Lyft på dödskallarna här nere och du finner en platta. Ställ dig på
  den och en skattkista med ännu en nyckel dyker upp. Nu ska du ha två stycken
  små nycklar igen. Akta dig för skeletten här, ställ dig i warpen till höger 
  och du kommer tillbaka till rum C. Gå uppför trappan och du är i det tredelade
  rummet (B) igen. Knuffa på statyn mellan högra och mittensektionen och gå 
  sedan igenom mittendörren. Se där, tillbaka i rummet med sköldpaddorna (L). 
  
  Denna gång (L) ska du springa över den vänstra bron och gå igenom dörren
  högst upp till vänster. I följande rum (J) kan du se lite pilar på golvet.
  Pilarna betyder att du automatiskt hoppar över hålen i marken. Hoppa över
  till mittenplattformen, men akta så att du inte blir nedknuffad av fienderna.
  Du ska nu upp till den övre vänstra dörren, men det är en smula komplicerat.
  Lägg märke till de blå och rosa blocken som styrs av switchen i nedre delen
  av skärmen. Så här ska du göra för att komma över. Först skjuter du switchen
  men exempelvis bumerangen så att den blir blå. Då sjunker de blå blocken ned.
  Därefter kastar du blixtsnabbt en bomb mot switchen och sedan springer du 
  snabbt till höger, förbi de blå blocken. Du måste göra detta innan bomben
  exploderar. När den gör det så aktiveras switchen och de blå blocken höjs 
  igen. För att kasta en bomb måste du först ta fram den med Y-knappen och 
  sedan greppa den med A-knappen. Hursomhelst, när bomben har exploderat så 
  sjunker de rosa blocken ovanför dig och du kan ta dig norrut in i nästa rum.
  Detta förbrukar en av dina nycklar, en kvar.
  
  I följande rum (N) finns en lång bro som börjar falla sönder efter ett par
  sekunder. Spring därför snabbt över. Ta gärna med en av skallarna så att du
  kan kasta den på en av skalbaggarna som står ivägen. Väl på andra sidan bron
  tar du vänster och förbrukar således din sista nyckel. Rummet du kommer in i
  (O) är en mörk labyrint med två skattkistor. Leta dig till den övre vänstra 
  hörnet och du finner några bomber. I det nedre högra hörnet finner du istället
  en nyckel. Endast en nyckel ska du ha nu. Väggen långt ner till höger är 
  sprucken så bomba denna. Du kommer då tillbaka in i rum N, men precis bredvid
  den stora skattkistan. Öppna den och du får Magic Hammer. Med denna kan du
  slå ned pålar i marken. Dessutom fungerar den som ett vapen. Gå tillbaka in i
  mörka labyrinten (O) och sedan tillbaka in i rum N från andra hållet. Denna
  gång ska du gå till motsatta sidan av rummet och gå igenom denna dörr (P).
  
  I detta (P) rum blir du genast attackerad av fyra sköldpaddor. Du kan besegra 
  dessa med hammaren. Slå en gång för att vända dem. Därefter är de känsliga för
  vanliga vapen. Du finner även kompassen i skattkistan. Du har säkert lagt 
  märke till att två trappor leder nedåt. Ta vilken du vill; båda leder till
  samma rum (Q). Här nere finns massor av rupier och dessutom två skattkistor.
  En av dem innehåller en pil (!) och den andra har en nyckel åt dig. Nu bör
  du ha två nycklar. Spring tillbaka uppför trapporna (P). Nu är det bara att
  låsa upp den nedre dörren och fortsätta in i nästa rum (R). 
  
  Här (R) finner du en massa taggiga fällor samt en skattkista. Denna innehåller
  förvisso bara fem rupier, men en skatt är ju en skatt. För att smidigt ta dig
  söderut kan du skjuta på den nedersta statyn till vänster. Sedan är det bara
  att fortsätta söderut. Se där, tillbaka i det stora rummet (J) igen. Hoppa 
  över till mittenplattformen och skjut på switchen en gång så att den blir blå.
  Fortsätt därefter åt höger (H) och här inne ska du flytta på dödskallarna 
  längst upp till höger. Under en av dem finns en platta som öppnar dörren, men
  endast så länge något eller någon står på den. Knuffa den närmaste statyn till
  denna platta och fortsätt sedan norrut (S).
  
  Här inne (S) möter du två gröna och en röd nisse. De gröna är bara att slå 
  eller skjuta ihjäl, den röda är lite värre. Denna kan du endast döda med två
  pilar men om du tittar rakt mot den så skjuter den dig med eld. Lägg märke
  till hur den hela tiden följer ditt rörelsemönster. Ställ dig NÄSTAN 
  parallellt med den och skjut iväg en pil bredvid den. Flytta dig sedan så att
  monstret "springer in" i pilen. När alla är döda öppnas dörren och du kan
  fortsätta norrut (T). Här inne är det bara att skjuta på switchen så att den
  blir rosa och du kan fortsätta till bortre änden av rummet. Set inte den gröna
  statyn lite suspekt ut. Skjut den med en pil i ögat och rummet kommer att ut-
  vidgas. Spring sedan nedför trapporna längst bort (U).
  
  Du kommer in i ett mycket mörkt rum (U). De konstiga plupparna som står ivägen
  för dig kan du slå ned med hammaren. Slå till switchen och gå till andra sidan
  blocken. Därifrån ska du sedan skjuta på switchen igen så att du kan ta dig
  till den låsta dörren längst bort. Öppna med din sista nyckel. I följande 
  lilla korridor (V) blir du genast attackerad av ondskefull sköldpadda. Visa
  upp din lilla hammare och fortsätt sedan söderut in i nästa rum (W). Ännu ett
  mörkt rum med sköldpaddor. Låt hammaren sköta kommunikationen och tänd sedan
  alla lyktor med din lykta. Då öppnas dörren till höger (X).
  
  I följande rum (X) finns nästan ingenting. Flytta på det nordöstra blocket så
  att du når warpen och kan warpa härifrån (Q). Nu hamnar du i mitten av rum Q.
  Du har varit i rummet förut, men inte just här. Gå rakt norrut och du får
  slåss mot sköldpaddor innan du kommer in i bossrummet (Y). Den här bossen ska
  du vara lite försiktig mot eftersom att han gör enormt mycket skada. Först ska
  du slå på hans mask med hammaren. Det krävs många slag, men till slut går den
  sönder. Därefter är det bara att slå bossen i huvudet med svärdet. Under tiden
  är det två attacker du ska se upp för. Den ena är svansen. När han stannar 
  till och börjar svänga med den ska du ställa dig precis mittemot bossen för
  att undvika svansattacken. Ibland kastar bossen ut en eldboll och då ska du
  helst flytta dig så långt bort som möjligt för att undvika spridningen av eld.
  Efter många, många slag dukar bossen under och du får din första kristall
  samt en hjärtbehållare.
   
                 ====================
                 = Mot Swamp Palace =
                 ====================
  
  För att kunna klara nästa palats måste du ha Zora's Flippers. Har du inte dem
  än kan du läsa om hur du får dem i "Mot Mountain Tower" ovan eller i föremåls-
  avdelningen nedan. Det finns två mycket användbara frivilliga saker att göra
  innan du beger dig mot Swamp Palace. Dels är det en uppgradering till din 
  magimätare och två till magier. Är du ointresserad hoppar du över följande
  tre stycken av text. Magiuppgraderingen finner du i ljusvärlden,
  strax öster om Kakariko Village. Det är i samma skärm som där smederna bor. 
  Precis bredvid deras hus finner du en påle i marken. Slå ned den med din 
  hammare och hoppa sedan ned i brunnen från avsatsen. Nere under jorden ska du
  ta den norra dörren upp och sedan hälla lite Magic Powder i kalken på altaret.
  Då dyker en mycket speciell karaktär upp som fixar din magimätare. Nu tar dina
  magier bara hälften så mycket från din mätare. Otroligt praktiskt. Har du inte
  hittat Magic Powder än kan du läsa om det i föremålsavdelningen nedan. 
  
  Det andra frivilliga du kan göra är att hämta två nya magier. Den ena finner
  du om du går tillbaka till Mountain Tower (Hera's Tower) högst upp på Death
  Mountain i ljusvärlden. Från tornet ska du gå till vänster och du finner snart
  en stor sten. Läs i Book of Mudora framför den och du får Ether. Förvisso ett
  opassande namn, men fortfarande väldigt praktiskt. Ether fryser alla fiender
  på skärmen. Sedan kan du slå dessa med hammaren för extra magi. Den andra
  magin finner du om du i mörkervärlden går så långt sydväst du kan komma. Nu 
  när du har hammaren är det möjligt. Du kommer då att hamna i dalen mellan 
  träsket och motsvarande öknen. Längst bort till vänster i denna dal finner
  du några pålar. Ställ dig "innanför" dessa pålar och warpa till ljusvärlden
  med magic mirror. Du märker då att du hamnat på en bergshöjd. Gå till 
  skärmen till vänster och du finner en sten. Använd Book of Mudora även här
  och du får magin Bombos. Denna magi tuttar istället eld på dina fiender.
  
  Det finns faktiskt ännu en frivillig, men ack så praktiskt sak att hämta:
  flöjten. Du måste ha den för att klara spelet, men den är bra att ha redan nu.
  Bege dig till den hemsökta skogsgläntan i mörkervärlden. Du kan se den som en
  liten skog strax sydost om byn om du tittar på kartan. I denna glänta finner
  du en liten krabat sittandes på en stock. Han har hamnat i mörkervärlden av
  misstag. Han ger dig en spade (Shovel) så att du kan leta efter hans flöjt.
  Bege dig nu till ljusvärlden med Magic Mirror och börja gräva i nordvästra
  hörnet av gläntan. Den ligger bland blommorna och jag tror att den alltid 
  finns på samma ställe. Flöjten ersätter spaden. Gå tillbaka till mörker-
  världen och spela flöjten för den lilla krabaten. Tragiskt nog förvandlas han
  till ett träd. För att få någon nytta av flöjten ska du till Kakariko Village
  i ljusvärlden och spela flöjten framför fågelstatyn i centrum av byn. Då
  befrias en anka som nu kan warpa dig till åtta olika ställen i ljusvärlden.
  Mycket användbart.
  
  Nu kan vi bege oss till Swamp Palace. Det är egentligen ganska simpelt. Leta
  upp kristallen märkt med en tvåa på kartan och gå dit. Står det några pålar i
  vägen slår du ned dem med hammaren. Först måste dock templet förberedas. När
  du nått templet ska du innan du går in använda Magic Mirror för att komma 
  till ljusvärlden. Gå in i byggnaden som motsvarar Swamp Palace i ljusvärlden.
  Här inne ska du flytta på några block. Flytta mittenblocket uppåt och något
  av sidoblocken åt sidan. Gå sedan upp i rummet norrut. Här inne är det bara 
  att dra i det högra handtaget för att svämma över palatset. Gå nu ut härifrån
  (plocka upp hjärtbiten utanför om du vill) och gå tillbaka till mörkervärlden.
  Nu kan du gå in i Swamp Palace. Notera att om du gjort det här någon gång
  tidigare måste du göra det igen. 
  
                ========================
                = Level 2 Swamp Palace =
                ========================
   __________________________ ___________________________
  | 1F ___       ___  |              |  Som sagt så måste
  |  | K |      | A | | A = Ingång, nyckel    |  palatset vara över-
  |  |___|      |___| | B = Nyckel        |  svämmat för att du
  |__________________________| C = Kartan, nyckel    |  ska kunna klara
  | B1     _       | E = Nivåföremålet, nyckel |  det. Är så icke
  |      |V|_      | F = Kompassen       |  fallet, läs ovan.
  |      |_T_|     | I = Nyckel, Big Key    |  Är så fallet ska 
  |      |_U_|     | J = Kista: 20 rupier   |  det finnas massa
  |      |M|N|     | Q = 2x kista: 20 rupier  |  vatten i rummet och
  |  ___ ___|_L_|___ _   | R = Kista: 20 rupier   |  då kan du köra
  |  | J |_I_| E |_C_|B|  | U = Nyckel        |  igång. I det första
  |  |___|_H_|___|_D_|_|  | V = Boss         |  rummet (A) är det
  |      |_F_|     |___________________________|  bara att simma över
  |      |_G_|     |                till den vänstra 
  |__________________________|  delen av rummet. Besegra alla spindlar här och
  | B2     ___      |  du får din första nyckel. Lås upp dörren och 
  |      |_S_|     |  spring nedför trapporna. Nere i källaren (B)
  |      |_R_|     |  möter du massor av vattenfiender. Dessa kan 
  |      |P|O|     |  inte förgöras, endast undvikas. Du kan se en
  |      |_|Q|     |  spricka i väggen till vänster. Lägg en bomb här
  |__________________________|  och du får komma igenom hålet och plocka upp
                  kartan (C). Gå tillbaka in i föregående rum (B)
  igen och lyft på skallarna här inne. Under en finner du en nyckel. Lås upp 
  dörren längst ner till vänster. I följande rum är det bara att gå ner i rännan
  och fortsätta rakt norrut och du är i samma rum som där du hittade kartan (C).
  Lyft på dödskallen och du får en till nyckel. Gå tillbaka in i föregående
  rum (D) och lås upp dörren längst upp till vänster med din nya nyckel. Nu är
  du än en gång i rum C, men i den vänstra delen. Du kan se en typ av spak i det
  här rummet (C). Jag väljer att kalla detta en vattenkran. Slå ner sakerna som
  blockerar dig med hammaren och knuffa sedan på kranen tills den aktiveras och
  rännan bredvid översvämmas. Du kan bomb väggen till vänster, men det finns 
  ingen poäng med detta. Gå istället tillbaka till föregående rum (D) och simma
  till dörren längst till vänster. Fortsätt in i nästa rum (E).
  
  I detta stora rum (E) finns massor av fiender så var på din vakt. Börja med 
  att gå igenom dörren rakt söderut (F). Här inne ska du bara fortsätta höger,
  nedåt och in i nästa rum (G). Fortsätt fullfölja cirkeln och ta vänster 
  och uppåt tillbaka in i rum F fast från andra hållet. Flytta på det nedre 
  blocket och en skattkista med kompassen dyker upp. Gå tillbaka in i det stora
  centralrummet (E) och gå igenom dörren längst ner till vänster (H). Lägg märke
  till hur blå block blockerar väggen. Spring ner i rännan och fortsätt norrut
  till nästa rum (I). Lyfta på skallen för ännu en nyckel. Gå tillbaka till 
  centrumrummet igen (E) och lås upp dörren längst upp till vänster. 
  
  På så vis är du tillbaka i rum I, men ovanför rännan. Skjut switchen med
  exempelvis bumerangen så att den blir blå och så att du kan aktivera kranen.
  Då vattenfylls rännan som du kan förstå. Innan du går ska du skjuta switchen
  igen så att den åter blir rosa. Varför den ska vara rosa kommer du att förstå
  senare. Gå nu INTE söderut utan tillbaka åt höger (E) och sedan längst ner 
  tillvänster tillbaka in i rum H. Simma över till den vänstra delen och gå in i
  det vänstra rummet (J). 
  
  Spring ner i rännan (J) och fram till blocken. Flytta det nedersta blocket
  åt vänster och sedan det mittersta uppåt. Då kommer du igenom och kan springa
  uppför trapporna (K). Här uppe ska du röra dig fort eftersom du attackeras 
  från alla håll. Under skallarna i nedre delen finns hjärtan om du behöver
  påfyllning. Både i nordvästra och nordöstra hörnet av skärmen finns hål i
  golvet. Båda leder ned i källaren på varsin sida av rännan (J). Hoppa ned i 
  det vänstra hålet om du vill ha en 20 rupier i en skattkista. Då måste du upp
  igen (K). Hoppa sedan ned i det högra hålet och du är på rätt spår (J). Har
  du följt guiden ska de rosa blocken bredvid dig vara sänkta. Är dem inte det
  bör du läsa om tre stycken ovan. Fortsätt därefter in till rummet till höger.
  Här inne (I) kommer du att få Big Key! Nu är det bara att ta sig tillbaka till
  centralrummet (E).
  
  Här inne (E) kan du öppna den stora skattkistan och du får Hook Shot, änter-
  haken. Ett otroligt praktiskt verktyg som även fungerar som ett vapen. Du kan
  använda den för att greppa olika ytor och dra dig till dem. Bland annat död-
  skallarna här inne kan du dra dig till. Testa i det här rummet (E). I mitten
  på den högra sidan av rummet kan du se en skalle på en plattform. Skjut med
  Hook Shot på skallen och dras dit automatiskt. Lyft på den andra skallen och 
  du får en nyckel. Använd denna nyckel på dörren som leder norrut. Tänk på att
  du måste använda Hook Shot för att komma hit också.
  
  I nästa rum (L) ska du lyfta på fler skallar. Under en av de vänstra finner du
  en platta. Knuffa en av statyerna till plattan och dörrarna öppnas. Det nord-
  västra dörren leder till ett helt onödigt rum (M). Gå istället till den nord-
  östra delen av rummet (L). Du har både en dörr och en trappa här. Gå genom 
  dörren (N) och fortsätt därefter nedför trappan i nästa rum (O). Du hamnar då 
  på nedersta källarplanet (O) i högra delen av rummet. Aktivera kranen genom 
  att knuffa på den och rummet dräneras på vatten. Du kan då fortsätta in i 
  nästa rum (P) och därefter följa korridoren söderut i nästa rum (Q). Här inne
  finner du två skattkistor med tjugo rupier i varje. Gå tillbaka in i före-
  gående korridor och fortsätt norrut in i nästa rum (R). 
  
  Det här rummet (R) finns det mycket vatten i. Knuffa tredje blocket från 
  vänster ett steg åt höger och du får en skattkista med tjugo rupier. Gå in i
  rummet rakt norrut (S) för förnödenheter om du vill. I rummet med allt vatten
  (R) ska du gå igenom vattenfallet näst längst åt höger och du kommer in i 
  högra delen av rum S. Därifrån kan du springa uppför trapporna (T) och i detta
  rum enbart fortsätta söderut in i nästa rum (U). Hoppa ner i bassängen här 
  inne och kliv i land på den högra delen. Lyft på skallen och du finner en 
  nyckel. Du kan säkert se en spricka i väggen här inne. Spräng väggen för att
  hitta förnödenheter. Lås därefter upp dörren i nordvästra hörnet och fortsätt
  in i nästa rum. Därifrån är det bara att springa norrut in till bossen (V).
  
  Bossen själv är ganska okomplicerad. Skjut på geléklumparna som omger honom
  med Hook Shot. Då drar du dem till dig. Slå sedan en klump två gånger för att
  besegra den. Om du märker att klumpen skadar dig är det bäst att du flyttar 
  dig lite bakåt efter att du fångat den. Akta dig för bossens virvelattack med
  klumparna. Ställ dig då så långt bort som möjligt. När alla klumpar är borta
  börjar bossen hoppa efter dig. Håll dig rörlig hela tiden för att undvika den.
  Ladda gärna upp en snurrattack med svärdet och avlossa den när bossen landat.
  Efter några få attacker dukar bossen under och du får din andra kristall.
  
                 ===================
                 = Mot Skull Woods =
                 ===================
  
  Med din nya Hook Shot kan du nu nå större delen av mörkervärlden. För att ta
  dig till Village of Outcasts och Skull Woods måste du ta dig till floden 
  strax nordost om pyramiden. Utmed floden kan du se en lucka i "räcket". Här 
  kan du stå och använda Hook Shot. Du kommer då greppa ett par skallar på andra
  sidan och dras över. Nu har du tillgång till en stor del av världen. Det är 
  inte mycket du kan göra, men att utforska Village of Outcasts för lite extra
  rupier och dylikt är inte helt fel. Dessutom måste du ha Ice Rod för nästa 
  nivå. Skulle du inte ha hittat den, kan jag berätta att den finns i en grotta
  strax nordost om Lake Hylia i ljusvärlden. Du måste följa stigen runt sjön på
  södra sidan och spränga hål i en spricka precis bredvid en grotta. Här finner
  du staven. När du väl har staven ska du bege dig till skogen i nordvästra
  mörkervärlden. Skeleteon Forest eller Skull Woods heter den. Fortsätt läsa 
  nedan ty denna skog är en integrerad del av själva nivån.
  
                =======================
                = Level 3 Skull Woods =
                =======================
   _______________________ ___________________________
  | B1 _ _        |              |  Man skulle kunna säga
  |  |R|S|       | A = Ingång        |  att skogen är som en
  |  |Q|P|       | B = Big Key        |  del av templet. Alla
  |  |O|_|       | D = Kartan        |  grottor och hål i 
  |  |M|N|       | E = Ingång, nivåföremålet |  marken leder in i 
  |  |_|_|_ _ _ _ _ _  | G = Kompassen       |  skogen. Jag rekom-
  |    |L|J|B|C|E|D| | H = Nyckel        |  menderar dig att gå 
  |    |K|_|A|H|_|_| | I = Nyckel        |  in i skogen från syd-
  |      |F|G| I | | K = Ingång, nyckel    |  ost, från samma skärm
  |      |_|_|___| | M = Ingång, nyckel    |  där siaren har sitt 
  |_______________________| R = Nyckel        |  hus strax norr om 
  | B2  _        | T = Bossen        |  byn. Väl i skogen ska
  |   |T|       |              |  du undvika de första
  |_______________________|___________________________|  hålen och den första
                              vanliga ingången. Följ
  istället stigen nordväst igenom två stora skelett och du når strax en annan
  ingång. Gå in här istället och du hamnar i rum A på kartan ovan. Det bör 
  finnas två zombier i rummet samt en staty. Dessa fiender kan du besegra med
  många slag, men var extra försiktig: de gör mycket skada. Stå heller inte 
  stilla för länge. Händer från taket kommer annars och grabbar tag i dig. De
  kan besegras, men kommer alltid tillbaka. Om du flyttar på skallen i mitten
  finner du en platta. Dra statyn i rummet till denna platta. Tänk på att du
  måste dra den efter dig med hjälp av A-knappen. Du kan inte knuffa den. När
  du dragit statyn på plats öppnas dörren ovanför dig. Fortsätt norrut (B).
  
  I nästa rum (B) finner du en hel del fiender. Dessutom hittar du en skattkista
  med Big Key i. Till höger kan du se en sprucken vägg. Spräng den med en bomb 
  om du vill och du finner en magipåfyllare under skallen här inne (C). Annars
  finns inget annat här. Gå därför tillbaka ut till skogen. Följ stigen tillbaka
  mot de andra ingångarna. Du kan säkert se nio buskar i kvadrat. Slå sönder 
  dessa och du finner ett hål i marken. Hoppa ned här och du hamnar i en ring av
  dödskaller (D). Gör det här i rätt ordning nu bara. Bomba den vänstra väggen
  där du ser en spricka. Gå sedan till stjärnpanelen på golvet, men gå endast på
  en stjärna. Därefter går du igenom hålet du nyss sprängde till vänster (E).
  
  Har du gjort rätt så kan du dig fram till handtaget i rummet (E) du nu kommit
  in i. Är det ett stort hål i vägen måste du gå på en stjärna igen i före-
  gående rum. Dra i handtaget och hela den södra väggen kommer att sprängas.
  Gå sedan rakt söderut och du finner nivåföremålet i den stora kista. Fire Rod,
  eldstaven är nu din att använda. Det räcker med en eldboll på zombierna och 
  det blir kremering. Använd inte för ofta eftersom att den dricker mycket magi.
  Gå tillbaka in i föregående rum (D) och gå nu söderut i rummet så finner du
  kartan i en kista. Lite lättare att navigera nu. Ta vänster härifrån och du
  kommer tillbaka till rummet med den stora skattkistan fast på den södra sidan
  (E). Spring ut i skogen igen härifrån. Jag har ambitionen att leda dig till
  alla rum i en nivå, men jag förstår om du bara är ute efter att klara av
  nivån. Vill du snabbt igenom hoppa över följande stycke.
  
  Väl ute i friska luften ska du hoppa ner i hålet sydväst om ingången. Då ham-
  nar du i ett rum med en massa blå fiender (F). Akta så att du inte ramlar ner
  och fortsätt sedan höger in i nästa rum (G). Här inne kan du plocka på dig
  kompassen från skattkistan, men se upp för hålen som uppstår efteråt. Där-
  ifrån kan du ta dig norrut in i ett rum med ännu en skattkista (H). Den inne-
  håller en nyckel. Använd eldstaven mot fienderna. Lås upp den högra dörren om
  du vill. Den leder tillbaka till utgången (E). Gå tillbaka in i rummet där du
  hittade kompassen (G) och fortsätt höger (I). Det här rummet är mest farligt
  bara. Plocka upp nyckeln ur skattkistan och lås upp dörren norrut om du verk-
  ligen vill. Gå tillbaka till utgången (E, där du fann stora skattkistan) och 
  gå ut i skogen igen. 
  
  Ute i skogen ska du följa stigen vänster tillbaka mot ingången du var i innan.
  Spring under skeletten och spring in i grottöppningen längst bort (A). När du
  kommit in tar du vänster in i nästa rum (J) och därefter vänster igen (K).
  Härifrån är det ännu en frivillig grej för att upptäcka alla rum. Hoppa över
  detta stycke om du inte bryr dig. Gå ut i skogen härifrån och du har nu nått 
  ett nytt område. Följ stigen rakt norrut tills du finner ett hål i marken. 
  Hoppa ner här och du faller ner i norra delen av rum J. Ställ dig på stjärn-
  panelen här nere (J) och du ser att hålet i marken har försvunnit. Gå in i 
  rummet till vänster och du ser att hålet här har också försvunnit (K). Lyft
  på den vänstra skallen och du finner en nyckel till dörren ovan. Spring in hit
  om du har lust eller spara nyckeln till senare. Rummet du når (L) är bara ett
  litet förråd där du kan fylla på med bomber, pilar och magi. Akta så att du
  inte faller ner bara. Gå sedan söderut två gånger och du kommer än en gång ut
  i friska luften.
  
  Nu befinner du dig i den västra delen av skogen. Följ stigen nordväst och du
  finner en typ av fossiliserat monster. Bränn sönder det med eldstaven och en
  ny ingång visar sig. Stig in (M). Ifall du har sparat en nyckel sedan tidigare
  är det härifrån bara att springa upp och låsa upp dörren längst bort. Har du
  ingen nyckel över ska du gå nedför den lilla trappan till den nedre delen av
  rummet. Sedan är det bara att känna sig fram till hur du tar dig högst upp
  i rummet. Därefter fortsätter du åt vänster (N). Här inne (N) tar du dig till
  den nedre vänstra dörren. Se upp för alla fiender och kaninförvandlaren. Du
  kommer således tillbaka in i rum M fast från andra hållet. Här finner du din 
  nyckel. Gå runt alltihop och lås upp dörren längst upp i rum M. 
  
  Du kommer nu in i ett rum (O) med hål i marken och stjärnpaneler. Bege dig 
  från panel till panel och du kommer strax till andra änden av rummet. Fortsätt
  höger (P) för ett stort rum. Börja med att bränna alla zombier med eldstaven.
  Har du dåligt med magi, använd svärdet istället. Lokalisera de fyra facklorna
  här inne. Tänder du alla så öppnas dörren längst upp till vänster, men 
  slocknar en enda så stängs dörren igen. Använd eldstaven och tänd dem i 
  ordningen nerifrån och upp. Forsätt sedan in i nästa rum (Q).
  
  Många fiender här inne (Q). Ställ dig bakom ett block så att kaninförvandlaren
  missar dig. Hugg sönder klängerväxten längst upp i mitten för att avslöja 
  vägen in i nästa rum. Fortsätt dit (R). Dörren till höger här inne är låst.
  Zombien håller nyckeln. Kremera monstret och fortsätt sedan åt höger (S). 
  Hålet i golvet leder till bossen. Jag rekommenderar dig ett par röda drycker
  och feer. Hoppa ner i hålet när du är redo. Bossen i sig är väldigt enkel.
  Det som komplicerar är att golvet rör sig och att det kommer taggiga fällor
  från alla håll och kanter. Håll huvudet kallt och rör dig snabbt samtidigt 
  som du håller koll på allt. Bossen är mycket linjär. Den skickar iväg några
  energibollar då och då. Skjut den med eldstaven tills magin tar slut. Därefter
  litar du till svärdet. Efter ganska många träffar dukar bossen under. Nästa
  kristall inkasseras.
  
                =====================
                = Mot Thieves' Town =
                =====================
  
  Eftersom att det inte finns mycket nytt att göra med din nya eldstav är det
  inte speciellt komplicerat att ta sig till nästa nivå. Gå till centrum av byn
  och du finner en fågelstaty. Den markeras dessutom av kristall nummer fyra på
  kartan. Håll A-knappen intryckt framför statyn och dra i den så flyger dörren
  upp och du kan gå in i Thieves' Town.
  
               =========================
               = Level 4 Thieves' Town =
               =========================
   _______________ ______________________
  | 1F _ _ _ _  |           |  När du kommer in i denna nivå kan
  |  |J|K|L|M|  | A = Ingång, karta,  |  det hela verka lite förvirrande, 
  |_______________|   Big Key     |  men faktum är att det här är går
  | B1 _   _  | B = Kista: 20 rupier |  ganska snabbt och lätt. Jag kan 
  |  |I|___|V|  | D = Kompass     |  börja med att varna för alla för-
  |  |H|N|O|E|  | E = Nyckel      |  vanlare som transformerar dig till
  |  |_|G|F|_|  | I = Nyckel      |  kanin. Inte så farligt, men väldigt
  |  | B | C |  | M = Kista: Bomber  |  irriterande. Mitt tips är att för-
  |  |___|___|  | S = Nyckel, fängelse |  söka gömma dig bakom block, väggar
  |  | A | D |  | T = Nivåföremål   |  eller liknande. När du kommer in i
  |  |___|___|  | V = Boss       |  det första rummet (A) ska du börja
  |_______________|______________________|  med att gå till det nordvästra 
  | B2 _ _ _ _  |             hörnet för att hitta kartan. Bra
  |  |U|Q|P|S|  |  att ha. Därefter kan du gå rakt norrut in i nästa stora
  |  |T|_|R|_|  |  rum (B). Det enda av intresse här inne är en skattkista
  |_______________|  med 20 rupier i. Fortsätt sedan till höger in i nästa 
            rum, men gör det från nederdelen av rummet (C). Du kan 
  även spränga lite väggar och sådant, men det tjänar ingenting till. Väl i rum
  C ska du fortsätta söderut in i det sista stora rummet (D). Här inne finner du
  kompassen i överdelen av rummet. Hoppa ned på nederdelen igen och fortsätt 
  in i rummet till vänster. Viktigt att det är nederdelen. Du kommer tillbaka 
  till det första rummet igen (A) och precis bredvid en skattkista. Denna inne-
  håller Big Key. Många användbara föremål på en gång. 
  
  Gå nu höger ett rum och uppåt ett rum för att komma tillbaka till rum C. Lås
  upp dörren längst upp till höger med Big Key för att komma in i nästa del av
  källaren (E). Under en skalle här inne finner du en nyckel. Lås upp dörren
  till vänster med denna för att komma in i nästa rum (F). Inget av intresse här
  utan fortsätt bara till vänster (G). Fienderna här inne kan du endast besegra
  medan de rör sig. Lite magiskt pulver förvandlar, som du vet, dödskallarna 
  till feer. Användbart när du har lite energi och tomma flaskor. Fortsätt till
  vänster (H) och från detta rum rakt norrut (I). 
  
  Här inne (I) finner du en switch samt en nyckel under en skalle. Lås upp 
  dörren norrut. Lås switchen vara rosa om du vill springa uppför trapporna och
  läsa på en telepatisten. När du är färdig med detta slå på switchen så att den
  blir blå och spring tillbaka uppför trapporna (J). I detta rum ska du flytta 
  på skallarna längst ner till höger för att hitta en platta. Ställ dig på den
  och dörren till höger öppnas. Följ korridoren (K,L,M) tills du når ett rum
  där solen skiner in (M). Kasta en bomb på det spruckna golvet här inne. Bomber
  finner du i skattkistan om du är intresserad. Gå därefter tillbaka till 
  vänster och nedför trapporna (I). 
  
  Låt switchen här inne (I) vara blå och gå söderut in i nästa rum (H). Gå 
  igenom dörren längst upp till höger och du kommer in i ett blekt rum (N).
  Fortsätt därför bara höger igen (O) och spring nedför trapporna till det 
  nedersta källarplanet (P). Det finns ett gäng fiender här nere. Besegra alla
  och dörren till vänster öppnas. Forsätt hit in (Q) och därefter ner till
  dörren till höger (R). Ännu ett intetsägande rum (R) som du bara ska igenom.
  Du kommer då in i fängelsehålan (S). Arbeta dig igenom cellerna och du finner
  den inspärrade jungfrun längst bort. Borde inte hon sitta i en kristall? Du
  ska ialla fall ta nyckeln i skattkistan bredvid. Den unga damen kommer att be
  dig att ta ut henne.
  
  Börja med att gå vänster två rum (Q) och här ska du öppna dörren till vänster
  med din nyckel. Du kommer in i rummet (T) med den stora skattkistan. Spring 
  snabbt över till den och öppna (golvet faller nämligen). Titan's Mitt är din.
  Nu kan du lyfta även på de mörkgröna stenarna. Starkast i världen alltså.
  Gå tillbaka in i föregående rum (Q) och om du vill kan du lyfta på blocket 
  som blockerar rummet längst upp till vänster. Här finns dock inget av intresse
  (U). Spring istället till höger (P) och uppför trapporna (O). Lyft på skallen
  till höger i detta förvirrande rum och ställ dig på plattan för att öppna 
  dörren till höger. Gå in hit (E) och sedan norrut en skärm (V). 
  
  Ta in jungfrun i ljuset i det här rummet (V) och hon förvandlas till den onda
  bossen Blind. Bara lite förtydliganden innan vi börjar slåss. Om det inte är
  ljust i rummet har du inte bombat sprickan på 1F (rum M). Läs om det strax 
  ovan. Om du försöker ta ut jungfrun eller ta upp henne på 1F kommer hon att
  protestera och flytta tillbaka till cellen i källaren. Blind själv är ganska
  svår eftersom att det är så lätt att ta skada. Jag rekommenderar dig starkt
  att ha helst två röda mediciner och gärna någon fe i reserv. Jag hoppas inner-
  ligt att du har den röda skölden eftersom att den försvarar mot Blinds eld-
  bollar. Svärdet är ditt huvudvapen. Efter tre träffar får Blind ett extra
  huvud som skjuter eldbollar och efter ytterligare tre får han ännu ett huvud.
  Då är det svårt att undvika. Slå honom så fort du kan och använd mediciner 
  vid behov. Då är det svårt att inte vinna.
  
                 ==================
                 = Mot Ice Palace =
                 ==================
  
  Nu när du har Titan's Mitt kan du ta massor av valfria föremål du tidigare 
  inte kunnat ta. En del är nästan oumbärliga, andra inte fullt lika nöd-
  vändiga. Du kan även plocka en hel del hjärtbitar nu, men läs om dessa i
  "Hjärtbitar" nedan. Föremålen kommer vi gå igenom nu. Hoppa över följande tre
  stycken om du bara vill fortsätta med handlingen istället. Det viktigaste är 
  att uppgradera ditt svärd. Om du i mörkervärlden går till området precis söder
  om byn kan du se en groda stå och hoppa mellan några mörkgröna stenar. Med 
  din nyvunna styrka är det inga problem att lyfta bort dessa. Grodan följer då 
  gärna med dig. Med grodan i släptåg ska du warpa till ljusvärlden och sedan
  bege dig till den östra delen av byn där smedernas hus ligger. Smeden blir 
  överlycklig över att få tillbaka sin kompanjon(det var grodan som du förstår).
  Stig ut ur stugan och gå in igen. För tio rupier får du ditt Master Sword
  förstärkt. Du måste dock ta en ganska lång promenad utan svärd för att de
  ska kunna förstärka det. När du kommer tillbaka en stund senare får du det
  röda svärdet. Dubbelt så mycket skada som Master Sword gör det.
  
  Nu när du räddat smeden/grodan kan du hämta den sista flaskan. Bege dig till
  mörkervärlden och gå till huset som motsvarar smedernas hus. I ruinerna i 
  detta hus finner du en stor skattkista som du inte kan öppna, men ta med dig.
  Ta med skattkistan till ljusvärlden och till dalen mellan öknen och träsket i
  sydvästra Hyrule. I denna dal sitter en man som vägrar tala med någon. Han 
  öppnar skattkistan åt dig i utbyte mot att du inte berättar för någon att han
  är en tjuv. I kistan finner du den sista flaskan. Användbart. Du kan även 
  hämta två mindra viktiga föremål också. 
  
  Magic Cape finner du på kyrkogården strax norr om slottet i ljusvärlden. Gå
  till graven längst nordost med en massa mörkgröna stenar runt den. Lyft på 
  stenarna och gör sedan en språngattack med dina Pegasus-skor mot framsidan av
  graven och den skjuts undan. I graven liffer capen. Den gör dig osynlig och 
  mer eller mindre odödlig. Ett liknande föremål, Cane of Byrna, finner du uppe
  i Death Mountain. Bege dig först till ljusvärlden och warpa upp till Death
  Mountain med Flute. Precis vid Spectacle Rock (strax söder om Mountain Tower)
  finns en warp till mörkervärlden i en ring av buskar. Använd denna warp och 
  hoppa sedan av klippan strax till vänster, nedanför Spectacle Rock. Du landar
  då på en avsats med en ingång i berget. Gå in här och slå ner hindren med
  hammaren. Ta sedan på dig din nyvunna cape och spring över taggarna. Jag 
  hoppas att du antingen har något som helar upp din energi eller magi. Lyft på
  blocket längst bort och plocka upp Cape of Byrna. Detta är ungefär samma sak
  som capen, men du är inte osynlig utan istället odödlig. 
  
  Att ta sig till själva Ice Palace är mycket enkelt. Gå till ljusvärlden och 
  Lake Hylia i sydöstra Hyrule. Klättra upp på ön i mitten där du finner Pond of
  Happiness. Precis framför ingången ligger en mörkgrön sten. Flytta på den och
  en warp uppenbarar sig. Warpa till mörkervärlden och du står precis framför 
  entrén till Ice Palace.
  
                ======================
                = Level 5 Ice Palace =
                ====================== 
   ______________ ______________ ____________________
  | 1F      | B4  _ _   |          |  I det här templet kan
  |  _ _    |  _|O|P|  | A = Ingång     |  det vara rekommenderat
  |  |B|A|   |  |W|_|Q|  | B = Nyckel     |  att medtaga Magic 
  |       |   |4|   | E = Kompass    |  Medicine, särskilt om 
  |______________|______________| I = Nyckel     |  du inte uppgraderat din
  | B1  _    | B5  _    | R = Nyckel     |  magimätare. När du 
  |  _|G|_ _  |  _|Å|_   | S = Nyckel, Kartan |  kommer in i första 
  |  |C|D|F|U| |  |X|Y|Z|  | U = Big Key    |  rummet (A) kommer du
  |   |E|   |   |3|2|  | W = Nivåföremålet |  strax att bli anfallen
  |______________|______________| Z = Nyckel     |  av en isfiende. Enda
  | B2  _    | B6  _    | Ä = Feer      |  sättet att besegra den
  |  _|H|_ _  |   |Ä|_   | 3 = Nyckel     |  är att skjuta den med
  |  |_I_|S|T| |   |Ö|1|  | 6 = Bossen     |  Fire Rod, så jag hoppas
  |  |J|K|   |   |5|   |____________________|  att du klarat Skull 
  |______________|______________|            Woods. När fienden är
  | B3  _    | B7      |  död öppnas dörren till vänster. Fortsätt
  |  _|N|_   |       |  dit (B). Besegra fienderna här inne och du
  |  |V|M|R|  |   _    |  får en nyckel vilken du kan använda på 
  |   |L|   |   |6|   |  dörren längst upp i rummet. Lås upp och 
  |______________|______________|  spring nedför trapporna till B1 (C).
  
  Rummet du kommer in i (C) ska du trycka på plattan längst bort så att dörren
  till höger öppnas. Fortsätt in i nästa rum (D). Här inne finner du fem block.
  Knuffa på det mittersta blocket och forsätt sedan söderut. Du kommer in i ett
  rum (E) med en massa pinvingfiender. De gör mer skada än vad de ser ut att 
  göra så var försiktig. Snurrattacker med svärdet fungerar bäst. När alla är
  borta får du kompassen. Gå därefter tillbaka in i föregående rum (D) och 
  knuffa blocket rakt uppåt. Gå därefter höger in i ett halt rum (F). Här ska
  du bara öppna dörrarna igen. Det gör du genom att lyfta på en av skallarna 
  till höger och trycka på plattan under. Kan påminna om att Magic Powder 
  förvandlar de brinnande dödskallarna till feer om du har ont om energi. 
  Fortsätt sedan tillbaka in i föregående rum (D).
  
  Väl i detta korsrum (D) ska du knuffa mittenblocket åt vänster och sedan 
  springa rakt norrut (G). Som du ser kan det bli lite komplicerat med switchen
  här inne. Börja med att slå switchen så att den blir blå. Lägg märke till hur
  de blå blocken sjunker ned i golvet. Lägg sedan en bomb vid switchen och 
  spring snabbt över till andra sidan de blå blocken i den övre delen av rummet.
  Bomben kommer att explodera och sänka de rosa blocket här uppe. Lägg en bomb
  på det spruckna golvet och ett hål sprängs fram. Hoppa ned i detta hål och du
  hamnar på B2 (H). Ifall du går omkring i det här rummet kommer du att 
  attackeras av två Skeleton Knights. För att besegra dessa måste du först slå
  dem med svärdet och sedan lägga en bomb i benhögen. När båda är besegrade 
  öppnas dörren söderut. Passera.
  
  Rummet du når rör sig (I). En av de blå fienderna här inne håller en nyckel.
  Låt switchen förbli rosa och lås upp dörren längst ned till vänster. Rummet
  du kommer in i är en hal balansgång (J). Gör så gott du kan och tryck på
  plattan under en av skallarna för att öppna dörren till höger. I följande rum
  (K) är det inte värre än att du ska spurta nedför trapporna till B3. I rummet
  (L) du kommer in i blir du genast attackerad av ett gäng pingviner. Ladda upp
  en snurrattack och när att är besegrade öppnas dörren rakt norrut. Fortsätt.
  
  Du kommer in i ännu ett korsrum (M) som vaktas av ett stort gult klot. Det är
  bara att locka fram den för att smyga runt den. Du förstår hur det funkar. 
  Gå till rummet rakt norrut (N). Här inne kommer golvet att falla sönder. Låt
  dig falla ned till B4. Du hamnar i ett stort halt rum (O). Finns inget större
  skäl att utforska det nu utan ta direkt till höger (P). Du kommer in i ett rum
  med en massa röda fiender. Använd Hook Shot för att ta dig över till andra
  sidan och gå sedan söderut (Q). I detta rum träffar du tre sådana där gula
  klot. Undvik dem lätt och fortsätt uppför trapporna till B3 (R).
  
  I rummet du kommer in i (R) kan du se en spricka på högra väggen, men denna
  kan du faktiskt inte spränga. Använd Hookshot på skallen för att ta dig över
  till andra sidan. Lyft skallen och tryck på plattan under för att för fram
  en skattkista. Öppna kistan nu för en nyckel eller vänta med att ta den till
  senare eftersom att vi kommer tillbaka hit strax. Spring sedan direkt uppför 
  trapporna för att komma upp till B2 (S). Slå dig fram till det stora blocket
  med hammaren och lyft sedan på det. Under det ligger en nyckel. Lyft på en av
  skallarna för att få fram en platta. Ställ dig på den och en skattkista med
  kartan dyker upp. Gå fram till statyn och tryck på A-knappen för att "dra ut"
  tungan på den. Det öppnar den högra dörren. Fortsätt i nästa rum (T) och 
  spring uppför trapporna här inne till B1. I rummet du kommer in i (U) finner
  du Big Key i en skattkista. Nu har du snart alla viktiga föremål. 
  
  Spring tillbaka nedför trapporna till B2 igen (T). Dra i tungan på statyn här
  för att öppna dörren till vänster (S) och spring sedan neför trapporna till
  B3 (R). Har du inte plockat upp nyckeln ur skattkistan här nere gör det nu.
  Lås upp dörren till vänster och du bör ha en nyckel kvar. Du kommer då in i
  rummet med det gula klotet (M). Ta till vänster här och du når ett stort rum
  med en trappa (V). Spring naturligtvis nedför denna trappa till B4 (W). Här
  inne ska du INTE hoppa nedför hålet. Bomba istället det spruckna golvet bakom
  trappan och ett annat hål öppnar sig. Hoppa ned i detta till B5 (X) och du 
  bör landa precis bredvid den stora skattkistan. Den innehåller Blue Mail, den
  blå rustningen. Detta gör att du tar hälften så mycket skada. Mycket bra, men
  inget du måste ha för klara nivån. Knuffa bort alla block som står i din väg
  och fortsätt in rummet åt höger (Y).
  
  När du kommer in hit (Y) kan du se att det finns både rosa och blå block.
  Börja med att gå in i rummet till höger (Z). Här finner du massor av fiender
  och skallar. Lyft på en av skallarna längst upp till höger för att hitta en
  nyckel. Du bör ha två stycken nu. Lyft på en av de till höger för att finna
  en platta som öppnar dörrarna. Fortsätt nu tillbaka in i föregående rum (Y)
  och lås upp dörren norrut med Big Key. Fortsätt in rummet bakom (Å). Väl här
  inne (Å) ska du låsa upp dörren norrut med en av dina nycklar och sedan
  fortsätta nedför trapporna till B6. Nu är vi djupt ner. Rummet du når (Ä) är
  inte mycket att se utan fortsätt rakt söderut (Ö) och lås upp dörren till
  höger här inne. Fortsätt in hit (1) och slå på switchen så att den blir BLÅ.
  
  Spring därefter tillbaka upp till B5 (Å). Här kan du om du vill hoppa nedför
  ett av hålen och då kommer du till en fekälla. Hursomhelst ska du söderut ett
  rum för att nå rummet i mitten på B5 (Y). Som du ser är nu rummet till vänster
  blockerat så spring istället till höger (Z). Här inne har vi varit förut.
  Tryck på plattan under en av skallarna för att fortsätta söderut (2). Här inne
  är det bara att glida över den trånga passagen och fortsätta in i rummet till
  vänster (3). Här ska du lyfta på en skalle och trycka på en platta för att få
  fram en skattkista med ännu en nyckel. Spring sedan uppför trapporna till B4.
  Lås upp dörren här inne (4) och du kommer du kommer tillbaka till det stora
  hala rummet (O). Lyft på en av skallarna längst ned i rummet för att öppna
  dörren till vänster. Spring in hit (W) och hoppa direkt ned i hålet. Du landar
  som du förstår på B5 (X). Gå in i rummet till höger och du är tillbaka i 
  centrumrummet på B5 (Y). Stämmer allt nu så är de blå blocken nedsjunkna och
  de rosa upphöjda. Nu ska du knuffa det NEDRE VÄNSTRA GRÅA blocket ned i hålet.
  Det är viktigt att det är just detta block. Följ det sedan ned i hålet och
  du landar på B6 i rummet under (Ö). 
  
  Väl här nere (Ö) ska nu ett grått block ligga ovanför skallen. Lyft på skallen
  och en platta visar sig under. Den öppnar dörren, men bara om någon eller 
  något står på den. Vilken tur att vi knuffade ned ett block hit. Knuffa 
  blocket ned till plattan och dörren håller sig uppe. Har du knuffat nåt annat
  block i rummet ovanför så fungerar inte detta och du måste göra om. Du ska
  ialla fall fortsätta söderut. I rummet du når (5) ska du flytta på lite grejer
  i vänstra delen. Börja med att flytta på skallarna. Därefter drar du i den
  högra statyn med hjälp av A-knappen. Därefter slår du dig fram till blocket 
  med hammaren och lyfter på det. Då visar sig ett hål som leder dig ned till
  B7 och bossen (6). Bossen är en enkel historia, men du måste antingen ha en
  helt full magimätare, en uppgraderad magimätare eller Magic Medicine. Tina
  bossen med Fire Rod. Det tar hela mätaren om den inte är uppgraderad. När han
  är redo för fight delar han upp sig i tre delar. Det enklaste sättet är nu
  att ständigt ladda upp snurrattacker och släppa loss dem på bossarna. Du 
  måste hela tiden röra dig för att undvika istapparna från taket. Det är 
  egentligen allt. 
  
                 ===================
                 = Mot Misery Mire =
                 ===================
  
  Att ta sig till Misery Mire är mycket enkelt om du har dessa två föremål:
  Flute och Ether. Jag har redan gått igenom hur du får dessa båda, men har du
  missat det kan du läsa om hur du får dem i föremålsavdelningen nedan. I denna
  avdelning kan du läsa om hur du får föremålen i "Mot Swamp Palace". Du måste
  naturligtvis ha föremål du fått i föregående nivåer som Hook Shot och Titan's
  Mitt. Jag rekommenderar att du även införskaffar antingen Magic Cape eller
  Cane of Byrna innan du börjar med Misery Mire. När du har både Flute och 
  Ether ska du warpa dig till sydvästra hörnet av ljusvärlden med flöjten. Det 
  är warpplats nummer 6. Du hamnar då på en höjd i öknen du annars inte kunnat 
  nå. Lyft på mörkgröna stenen här och du finner en warp under. Warpa till 
  mörkervärlden och du hamnar i Misärens Myr. Hoppa ned och leta upp den stora 
  plattan i centrum. Ställ dig på symbolen som ser ut som din Ether-magi och 
  använd denna magi. Då kommer ingången till Nivå 6 upp ur myren. 
  
                =======================
                = Level 6 Misery Mire =
                =======================
   ______________________ __________________
  | 1F   _ _      |         |  När du kommer in i denna Mis-
  |    |T|V|___    | A = Ingång   |  ärens Myr ska du börja med att
  |    |U|_|_A_|   | C = Nyckel   |  gå till höger och sedan använda
  |______________________| G = Nyckel   |  Hook Shot för att ta dig över
  | B1 _         | H = Nyckel x2  |  hålet i golvet (A). Fortsätt 
  |  |7|_ ___ ___ _   | K = Nyckel   |  sedan nedför trapporna till B1.
  |  |_6_|_K | G |J|  | N = Karta    |  Här nere (B) får du möta lite
  |    _|_|___|_|  | O = Nyckel   |  nya fienderna. De enda som kan
  |    |Z|L|_F_|I|  | R = Kompass   |  ställa till lite problem är de
  |    |Y|_|E|D|H|_  | W = Big Key   |  laserskjutande statyerna. Dessa
  |    |R|M| C |N|Å| | Å = Nivåföremål |  kan inte besegras utan det 
  |    |Q|O|___|_|_| | 7 = Bossen   |  gäller bara att hålla koll på 
  |    |S|P| |B|   |__________________|  dem och undvika laserstrålarna.
  |    |X|W| |_|   |           Besegra alla fiender här inne
  |______________________|  utom nämnda statyer och du får fortsätta norrut 
  | B2  _ _ _ ___    |  till nästa rum (C). Rummet du kommer in i är lite
  |   |5|3|2|_Ä_|   |  utav ett centralrum. Vi ska utforska mer av det 
  |   |_|4|_|1|Ö|   |  senare, men till att börja med kan du gå till det
  |______________________|  nedre planet och sedan bege dig till den högra 
                dörren vid den norra väggen. Fortsätt in i nästa
  rum (D). Du bör vara i ett rum med fyra dörrar, rum D om du tittar på kartan.
  Rummet till vänster (E) har egentligen inget av intresse. Besök det om du vill
  och flytta sedan blocket åt sidan i rum D och bege dig norrut (F). Fortsätt
  norrut i detta rum också och plocka upp nyckeln längst bort på bron i följande
  rum (G).
  
  Gå nu tillbaka två rum söderut och du är tillbaka i rum D. Fortsätt höger här-
  ifrån (H). Här inne hoppas jag att du antingen har Magic Cape eller Cane of
  Byrna annars blir det här en smärtsam uppgift. Börja med att lyfta på 
  skallarna högst upp till vänster i rummet. Under en finner du din andra 
  nyckel. Använd nu capen/staven och lyft på skallen på spikgolvet. Tryck på
  plattan under och en skattkista dyker upp med din tredje nyckel. Lås upp 
  dörren norrut och du har två nycklar kvar. I följande rum (I) är det bara att
  fortsätta norrut och därefter väster igenom två rum (J,F). 
  
  Det stora rummet därefter (K) är inte lika enkelriktat. Lyft på skallen högst
  upp till vänster för att hitta ännu en nyckel. Nu har du tre stycken igen.
  Slå på switchen så att den blir blå och lås sedan upp dörren längst ner i 
  rummet. Två nycklar kvar nu. Du kommer in i ett rum (L) med spikgolv. Det 
  lättaste sättet att ta sig över är med capen eller Cane of Byrna. Fortsätt 
  sedan söderut ett rum (M) och därefter öster så kommer du in i det stora
  centralrummet (C). 
  
  De blå blocken här inne (C) ska nu vara nedsänkta, det vill säga om du slog 
  på switchen i rum K. På övre planet kan du se en skalle mellan två av de 
  sänkta blocken. Lyft på den och du har tre nycklar. Gör av med en av dem på
  dörren på den östra väggen. Du kommer hit från nedre planet över ett annat
  sänkt block. Två nycklar ska du ha kvar när du går in i rummet bakom den
  låsta dörren. Här inne (N) finner du äntligen kartan. Gå tillbaka in i 
  centralrummet (C) och bege dig nu till den sydvästra dörren. Den är också 
  låst så använd en av dina två nycklar. Du kommer in i ett rum (O) med några
  fiender och en switch. Låt switchen vara blå och besegra fienderna. En av dem
  håller en till nyckel. Nu ska du ha två nycklar igen. Rummet söderut (P) är
  onödigt men gå dit om du vill. Gå sedan tillbaka till rum O och forsätt 
  västerut (Q). 
  
  Nästa rum är en kuslig historia (Q). Golvet attackerar dig, men denna gång
  måste du inte slå sönder alla golvplattor. Tänd alla fyra facklor med Lamp
  eller Fire Rod om du vill in i rummet norrut. Där (R) finner du kompassen.
  Kul att ha. Gå sedan tillbaka in i rummet med det onda golvet (Q) och fortsätt
  därefter söderut (S). I följande rum (S) kan du hitta en full magibehållare
  under en av skallarna. Lägg den på minnet om du får slut på magi. Sedan är 
  det bara att springa uppför trapporna till 1F (T). I rummet du kommer in i
  (T) kan du se två facklor. I rummet rakt söderut (U) finner du två till. Alla
  fyra måste tändas för att rummet därefter (V) ska utvidgas. Elden från den 
  första facklan får inte släckas innan den sista är tänd. I rummet (T) norrut 
  måste du flytta blocken för att komma åt facklorna. Flytta sidoblocken åt 
  sidan och mittenblocken norrut. Facklorna i södra rummet (U) träffar du med
  Fire Rod om du skjuter på andra sidan barriärerna. Nu du ser hur hela rummet
  skakar har du gjort rätt. Gå då till höger (V) och du kommer se ett hål i 
  golvet längst ner till höger. Hoppa ner här och du landar precis bredvid en
  skattkista (W). Big Key är din.
  
  Fortsätt nu vänster (X) och kliv in i warpen. Du warpas till ett rum (Y) med 
  trollkarlar. Lås upp dörren norrut med din Big Key och kliv in (Z). Ännu en
  warp här inne. Kliv in i den och du hamnar i ett avlångt rum (F) med brinnande
  skallar. Härifrån ska du gå öster ett rum (I) och sedan söder två rum (H,N).
  Här inne tar du dörren längst bort till höger. Rummet du kommer in i (Å) 
  kräver att du är snabb. Lägg märke till blocket på andra sidan stupet. Använd
  Hook Shot för att komma dit och gå sedan norrut över bron. Du kan använda 
  Pegasus-skorna om du vill. Kruxet är att golvet faller. Misslyckas måste du
  ta dig in i rummet igen. På andra sidan bron finner du nivåföremålet: Cane of
  Somaria. Med denna stav skapar du block. Dessa block kan du flytta runt och
  dessutom splittra genom att använda staven igen.
  
  Gå nu vänster ett rum (N), norrut två (I) och väster ett rum (F). Du är 
  tillbaka i det avlånga rummet (F). Lås upp dörren norrut med Big Key och fort-
  sätt över bron i följande rum (G) till trappan längst bort. Spring ned till 
  B2. Du hamnar i ett mörkt rum (Ä). Använd nyckeln på dörren längst ned till
  höger om du vill. Rummet du låser upp (Ö) innehåller bara rupier. Gå tillbaka
  till det mörka rummet (Ä). Under en skalle finner du en platta. Den kräver
  tyngd för att dörren längst ner till vänster ska öppnas. Skapa ett block med
  Cane of Somaria och ställ det på plattan. Fortsätt sedan genom dörren som 
  öppnades (1).
  
  Rummet du kommer in i (1) är inte mycket att orda om, fortsätt bara vänster.
  Du når ännu ett mörkt rum (2). Ta dig till norra delen och skjut på switchen
  så att den blir ROSA. Längst upp till vänster finner du en sprucken vägg. 
  Spräng sprickan med en bomb för att nå ett rum med massor av rupier (3). Gå
  därefter tillbaka in i föregående rum (2) och gå igenom dörren längst ner till
  vänster (4). I detta mörka rum ska du bomba den norra väggen. Då kommer du
  tillbaka till rum 3, men i den avskilda delen. Slå på switchen här inne så att
  den blir BLÅ. Gå söderut in i föregående (4) och därefter vänster. Äntligen
  kommer du in i ett ljust rum (5). Ett tips om du har dåligt med energi är att
  kasta Magic Powder på de brinnande dödskallarna här inne. De förvandlas som du
  vet till feer. Slå på switchen längst upp i rummet så att den blir ROSA igen
  och gå uppför trapporna till B1. Rummet du kommer in (6) är bara bossen 
  foaje. Fortsätt därför bara norrut för att möta monstret (7). Bossen är en
  enkel historia, men gör massor med skada. Var försiktig. Han kommer att skicka
  en massa ögon på dig. Slå ihjäl dessa med svärdet. När bossen visar sig så
  skickar han iväg en blixtattack. Den verkar in träffa om du står i ett av 
  rummens hörn. Funkar inte detta så är det bara att röra dig hela tiden. När 
  det bara är fyra ögon kvar börjar bossen hoppa efter dig och då blir det lätt.
  Slå på storögat tills det dör.
  
                 ===================
                 = Mot Turtle Rock =
                 ===================
  
  Det finns ett föremål som du måste ha för att få tillträde till Turtle Rock 
  och det är magin Quake. Du borde ha den redan nu, men är så icke fallet 
  finner du den i Lake of Ill Omen i mörkervärlden. Denna sjö ligger så långt
  nordöst du kan komma i mörkervärlden, men söder om berget. Följ floden hit 
  och du finner en sjö inringad av stenar. Kasta något i sjön (sten, buske,
  skylt) och du får Quake av den arga fisken som uppenbarar sig. Nu när du
  klarat Misery Mire kan du göra något som är valfritt, men oerhört användbart.
  Gå till Bomb Shop i mörkervärlden. Det ligger strax söder om pyramiden, 
  platsen motsvarar ditt hus i ljusvärlden. I Bomb Shop kan du nu köpa Super
  Bomb för 100 rupier. Så vitt jag förstår är premisserna för att Super 
  Bomb ska finnas här att du klarat Misery Mire och dessutom hittat det röda
  svärdet (se uppgraderingsavdelningen i appendixet). 
  
  Superbomben ska du sedan ta till pyramiden och lägga vid den spruckna väggen 
  någon våning upp i pyramiden. Tänk på att vara försiktig med A-knappen medan 
  du traskar till pyramiden. Trycker du på den så aktiveras bomben och då måste 
  du köpa en ny. Bakom den spruckna väggen finner du en bassäng. Om du har det 
  röda svärdet kan du kasta i det och få det gyllene svärdet. Det är ännu 
  starkare och otroligt användbart mot fiender. Kastar du i pilbågen får du 
  Silver Arrows. Dessa dödar i princip alla fiender med en pil och dessa måste 
  du ha senare i spelet.
  
  För att ta sig till Turtle Rock bör du först ta dig till ljusvärlden. Warpa
  eller promenera till Death Mountains topp. Högst upp finner du en warp till 
  mörkervärlden. Använd den för att ta dig upp mot tornet. Du måste ju då 
  använda Magic Mirror för att åter ta dig till ljusvärlden. Spring nu så långt
  åt öster du kan komma och du finner snart en klippa med tre pålar på toppen
  samt en mörkgrön sten som blockerar världen. Slå ner dem i ordningen: höger,
  upp, vänster. Då dyker en warp till mörkervärlden upp. Använd den och du
  hamnar ovanpå Turtle Rock. Använd Quake när du står på symbolen som ser ut
  som själva magin. Då öppna sköldpaddan munnen och du kan stiga in.
  
                =======================
                = Level 7 Turtle Rock =
                =======================
   _____________________ 
  | 1F     _ _ _  |  Innan du börjar med den här nivån rekommenderar dig
  |      |I|F|D|  |  starkt att införskaffa ett par gröna eller blå 
  |      |H|E|_|_ |  drycker, särskilt om du inte har uppgraderat magi-
  |      | B | C | |  mätaren. Du behöver mycket magi här inne. Dessutom
  |      |___|___| |  måste du ha Ice Rod. Skulle du mot all förmodan inte
  |      |G|A|   |  ha den kan du läsa om hur du får den i föremåls-
  |      |_|_|   |  avdelningen. Nåväl, när du kommer in i första rummet
  |_____________________|  (A) ska du ta fram din Cane of Somaria och skapa
  | B1   _ _     |  ett block i hålet framför dig. Detta block kan du
  |    |U|T|     |  sedan rida på och styra med styrkorset. Gör sålunda
  |  ___|R|S|___   |  och ta dig över till andra sidan och in i nästa rum.
  |  | L | K | J |   |  
  |  |___|___|___|   |  Du kommer in i ett mycket stort rum (B) där du måste
  |   _|M|Q|  ______|__________________  använda Cane of Somaria för att 
  |   |O|N|P| |             |  ta dig runt. Skapa ett block och
  |______________| A = Ingång       |  styr dig själv mot den norra 
  | B2   ___  | D = Kartan nyckel    |  dörren på den östra väggen. Fort-
  |    | V | | F = Feer, magi     |  sätt igenom denna dörr och du når
  |  ___|___| | G = Kompass       |  ännu ett stort rum (C). Under 
  |  | Y |W|  | H = Nyckel       |  skallarna i den här nivån finner
  |  |___|_|  | I = Nyckel       |  du ofta magipåfyllning. Kommer 
  |    |X|  | K = Big Key       |  inte att nämna det igen så lyft 
  |    |_|  | L = Nyckel       |  på alla skallar du ser när du får
  |______________| O = Ingång       |  dåligt med magi. I rummet du nått
  | B3 _     | P = Ingång, nivåföremål |  (C) kommer du även här behöva 
  |  |Å|_    | R = Nyckel       |  använda Cane of Somaria. Fyra 
  |  | Z |   | X = Ingång, rupier   |  facklor finns i rummet och alla 
  |  |___|   | Å = Bossen       |  måste tändas med din Fire Rod.
  |______________|_________________________|  Detta måste du göra från ditt 
                         flygande block. Låt blocket fara 
  söderut och runt rummet. Tänd varje fackla sista gången du passerar den annars
  hinner den första facklan slockna innan du når dörren. Du ser nog hur det 
  fungerar. När alla facklor är tända öppnas som sagt dörren norrut och du ska
  kila dit så fort du bara kan.
  
  Du kommer in i ett rum (D) med taggiga kavlar. Magic Cape är ett bra sätt att
  ta sig förbi kavlarna annars går det nog bra ändå. Längst bort finner du din
  första nyckel samt kartan. Gå tillbaka söderut och sedan väster till central-
  rummet på denna våning (B). Rummet till höger på den norra väggen leder till
  två ganska onödiga rum (E,F). Det enda du får är en full Magic Decanter och en
  fe. I rum E måste du också ta dig förbi attackerande golvplattor. Ställ dig
  längst ner eller längst upp i rummet och slå med svärdet. När du är färdig med
  detta ska du tillbaka till centralrummet (B). Ta dig nu till rummet i det syd-
  västra hörnet. Du finner kompassen i en kista här inne (G), men det är ett 
  krux att ta sig ut. Tittar du mot dörren härifrån blir du skjuten av en laser.
  Du måste alltså gå baklänges mot dörren. För att göra detta vänder du dig 
  söderut och håller B-knappen intryckt medan du går. Du kommer då tillbaka till
  centralrummmet igen (B).
  
  Härifrån (B) ska du nu till rummet högst upp till vänster och låsa upp dörren.
  I detta rum (H) blir du överrumplad av ett torn av Chuchus. Besegra den och 
  du får en nyckel till dörren norrut. Lås upp och kliv in. I följande rum får
  du träffa spelets enda Chain Chomps (I). Du känner säkert igen dem från fler-
  talet Mariospel. Du kan inte besegra dem och det massor med skada. Rör dig så
  snabbt som möjligt precis efter att de attackerat för att minimera skada du
  tar. Börja med att kasta bumerangen på switchen så att de blå blocken sjunker
  ner. Knuffa sedan ett av de bruna blocken i rummet åt sidan för att en skatt-
  kista ska dyka upp. Kasta sedan bumerangen på switchen igen för att få tag på
  nyckeln i skattkistan. Du kommer nog ta en del skada ty det här är inte lätt.
  Lås upp dörren och gå nedför trapporna till B1 (J).
  
  Rummet du kommer in i (J) är stort och huserar många brinnande dödskallar.
  Kom ihåg att kasta lite Magic Powder på dem om du vill ha feer, men tänk på 
  att även magin är värdefull här så att du inte gör av med onödigt mycket. 
  Ta dig till det sydöstra hörnet här inne och kliv in i röret. Du kommer då 
  till dörren i det nordvästra hörnet. Fortsätt in i nästa rum (K). Här får du
  välja mellan två rör. Ta det nedre högra och du hamnar vid den västra väggen.
  Fortsätt in i nästa rum (L). Här blir du attackerad av ett gäng olika fiender.
  Den långa Chuchu-fienden håller en nyckel. Ta den av honom. Ögat ovanför 
  dörren skjuter dig med laser. Gå med ryggen mot dörren som vid gjorde tidigare
  och du slipper beskjutning. Fortsätt in i nästa rum och du är tillbaka i 
  rummet med rören (K). Följ röret och du hamnar i mitten av rummet vid en 
  skattkista. Öppna den för Big Key. Ta nästa rör och du landar i det sydöstra
  hörnet. Fortsätt in i nästa rum och du är tillbaka i det första rummet på B1.
  
  Här inne (J) är det bara att följa röret och du kan hoppa ned i själva rummet.
  Gå tillbaka in i rummet åt väster (K) och du står åter framför de två rören.
  Ta det övre vänstra denna gång och du kommer till den södra väggen i rummet.
  Fortsätt söderut in i nästa rum (M). Besegra fienderna här inne och dörrar 
  låses upp. Fortsätt söderut (N) och från detta rum väster (O). Rummet du
  kommer in i (O) har en massa ögon på väggen. De öppna ögonen skjuter dig så
  fort dem ser dig, de halvslutna skjuter bara när du är vänd mot dem. Ta fram
  till sprickan i väggen. Försök inte lyfta fler skallar än du måste just nu.
  Lägg en bomb vid sprickan och bry dig inte om ifall du skadas i explosionen.
  Laserögonen gör mycket mer skada än så. Gå igenom sprickan och du kommer ut
  på bergsväggen utanför Turtle Rock. Här får du en hjärtbit som jag tänkte 
  berätta om lite snabbt. Det är inte så kul att gå tillbaka hit senare när du
  jagar alla hjärtbitar. Gå till den högra porten på avsatsen och använd Magic
  Mirror när du står framför den. Du kommer då till ljusvärlden och framför den
  motsvarande porten. Kliv in och du träffar fyra sådana där gröna fiender som
  följer dina rörelser exakt. Det lättaste är att skjuta dem med pilbågen. Det
  är lite extra knepigt med de två bakom blocken. För att träffa dem kan du vara
  tvungen att skjuta en pil mellan blocken och sedan röra dig så att fienderna
  "springer in" i pilarna. Gå sedan ut igen och in i warpen så att du kommer
  tillbaka till mörkervärlden. Gå in i den högra porten (P).
  
  Du kommer nu förhoppningsvis att vara i samma rum som den stora skattkistan.
  (P). Lägg ett block med Cane of Somaria och plocka upp Mirror Shield. Denna
  sköld ser inte bara tuff, den försvarar även mot nästa alla projektiler, även
  laserstrålar. Fortsätt nu i nästa rum (Q). Här ska du inte göra något annat
  än att lås upp dörren norrut med din Big Key och du är än en gång tillbaka i
  rummet med alla rör (K). Följ röret och du hamnar vid den norra väggen där du
  kan fortsätta in i nästa rum (R). I följande rum (R) ska du spränga både vid
  den östra och norra väggen. Rummen till höger är helt frivilliga, men det kan
  ju vara kul att se. I det högra rummet (S) ska du börja med att besegra alla
  geléklumpar. Du måste gå omkring i rummet för att alla ska dyka upp. När alla
  är borta hör du en signal och då kan du flytta på ett av blocken. Gör detta 
  och dra i den vänstra statyns tunga så öppnas dörren norrut. I det norra 
  rummet (T) finner du hela 270 rupier. Inte så kul om du redan har 999 rupier,
  mycket underhållande om du gjort av med merparten av din förmögenhet på
  drycker.
  
  Gå nu tillbaka till rummet där du sprängde två hål i väggen (R). Gå denna gång
  norrut och du hamnar i ett rum med en kavel och en switch bland annat (U). 
  Börja med att kasta bumerangen på switchen så att du kommer åt själva kaveln. 
  Gå sedan in i området där den rullar och kasta bumerangen på switchen igen så
  att du kommer åt nyckeln i skattkistan. Använd gärna Magic Cape för att und-
  vika att ta skada. Lås därefter upp dörren och du kan gå nedför trapporna till
  B2 (V). Du hamnar i ett mycket stort och mörkt rum med enormt många kors-
  ningar. För att byta riktning på blocket du färdas på trycker du helt enkelt
  styrkorset i önskad riktning. Du måste först nå en platta för att öppna en 
  dörr. För att komma hit far du ner, höger, ner, ner, ner. Lyft på skallen och
  tryck på plattan. För att göra det här så enkelt som möjligt kan nu åka till-
  baka till ingången av rummet. Därifrån åker du ner, vänster, ner x4, höger x4,
  upp, vänster x3. På så vis når du dörren i sydvästra hörnet. Det är nog 
  lättare att upptäcka det här själv, men här har du ialla fall riktningarna.
  Fortsätt sedan in i nästa rum (W).
  
  I det här rummet (W) finner du massor med laserögon. Det lättaste är att bara
  springa förbi dem, men lyckas du inte med det kan du använda Mirror Shield 
  för att försvara mot dem. Håller du B-knappen intryckt har du skölden vid
  sidan. Antingen går du då baklänges eller framlänges längst gången för att
  försvara mot dem. Fortsätt söderut in i nästa rum (Y). Här finner du massor
  av skattkistor. De tre första innehåller bara rupier i små valörer, medan den
  sista innehåller en nyckel. Nyckeln måste du ha, resten för du som du vill
  med. Använd Mirror Shield för att försvara mot lasern. Antingen går du mot
  lasern eller också håller du B-knappen intryckt och går mot lasern i sidledes.
  Du kan spränga sprickan i södra hörnet av rummet för att komma ut i friska 
  luften om du vill. Du hamnar då på en avsats där du kan warpa till ljus-
  världen. Från ljusvärlden kan du gå in i en grotta där du finner feer om du 
  har dåligt med energi eller drycker. Detta är naturligtvis helt valfritt. När
  du är färdig går du tillbaka in Turtle Rock och in i föregående rum (W). Lås
  upp dörren till vänster och fortsätt in i nästa rum (Y).
  
  Här inne (Y) finner du massor av rosa och blå block samt switchar. Att säga 
  exakt hur du ska gå känns onödigt förvirrande. Använd bumerangen för att 
  skjuta switchar på andra sidan blocken och ta dig igenom labyrinten med 
  finess. Du ska till den norra trappan och fortsätt ner till B3 (Z). Det stora
  rum du kommer in är inte märkvärdigt. Ta dig bara över till den norra dörren
  och kliv in till bossen (Å). Bossen är en destruktiv historia med två huvuden.
  Du måste ha Fire Rod och Ice Rod för att klara bossen. Har du inte Ice Rod
  är det bara att gå ut och hämta den. Du finner den i ljusvärlden i grottan
  nordost om Lake Hylia. När det gäller bossen bör du koncentrera dig på ett 
  huvud i taget. Det röda är känsligt mot is och det blå mot eld. Det räcker med
  att skjuter eld/is en gång. Därefter blir huvudet tillfälligt orange och du 
  kan då slå huvudet med svärdet för att spara magi. Med det starkaste svärdet
  krävs endast tre hugg per huvud. Se hela tiden upp för bossens huvudattack
  (ha!). När han börjar vifta på svansen attackerar han snabbt så flytta dig när
  du ser detta. När både det blå och röda huvudet är besegrat kommer bossen att
  byta form till en orm. Då blir det riktigt enkelt. Rör dig likt en matador 
  och slå den blinkande delen av ormen med svärdet. Endast tre träffar med bästa
  svärdet även här. Sedan är bossen död och du får äntligen träffa prinsessan
  Zelda.
  
                =====================
                = Mot Ganon's Tower =
                =====================
  
  Att ta sig till Ganon's Tower är mycket enkelt. Har du följt guiden så har du
  alla nödvändiga och onödvändiga föremål redan nu. Se också till att ta med
  några drycker, det är ett högt torn vi har framför oss. Lättaste sättet att
  ta sig hit är att utgå från Turtle Rock som du just klarat. Spring bara åt
  vänster och du kommer ofrånkomligen att springa in i det enorma tornet. Det
  står på samma plats som Hera's Tower/Mountain Towers gör i ljusvärlden. Har du
  klarat alla nivåer i mörkervärlden kommer tornet att öppnas.
  
               =========================
               = Level 8 Ganon's Tower =
               =========================
      ___________________ _____________ _____________ _____________ 
      | 1F ___ _ _ ___  | 2F     | 3F  _ ___ | 4F   ___ |
      |  |_H_|I|X|_U_|  |       |   |e|_f_| |    |i|h| |
      |  |Q|J|_|_|V|Y|  |  ___   |  _|_| |g| |  _ |j|  |
      |  |P|O|N|B|C|D|  |  | A |   |  |_b_|   |  |o|_|k|  |
      |  |_|R|M|Z|E|_|  |  |___|   |  |c|d|   |  |n|m|l|  |
      |  |S|T| L |G|F|  |_____________|_____________|_____________|
      |  |_W_|___|_K_|  | 5F  _ _  | 6F   _ _ | 7F     |
      |___________________|   |s|t|_ |    |x|w| |  _    |
      | B1   _ _    |  _|_|_|u| |   _|y|v| |  |1|_   |
      |    |a|Ä|    |  |p|r| å | |   |ä| z | |  |_ö_|   |
      |    |Ö|Å|    |  |_q_|___| |   |_|___| |       |
   ______|___________________|_____________|_____________|_____________|_______
  |            |             |             |
  | A = Ingång       | O = Nyckel       | Ä = Big Key, pil, bomb |
  | B = Pilar, bomber   | Q = 20r x2, pilar, bomb | a = Feer        |
  | C = Nyckel       | R = Karta        | g = Feer        |
  | G = Kompass, 21r, pil | S = Nyckel       | w = Nyckel, Bomber   |
  | H = Nyckel       | U = Nyckel       | y = Nyckel       |
  | M = Nivåföremålet   | X = Pilar, bomber    | z = 20 rupier      |
  | N = Nyckel       | Z = Pilar        | 1 = Boss        |
  |________________________|_________________________|_________________________|
  
  Även i denna nivå rekommenderar jag dig starkt att ta med en del drycker. 
  Ett par Life Medicine är att föredra. Har du mycket pengar kan du även köpa
  några Cure-All Medicine från Magic Shop, men har du lite pengar kan du
  istället dryga ut med feer. Någonting som helar din magi är bra att ha. Det
  här tornet är uppbyggt så att det finns två stycken vägar som leder dig till
  Big Key. En som leder dig via kompassen och en via kartan. Du kan ta båda 
  vägar om du vill och det är så jag kommer att leda dig. Båda är ungefär lika
  svåra. Vill du åt kartan och struntar i kompassen tar du den vänstra trappan
  ner till 1F (N) och hoppar sedan över följande 4 stycken. Vill du åt kompassen
  eller båda kartan och kompassen forsätter du läsa och tar istället den högra
  trappan ner till 1F (B).
  
  Nu när du står i ett 1F i rum B bör du kunna se två skattkistor i rummet. 
  Dessa innehåller endast pilar och bomber. Lyft på skallen längst ner till 
  vänster för att hitta en platta. Ta fram Cane of Somaria och lägg ett block på
  denna platta så öppnas dörren till höger. Fortsätt dit. Du kommer in i ett 
  svårt rum (C) där du kan ta mycket skada. En sådan sak som förvandlar dig till
  kanin. Ta smällen på en gång så är du av med det. Kasta lite magiskt pulver på
  den brinnande skallen så slipper du den. Nu behöver du bara oroa dig för eld-
  bollar, händer från taket och ont golv. Eldbollarna är lätta att undvika: det 
  är ju bara att inte stå i deras väg. Händerna undviker du genom att ständigt
  röra dig (men inte ivägen för eldbollarna) och golvet slår du med svärdet 
  emot. Räkna med att ta en del skada, men när alla golvplattor är borta får du
  en kista med en nyckel. Lås upp dörren till höger och fortsätt in i nästa rum.
  
  I detta rum (D) finns en del att göra. Behöver du magipåfyllnad finns ett rum
  längst ner till vänster (E) med tre skallar bakom en massa block. Under en av
  dessa finner du magi. Du måste flytta blocken i rätt ordning. Börja med ett av
  de längst ner till vänster och jobba dig uppåt. När du har tillräckligt med
  magi går du tillbaka in i det avlånga rummet (D) och besegrar alla fiender så
  att ingen står ivägen. Flytta sedan ett av blocken högt upp till höger vid 
  ett av rullbandet, så att du lätt kan komma igenom. När du tänder alla facklor
  öppnas dörren allra längst ner i rummet. Den bästa ordningen att tända dem är
  uppifrån och ner tycker jag. Använd Fire Rod eftersom att du då kan skjuta på
  avstånd. När alla är tända fortsätter du söderut (F).
  
  I nästa rum(F)finner du några zombier or en switch bakom ett rullband. För att
  aktivera switchen ska du ta fram Cane of Somaria och skapa ett block. Sedan
  ska du lyfta upp blocket och kasta över det till rullbandet vid switchen. 
  Använd Cane of Somaria igen och blocket splittras och förhoppningsvis skjuter
  switchen. Du kan då fortsätt till vänster i rummet. Gör nu om processen, 
  men denna gång flyttar du på dig åt vänster innan du splittrar blocket. Då kan
  du fortsätta in i nästa rum (G).
  
  Här inne (G) finner du fyra skattkistor: kompassen, rupier och pilar. När du
  tagit allt kliver du in i warpen och hamnar i andra änden av 1F (H). Detta 
  rum innehåller massor av rullband och stjärnpaneler. Under en av skallarna 
  högst upp finner du en nyckel. Använd den på dörren och fortsätt höger (I). I
  det långsmala rum du kommer in faller golvet efter några sekunder. Ta dig fort
  över till andra sidan. Använd gärna Magic Cape eller Cane of Byrna så blir det
  mycket lättare. Fortsätt vänster in i nästa rum (J). I detta rum finner du en
  isolerad warp och en staty. Dra i statyn med hjälp av A-knappen och du finner
  en stjärnpanel under. Tryck på den så kommer du åt warpen och kan warpa dig
  vidare. Du hamnar i med osynligt golv (K). Tänd facklan här inne och du kan 
  se vart du ska gå. Fortsätt sedan vänster in i nästa rum (L). Du hamnar i 
  rummet där våra två vägar möts. Jag kommer att leda dig vidare mot den andra
  vägen samt kartan. Känner du att du bara vill klara tornet och struntar i att
  upptäcka allt hoppar du nu över följande 4 stycken. Annars går du till rummet
  längst upp till vänster härifrån (M) och sedan upp ett rum till (N).
  
  Du kommer nu in i ett rum med en nyckel som ligger ovanpå en fackla (N). 
  Ramma facklan med hjälp av Pegasus-skorna och nyckeln faller ner. Om du vill
  kan du låsa upp dörren till höger, men den leder bara tillbaka till rum B. 
  Istället gå rummet till vänster (O). Under en av skallarna här inne finner du 
  ännu en nycklel. Slå ner "pålarna" med hammaren runt blocken. Flytta sedan 
  mittenblocket åt valfritt håll och dörren till vänster kommer att öppnas. 
  Tryck på stjärnpanelen och hålet kommer att försvinna. Fortsätt in i nästa 
  rum (P). I detta avlånga rum ska du ta dig runt med hjälp av Hook Shot. Skjut
  på blocken/skallarna och du kommer över. Börja med att ta dig till rummet 
  norrut. Här inne (Q) finner du förvisso bara fyra skattkistor med pilar, 
  bomber och rupier. Besegra skeletten för att komma tillbaka till föregående
  rum (P). Denna gång "Hook Shotar" du dig till den nedre delen av rummet. 
  Använd en av nycklarna för att dig igenom dörren till höger (R).
  
  Här inne (R) finner du kartan. Om du vill undvika elden så smärtfritt som 
  möjligt är det bäst att använd Magic Cape/Cane of Byrna. Gå sedan tillbaka in
  i föregående rum (P). Nu ska du ta dig till dörren längst ner. Kruxet är att
  switchen måste vara rosa när du lämnar rummet. Gör så här att du först gör
  switchen blå. Sedan lägger du en bomb vid den och går ner till dörren på andra
  sidan de blå blocken. Bomben kommer att explodera när du passerat blocken och
  göra switchen rosa igen. Fortsätt sedan in i nästa rum (S).
  
  Här inne blir det ännu mer switchar. Switchen bör vara rosa nu. Lägg en bomb
  vid den och spring sedan snabbt till det nordöstra hörnet av rummet. Bomben
  sprängs och switchen blir blå. Lyft på skallen längst ner för att hitta en
  nyckel. Lås upp dörren till höger och fortsätt in i nästa rum (T). Ännu en 
  switch och denna gång en massa taggar. Slå till switchen och spring in i 
  warpen. Magic Cape hjälper. Du hamnar i rum U i andra änden av 1F, ett 
  avlångt rum. Gå till vänster förbi alla eldbollar. Du kan se ett singelblock
  i vänstra änden av rummet. Knuffa på det och en skattkista dyker upp. Använd
  Hook Shot på skattkistan och du kommer över. Öppna för en nyckel vilken du 
  använder på dörren nedanför dig och tar dig in i nästa rum (V).
  
  Nu blir det en massa warpande (V). Det är noga med att det blir rätt här. 
  Börja med att ta den vänstra warpen och du hamnar i ett rum med en massa
  warper (W), kliv in i den till vänster och du hamnar i den vänstra delen av 
  rum V. Sätt en bomb vid väggen här och kliv in i rummet till vänster om du 
  vill (X). Du kan se massor med plattor på golvet här inne. Tryck på en av dem
  högst upp till vänster och resten av rummet uppenbarar sig. Längst upp finner 
  du fyra skattkistor med bomber och pilar. När du är färdig går du tillbaka in 
  i föregående rum (V) och kliver in i warpen. Du hamnar i rum W. Kliv in i 
  warpen här också och du är åter i rum V fast på andra sidan. Kliv nu in i 
  warpen till höger för att komma till W igen. Härifrån tar du en av de två 
  warperna och du är i mitten av rum V. Härifrån tar du warpen längst ner i 
  vänstra hörnet. Åter i rum W. Följ nu vägen till översta högra hörnet av 
  rummet. Stig in i warpen (Y) och du är i ett helt nytt rum. Kliv in i warpen
  här inne och du är åter i rum W. Nu har du förhoppningsvis äntligen nått den
  högra delen av rummet och kan fortsätta till höger. Nu är du i rummet där
  vägarna möts (L).
  
  I detta stora rum (L) bör du börja med att besegra alla fiender. Använd pil-
  bågen mot dem du inte når. Gå till den norra väggen och du kan se en fackla
  till höger om dig. Tänd den med Fire Rod och du ser hur golvet dyker upp.
  Följ gången till den nordöstra dörren. I rummet du kommer in i (Z) möter du 
  brinnande skallar. Säkrast är lite magiskt pulver så får du vara ifred. Du kan
  se en skattkista innehållandes pilar. Lägg en bomb på det spruckna golvet 
  närmast skattkistan. Ett hål dyker upp vilket du ska hoppa ner i. Du hamnar då
  på B1 (Å) och mitt framför bossen av East Palace. Dessa Armos-statyer blir 
  inga problem för dig nu. Har du hämtat Silverpilarna blir det absurt enkelt.
  När de är besegrade ska du gå norrut först, INTE vänster. I rummet norr om dig
  (Ä) finner du Big Key och lite bomber och pilar. Gå sedan söderut igen (Å) och 
  därefter väster (Ö). Härifrån kan du spränga väggen norrut för att hitta 
  några feer (a). Aldrig dumt. När du är färdig med detta går du uppför 
  trapporna i rum Ö och du hamnar i rummet (M) med den stora skattkistan. Plocka
  upp Red Mail och du kommer nu ta hälften så mycket skada. Om man tänker efter,
  ser det inte lite speciellt ut med röd brynja, lila luva och gröna vantar?
  
  Nu är vi äntligen färdiga på 1F, gå norrut ett rum (N) och uppför trapporna
  till 2F (A). Gå nu uppför trapporna i mitten här inne för att nå 3F (b). I
  det här rummet finns massor av switchar och block. Att förklara hur du tar dig
  runt är knepigare än att faktiskt ta dig runt. Utrusta dig med bumerangen så
  kan du skjuta switcharna. Flytta på blocket längst upp till vänster för att
  öppna dörren till söder. Fortsätt in i nästa rum (c). De två röda fienderna 
  här inne besegras med pilbågen och nu när du har spegelskölden är inte det
  några problem. Du kan flytta runt statyn om du vill blockera taggfällan så att
  du lättare kan skjuta fienderna. När båda är borta öppnas dörren till höger 
  och du når ett rum (d) där alla fiender ska besegras än en gång. När detta är
  gjort fortsätter du in i nästa rum (b) vilket råkar vara den östra delen av
  ett rum du redan varit i. Lås upp dörren med Big Key och forsätt norrut (e).
  
  I detta rum (e) finner du en switch och en massa taggfällor. Aktivera switchen
  och lyft på en av skallarna och du finner en platta. Tryck på den och dörren
  högst upp till höger öppnas. Fortsätt in i nästa rum (f). Spring över denna
  bro och undvik kanonkulorna. Längst bort kan du se en spricka vid den södra
  väggen. Att komma över hit är inte helt enkelt. Du ska ramma blocken längst 
  till höger genom att springa in i dem med Pegasus-skorna. Du rammar dem genom
  att springa in i dem söderifrån. Du kommer då att kastas över hålet av kraften
  från ramningen. Dessutom måste du stå på exakt rätt avstånd när du laddar 
  attacken. Detta är förstås helt valfritt och det enda du finner i rummet (g)
  är några feer och andra förnödenheter. När du är färdig springer du uppför 
  trapporna i rum f till 4F. 
  
  I de närmaste rummen (h-l) på 4F kommer du att möta mängder av fiender. Alla
  rum är uppbyggda på samma sätt: besegra alla fiender så öppnas dörren. Var
  beredd på att bränna en del energi. Var inte rädd för att använda pilar och
  skallar från golvet för att göra processen lättare. Även Magic Cape kan vara
  användbar. När du når ett rum med bara några statyer och en kaninförvandlare
  (m) har du kommit förbi fienderummen. Fortsätt därefter vänster (n) och du
  slåss mot bossarna från Desert Palace. Du kommer säkert ihåg hur du får dessa
  att duka under. Säkerligen har du starkaste svärdet och då går det ännu 
  snabbare. Slå mot deras huvuden och undvik stenarna som dyker upp. När alla
  ormar är borta fortsätter du norrut (o) och uppför trapporna till 5F (p).
  
  I rummet du kommer in i finns en osynlig väg. Skjut ner trollkarlarna med
  pilbågen. Du kan ställa dig i mitten av rummet och därifrån nå alla. För att
  ta dig söderut ska du gå lite vänster, sedan nedåt och sedan mot dörren häri-
  från. Använd Cane of Somaria och knuffa blocket framför dig för att hitta rätt
  i mörkret. Forsätt sedan in i nästan rum (q), ett rum som bara är att passera
  till nästa rum (r). Rummet du når befolkas av trollkarlar. Besegra dem och 
  fortsätt norrut (s). Spring snabbt över gången i det här rummet eftersom
  plattorna faller. Fortsätt sedan in i nästa rum (t). Det här rummet är fak-
  tiskt lite knepigt. Börja med att kasta bort alla dödskallar så att de inte
  är ivägen för dig. Tänd sedan alla facklor med Fire Rod och dörren längst bort
  öppnas. Fortsätt in i nästa rum (u). Akta dig för laserögonen här inne. Rikta
  spegelskölden mot dem och spring uppför trapporna till 6F.
  
  Nu kommer du in i ett hemskt och orättvist rum (v). Du ska tända alla facklor
  här inne för att öppna dörren. Dessvärre faller golvet och dessutom finns ett
  gäng eldbollar som försöker knuffa ned dig. Börja med den högst upp till höger
  och gå sedan moturs och tänd alla. Jag rekommenderar dig att bara köra på och
  hoppas på att du inte blir nedknuffad av eldbollarna. Du kan även försöka 
  experimentera med Magic Cape, men det fungerar inte så bra. När du lyckats 
  springer du in i nästa rum (w). Här får du slåss mot skalbaggar. Besegra dem
  för en nyckel och lås upp dörren till vänster (x). I detta rum gäller det bara
  att spränga väggen till söder. Det är inte mycket att orda om. Fixa det och
  fortsätt söderut (y). 
  
  I rummet du kommer in ska du kasta bumerangen mot switchen för att ta dig in
  mot mitten. I skattkistan finner du en nyckel och kan således fortsätt åt 
  höger in i nästa rum (z). Här inne kommer du att få möta Mountain Towers boss.
  Slå den på svansen för att ha ihjäl den. Ifall du ramlar ner hamnar du i ett
  stort rum (å). Hamnar du här är det bara att springa uppför trapporna igen
  för att ta upp striden mot bossen. När han är besegrad dyker det upp en skatt-
  kista strax söder om plattformen. Använd Hook Shot för att ta dig över till 
  den. Tjugo rupier är dina och du kan sedan knuffa på blocken för att fortsätta
  in i nästa rum (ä). Inte mycket att säga om detta rum. Halka dig fram till
  trappan som leder mot den översta våningen, 7F (ö).
  
  Rummet du kommer in i (ö) är sista rummet innan bossen. Gör dig redo och gå
  in i nästa rum (1). Så var det dags att göra upp med Agahnim. Det går till
  ungefär som förra gången men denna gång har han två kopior. De är mindre
  skarpa än trollkarlen själv, men deras energibollar är lika farliga. Ställ
  dig så rakt som möjligt mot Agahnim och slå tillbaka hans energibollar mot
  honom. Lägg märke till vem som laddar upp sin energiboll först så blir du mer
  beredd på vem som skjuter först. Antingen slår du bort kompanjonernas bollar 
  eller också flyttar du på dig. Det borde inte bli så svårt. Efter några 
  träffar lämnar Ganon sitt alterego och flyr till pyramiden. Du följer efter
  med din gås.
  
                 =================
                 = Sista Striden =
                 =================
  
  Nu står du alltså inför sista striden. Har du besegrat Agahnim i Ganon's Tower
  kommer ett stort hål att ha uppenbarat sig högst upp på pyramiden. Innan du
  hoppar ner ska du veta att du måste ha hämtat Silver Arrows. Du måste då ta
  dig till Bomb Shop strax söder om pyramiden och köpa Super Bomb. Ta med bomben
  tillbaka till pyramiden och spräng den spruckna väggen. Kasta sedan ner pil-
  bågen i bassängen för att få silverpilarna. Du kan då även kasta ner svärdet 
  för att få det gyllene svärdet. Jag rekommenderar dig starkt att även ta med
  några drycker. Minst en Cure-All Medicine eller i värsta fall en Magic 
  Medicine. Resten fyller du upp med Life Medicine och feer om du inte har råd.
  När du känner dig redo kan du spara en sista gång så att det bara är att 
  stänga av om du förlorar. Sedan är det bara att hoppa ner i pyramiden och 
  slåss mot kungen av ondska: Ganon. 
  
  Den första delen av striden är ganska enkel. Slå honom med svärdet från den
  sida där han inte håller treudden, då blir du inte skadad. Efter några träffar
  så börjar han skapa en eldring runt sig. Slå honom på samma sida som förut,
  men akta dig när elden förvandlas till fladdermöss. Se hur de flyger och und-
  vik dem smidigt. Även om Ganon gör ruskigt mycket skada rekommenderar jag 
  dig att vara så offensiv som möjligt just nu, särskilt om du har mycket
  drycker. Under nästa skede i striden skapar han ett eldhav runt sig och 
  hoppar. Innan han skapar elden ska du slå honom och han teleporterar vidare.
  Efter varje slag har han sönder en bit av golvet. Ramlar du ner i hålen måste
  du göra om hela striden. Var därför mycket försiktig. 
  
  När det bildats en ring runt golvet börjar nästa skede. Ganon släcker fack-
  lorna och du måste därför snabbt tända dem med Fire Rod. Gör detta snabbt 
  eftersom att Ganon är odödlig i mörket och du är hemskt sårbar. Detta är 
  anledningen till att du ska ha en blå eller grön dryck i reserv. När rummet 
  är helt upplyst ska du slå Ganon med svärdet när han dyker upp och därefter 
  blixtsnabbt skjuta honom med en silverpil. Du har mycket lite tid på dig 
  mellan varven och facklorna slocknar snabbt så var beredd på att tända.
  Var även noga med att hålla dig borta från hålen i golvet. När fyra silver-
  pilar har träffat sina mål har du klarat spelet.
  
  ==============================================================================
  
                   3. Appendix
  
  ==============================================================================
  
  I denna sektion finner du information om i stort sett alla föremål i spelet.
  Du kan även läsa om alla uppgraderingar, alla hjärtbitar, de fyra tomma 
  flaskorna, affärerna, minispelen och feerna. Med andra ord är detta ett
  tillägg till guiden ovan för mer detaljerad information.
  
  ==================
  3.1 Föremålsguiden
  ==================
  
  Apples - Äpplen
   Ibland när du rammar träd med Pegasus Shoes faller det äpplen som helar dig
   med ett hjärta per frukt.
  
  Arrow - Pil
   Ammunition till din pilbåge. Dessa får du på olika ställen i spelet. Lättast
   är att besegra vakter med armborst. Från början kan du endast bära trettio
   pilar, men läs i uppgraderings-sektionen nedan om hur du ökar ditt koger.
  
  Bee - Bi
   Fånga ett bi med fjärilshoven och förvara det i en tom flaska. När du sedan
   släpper ut det försvarar det dig mot fiender.
  
  Big Key - Stor Nyckel
   Det finns en i varje nivå (dungeon). Den öppnar stora skattkistor och dörrar
   med stora nyckelhål.
  
  Blue Mail - Blå Rustning
   Links blå rustning gör att du tar hälften så mycket skada. Detta är nivå-
   föremålet i Ice Palace (Level 5).
  
  Blue Potion - Blå Medicin
   Annat namn på Cure-All Medicine. Se nedan.
  
  Bomb - Bomb
   Spränger hål i spruckna väggar. Bomber kan inhandlas i vissa affärer, till
   exempel den i Kakariko. Vissa fiender ger dig också bomber. Bomber skadar
   visserligen fiender, men står du för nära får du räkna med brännskador.
   Från början kan du endast bära tio bomber, men läs i uppgraderingssektionen
   nedan om hur du ökar ditt förråd.
   
  Bombos
   En magi som skapar ett eldhav och bränner alla fiender på skärmen. Tänk på
   att den slukar magi. Du finner denna i Desert of Mystery i ljusvärlden,
   men du måste använda dig av mörkervärlden. Gå till träsket i mörkervärlden
   och följ stigen så långt västerut som möjligt. Du kommer att märka att vägen
   in till Misery Mire (eller öknen om det vore ljusvärlden) blockeras av en
   bergsvägg. Ställ dig innanför raden av pålar i marken och använd Magic
   Mirror för att warpa till ljusvärlden. Du kommer då att hamna ovanpå en
   bergskamm. Gå till vänster och du finner en sten vilken du ska använd Book
   of Mudora framför. Då blir Bombos din.
  
  Book of Mudora - Mudoraboken
   Detta föremål finner du i Kakariko-byns bibliotek i ljusvärlden. Ramma hyl-
   lan med stora boken ovanpå med pegasus-skorna och du får den. Denna bok ska
   du använda framför altare eftersom den hjälper dig att översätta det gamla
   språket i Hyrule. Denna bok är ett måste för att öppna Desert Palace.
  
  Boomerang - Bumerang
   Detta föremål finner du i Hyrule Castle precis i början av spelet. Använd
   den för att tillfälligt paralysera fiender. Du kan uppgradera denna blå
   variant till en röd som har längre räckvidd. Läs om detta nedan.
  
  Bottle - Flaska
   Se Magic Bottle nedan.
  
  Bow - Pilbågen
   Bågen får du automatiskt i Eastern Palace i Ljusvärlden. Den är starkare en
   första svärdet men förbrukar också pilar. Cykloper är särskilt känsliga.
  
  Bug-Catcher Net - Fjärilshåv
   Denna använder du för att fånga feer, bin med mera till dina flaskor. Gå
   till Kakariko i ljusvärlden och tala med den sjuka pojken i huset norr om
   värdshuset för att få detta föremål.
  
  Cane of Byrna - Byrnas Stav
   Denna stav gör att du tillfälligt blir odödlig. Den förbrukar massor med 
   magi och är inte på något sätt ett obligatoriskt föremål. Ganska praktiskt
   dock. Du måste ha Titan's Mitt för att få detta föremål. Ta dig till
   Spectacle Rock i västra delen av Death Mountain. Bege dig till mörkervärlden
   och hoppa ned på klippavsatsen precis nedanför Spectacle Rock (alltså 
   klippan formad som ett par glasögon nedanför Ganon's Tower). Väl på avsatsen
   går du in i grottan här och slår ner pålarna med hammaren. Sedan är det 
   bara att promenera över spikmattorna till andra sidan. Har du Magic Cape är
   det bra, men det fungerar också med några Life Medicines i förrådet. Lyft
   på blocket längst bort och hämta staven.
  
  Cane of Somaria - Somarias Stav
   Denna stav frammanar ett block för att exempelvis trycka ner omkopplare
   eller fungera som hiss. Använd staven mot ett frammanat block och det 
   splittras. Cane of Somaria är nivåföremålet i Misery Mire (Level 6).
  
  Compass - Kompass
   I varje nivå (dungeon) finner du en kompass som visar dig var bossen finns.
  
  Crystal - Kristall
   I mörkervärlden finner du kristaller efter varje avklarad nivå. De vise 
   männens ättlingar är fångade i dessa.
  
  Cure-All Medicine - Universalmedicin
   Den blå medicinen återställer både hälsa och magi. Den är dyr och kan bara
   inhandlas av häxan i ljusvärlden. Hon bor strax nordöst om slottet. Jag
   rekommenderar stark att ha ett par sådana i bagaget.
  
  Empty Bottle - Tom flaska
   Senare namn på Magic Bottle. Se nedan
  
  Ether - Eter
   Ett något opassande namn på en magi som styr vädrets makter. När du använt
   denna magislukande attack fryser alla fiender på skärmen till is. Du kan 
   sedan lugnt krossa dem med hammaren för extra magi. Du måste även ha denna
   magi för att öppna Misery Mire. Ether finner du i ljusvärlden, strax väster
   om Mountain Tower ovanpå Death Mountain. Gå fram till stenen och
   använd Book of Mudora. Tänk på att du även måste ha Master Sword.
  
  Faerie - Fe
   Feer finns det en hel del av. Dels stora feer som återställer hela din 
   energi och dels små feer som du kan fånga med fjärilshåv. Dessa kommer ut
   och återupplivar dig ifall du faller i strid. Läs om var du hittar dem
   längre ner i appendixet. Tänk på att du måste ha en tom flaska för att kunna
   förvara fen. Även om din fe återupplivar dig räknas detta fortfarande som
   ett "Game Over". Tänk på det.
  
  Fire Rod - Eldstaven
   Denna stav sätter eld på det mesta, men förbrukar massor av magi. Du får
   den som nivåföremål i Skull Woods/Skeleton Forest (Level 3) i mörkervärlden.
  
  Flute - Flöjt
   Ser mest ut som en okarina. För att hitta den ska du bege dig till den 
   hemsökta skogsgläntan i mörkervärlden. Du kan se den som en liten skog strax
   sydost om byn om du tittar på kartan. I denna glänta finner du en liten 
   krabat sittandes på en stock. Han ger dig en spade (Shovel) så att du kan 
   leta efter hans flöjt. Bege dig nu till ljusvärlden med Magic Mirror och 
   börja gräva i nordvästra hörnet av gläntan. Den ligger bland blommorna och 
   jag tror att den alltid finns på samma ställe. Flöjten ersätter spaden. Gå 
   tillbaka till mörkervärlden och spela flöjten för den lilla krabaten. För 
   att få någon nytta av flöjten ska du till Kakariko Village i ljusvärlden 
   och spela flöjten framför fågelstatyn i centrum av byn. Då befrias en anka
   som nu kan warpa dig till åtta olika ställen i ljusvärlden. Spela bara på
   flöjten som kommer ankan flygandes.
   
  Green Potion - Grön Medicin
   Annat namn på Magic Medicine. Se nedan.
  
  Heart - Hjärta
   Vad din energimätare är uppbyggd av. Hjärtan finner du i princip överallt 
   och de kan även inhandlas i vissa affärer.
  
  Heart Container - Hjärtbehållare
   En hjärtbehållare gör så att du kan bära ett till hjärta. Dessa behållare
   får du efter nästan varje nivå. 
  
  Hook Shot - Änterhake
   Ett verktyg försett med lång kedja och krok. Du kan använda det för att ta
   dig över raviner så länge du finner ett föremål där kroken fäster. Änter-
   haken kan även användas som ett vapen. Du finner den i Swamp Palace (Level2)
   i mörkervärlden.
  
  Ice Rod - Isstaven
   Detta vapen är helt frivilligt i början av spelet, men nödvändigt i slutet.
   I ljusvärlden ska du gå till träsket i de södra delarna och sedan följa 
   stigen runt Hyliasjön på södra sidan. Du når då två grottingånger, varav en 
   är blockerad. Spräng den blockerade och du finner föremålet i en skattkista.
   Isstaven fryser fiender. Ifall du krossar frysta fiender med hammaren får
   du nästan alltid en magibehållare.
  
  Improved Shield - Förbättrade Skölden
   Denna sköld får aldrig nåt namn i spelet, det står bara "Your shield is 
   improved", därav det påhittade namnet. Denna röda sköld är större och 
   skyddar även mot eldbollar. När du fått Zora's Flippers ska du till vatten-
   fallet längst nordost i ljusvärlden. Simma in i vattenfallet och du når 
   Waterfall of Wishing. Här får du alternativet att kasta ned ett föremål. 
   Välj skölden och var ärlig mot feen som dyker upp och du får den upp-
   graderade varianten. 
  
  Key - Nyckel
   Finns det massor av i varje nivå. Du låser upp dörrar med dem.
  
  Lamp - Lykta
   Lyktan finner du i ditt hus och den plockar du troligen på dig först. Använd
   den på facklor så blir mörka rum upplysta. Lyktan förbrukar magi.
  
  Life Medicine - Hälsomedicin
   Återställer helt din hälsa. Köpes i de flesta affärer (se avdelning längre
   ned för var du finner affärerna). Du måste ha en tom flaska för att kunna 
   ta emot denna röda medicin.
  
  Magic Boomerang - Magisk Bumerang
   Den röda bumerangen är en uppgraderad version av den blå. När du fått Zora's
   Flippers ska du till vattenfallet längst nordost i ljusvärlden. Simma in i
   vattenfallet och du når Waterfall of Wishing. Här får du alternativet att 
   kasta ned ett föremål. Välj bumerangen och var ärlig mot feen som dyker upp
   och du får den uppgraderade varianten. Denna är både snabbare och når
   längre.
  
  Magic Bottle - Magisk Flaska
   Spelets officiella namn på tomma flaskor. Har ingen aning vad som är så
   magiskt med dem. I dessa kan du förvara feer, drycker och bin. Sammanlagt
   fyra kan du ha. Nedan finner du en avdelning där det står beskrivet hur du
   får dessa flaskor.
  
  Magic Cape - Magisk Cape
   Denna magiska cape gör dig osynlig och förhållandevis odödlig. Inte helt 
   olika Cane of Byrna. Du finner den som ett valfritt föremål i ljusvärlden,
   men du måste ha Titan's Mitt först. I kyrkogården strax norr om slottet 
   finner du en grav bakom några mörkgröna stenar. Lyft dessa och gör sedan
   en språngattack mot graven med dina Pegasus-skor. Graven glider då undan 
   och du kan stiga ned och hämta capen.
  
  Magic Decanter - Magikaraff
   Det är de små gröna flaskorna som helar din magimätare jag menar. Du finner
   dem överallt och det finns två varianter. En liten som uppfyller en liten 
   del av mätaren och en stor som uppfyller hela.
  
  Magic Hammer - Magihammaren
   Med denna kan du slå ned pålar i marken, men hammaren kan även användas för
   att besegra fiender. Fryser du fiender med Ice Rod eller Ether först får du 
   oftast Magic Decanter i belöning. Hammaren får du som nivåföremål i Dark
   Palace (Level 1) i mörkervärlden.
  
  Magic Medicine - Magimedicin
   Den gröna medicinen återställer din magi helt. Kan endast inhandlas i Magic
   Shop strax nordost om slottet i ljusvärlden. Det rekommenderas att du har 
   någon grön eller blå dryck med dig. Du kan även ge feen i Waterfall of 
   Wishing en tom flaska och hon ger dig samma flaska med en Magic Medicine i.
  
  Magic Mirror - Magiska Spegeln
   Denna får du automatiskt när du hjälper den gamla mannen uppför Death 
   Mountain påväg mot Mountain Tower. Det är ett mycket praktiskt föremål. 
   Använd det i mörkervärlden och du får återvända till ljusvärlden. Det funkar 
   dock inte omvänt. Använder du spegeln i en dungeon warpas du till ingången.
  
  Magic Powder - Magipulver
   Hmm... magiskt pulver. Låter det inte lite suspekt? Detta kan användas på
   folk och fä för olika reaktioner. Det absolut mest användbara är nog att 
   kasta lite pulver på de brinnande dödskallarna i undervärldarna. De kan 
   inte besegras på något annat sätt så du har säkert lagt märke till dem. 
   Pulvret gör att de förvandlas till feer. Sjukt praktiskt. I ljusvärlden
   bor det en häxa strax nordöst om slottet. Ge henne en svamp (finns i
   Lost Woods) och det ligger snart en påse magipulver i hennes hus 
   och väntar på dig.
  
  Map - Karta
   I varje nivå (dungeon) finner du en karta som visar dig hela nivån.
  
  Master Sword - Mästarsvärdet
   Master Sword är det enda vapen som kan segra över Agahnims onda magi. Det är
   dubbelt så starkt som svärdet du börjar med. Mästarsvärdet finner du längst
   bort i Lost Woods när du samlat alla tre Pendants. Svärdet kan uppgraderas
   två gånger. Läs om detta i uppgraderingsavdelningen nedan.
  
  Mirror Shield - Spegelsköld
   Den starkaste skölden skyddar mot alla projektiler, även laserskott. Du 
   finner den i Turtle Rock (Level 7) i mörkervärlden som nivåföremål.
  
  Moon Pearl - Månpärlan
   I mörkervärlden förvandlas alla människor till det djur eller den sak som
   mest representerar dess personlighet. Du förvandlas till en rosa kanin. Fri
   tolkning råder. Kaniner kan inte slåss med svärd eller använda något före-
   mål. För att undvika detta måste du ha månpärlan i din ägo. Den finns i 
   Mountain Tower/Hera's Tower som nivåföremål. Läs i guiden ovan för mer info-
   rmation om du skulle ha råkat missa detta föremål.
  
  Mushroom - Svamp
   Denna flugsvamp finner du i mitten av Lost Woods i ljusvärlden. När du har
   hittat den tar du den till häxan vid Magic Shop, strax nordost om slottet.
   Efter ett tag får du Magic Powder i belöning.
  
  Pegasus Boots - Pegasus-skorna
   Dessa skor får du av Sahasrahla väster om Östra Palatset direkt efter att du
   klarat samma palats. Pegasusskorna du använder genom att hålla A-knappen in-
   tryckt vilket gör att du springer riktigt fort. Du kan ramma stora sten-
   högar och fiender på detta sätt. Skorna är ett obligatoriskt föremål.
  
  Pendant - Pendang
   Dessa samlar du på i ljusvärlden och du får dem efter varje avklarad nivå.
   Den som samlat tre pendanger kan dra mästarsvärdet ur dess sten.
  
  Pendant of Courage - Modets Pendang
   När du besegrat bossen av East Palace får du denna pendang.
  
  Pendant of Power - Maktens Pendang
   När du besegrat bossarna av Desert Palace får du denna pendang.
  
  Pendant of Wisdom - Vishetens Pendang
   När du besegrat bossen av Mountain Tower får du denna pendang.
  
  Piece of Heart - Hjärtbit
   Samlar du fyra hjärtbitar ökar din maximala energi med ett hjärta. Det finns
   en särskild avdelning i denna guide om var du hittar allihop.
  
  Power Gloves - Styrkehandskarna
   Finner du automatiskt i ljusvärldens ökenpalats. Detta föremål gör att du
   kan lyfta ljusgröna stenar (Lift2).
  
  Quake - Jordbävning
   En av de tre magierna. Du finner den i mörkervärlden längst nordost fast
   precis söder om Death Mountain. Här, där floden har sin begynnelse, ligger
   Lake of Ill Omen. Kasta vadsomhelst i stenringen i sjön (varför inte en
   skylt) och du får Quake som belöning. Quake framkallar en jordbävning som
   paralyserar dina fiender. Dessutom måste du använda Quake för att öppna
   Turtle Rock.
  
  Red Mail - Röd Rustning
   Denna rustning gör så att du tar hälften så mycket skada som den blå. Dess-
   utom ingår en lila luva och gröna vantar. Detta är nivåföremålet i Ganon's
   Tower i mörkervärlden (Level 8).
  
  Red Medicine - Röd Medicin
   Annat namn för Life Medicine. Se ovan.
  
  Rupee - Rupie
   Valutan i hyrule. Du finner rupier nästan överallt och kan spendera dem 
   nästan överallt. Du kan som mest förvara 999 rupier i din pung.
  
  Shield - Sköld
   Skölden får du av din farbror i början av spelet. Denna sköld skyddar dig
   endast mot svaga projektiler som pilar. Den kan uppgraderas två gånger, 
   vilket du kan läsa om i uppgraderingssektionen nedan. 
  
  Shovel - Spade
   En spade du kan gräva med. Se "Flute" ovan.
  
  Silver Arrow - Silverpil
   Utan detta vapen kan du inte besegra Ganon. Troligen det starkaste vapnet
   i spelet. Du finner det precis i slutet av spelet. Strax söder om Maktens 
   Pyramid finns en bombaffär. Detta är ditt hus i ljusvärlden. Efter att du
   klarat Misery Mire och dessutom hittat det röda svärdet kommer en superbomb 
   finnas tillgänglig för 100 rupier. Köp den så får du bära med dig den till 
   den stora pyramiden. Slåss inte mot fiender utan gå utan omsvep hit. Nära 
   basen av pyramiden kan du se en vägg med sprickor. Ställ bomben här och låt 
   den explodera. En fekälla uppenbarar sig och du kan nu kasta ner din pil-
   båge här för att uppgradera till silvervarianten. Även svärdet kan upp-
   graderas en sista gång här.
  
  Super Bomb - Superbomb
   I pyramiden i mörervärlden finns en spricka. Denna kan endast sprängas med
   en superbomb. Du kan köpa denna bomb i Bomb Shop strax söder om pyramiden, 
   men endast efter att du klarat Misery Mire och hittat det röda svärdet.
  
  Sword - Svärd
   Svärdet får du av din farbror i början av spelet. Detta svärd har dålig
   räckvidd och styrka men det kan uppgraderas hela tre gånger. Läs om detta
   i uppgraderingssektionen nedan.
  
  Titan's Mitt - Titanhandskar
   Dessa handskar gör att du får Lift3 och kan lyfta på mörkgröna stenar. Nu
   är det inte många ställen som du inte kan nå. Titanhandskarna får du auto-
   matiskt i Thieves' Town (Level 4) i mörkervärlden.
  
  Zora's Flippers - Zoras Simfötter
   Zora's Flippers kan du inte få förrän du hittat Power Glove. Du måste även 
   ha 500 rupier i din börs. Bege dig till nordöstra hörnet av ljusvärlden, men
   strax söder om Death Mountain. Du måste flytta på stenen borta vid häxans
   Magic Shop för att komma hit. När du väl kommit in i Zoras domäner är det
   bara att följa det grunda vattnet genom labyrinten tills du når det nord-
   östra hörnet även här. Här träffar du King Zora som säljer dig simfötterna
   för det höga priset. Nu kan du simma i det mörkblå vattnet utan att drunkna.
  
  ==================
  3.2 Uppgraderingar
  ==================
  
  Svärd
   Det finns fyra svärd i spelet. Varje svärd gör dubbelt så mycket skada som
   sin svagare variant. Det första svärdet får du av din farbror i början av
   spelet. Master Sword är nummer två och finns längst åt nordväst i Lost
   Woods när du tagit alla Pendants. Dessa två är obligatoriska. Det röda
   svärdet kan du inte få förrän du fått Titan's Mitt i mörkervärldens Thieves'
   Town. Först då kan du gå till den försvunna smeden strax söder om byn i
   mörkervärlden. Han står bakom några mörkgröna stenar som du nu kan lyfta.
   Flytta på dessa och han kommer att följa med dig. Warpa till ljusvärlden
   och för smeden till hans kompis i huset strax öster om Kakariko Village. Då
   förstärker dem ditt Master Sword. Den sista uppgraderingen får du precis i
   slutet av spelet. När du klarat Misery Mire kan du gå till Bomb Shop i
   mörkervärlden (strax söder om pyramiden) och de kommer nu ha en Super Bomb.
   De har endast Super Bomb om du gjort föregående uppgradering av svärdet.
   Ta med dig superbomben till den spruckna väggen i pyramiden och spräng den.
   Kasta sedan svärdet i bassängen här inne så får du det bästa svärdet.
  
  Sköld
   Det finns tre sköldar i spelet. Den blå får du precis i början av spelet
   av din farbror. Den röda får du om kastar den blå i Waterfall of 
   Wishing. Detta vattenfall kan du inte nå förrän du fått Zora's Flippers. 
   Vattenfallet finns högst upp i det nordöstra hörnet av ljusvärlden, men
   strax söder om Death Mountain. Den röda skölden skyddar dig även mot eld-
   bollar. Den bästa skölden, Mirror Shield, får du i Turtle Rock i mörker-
   världen. Mirror Shield skyddar även mot de fruktansvärda laserskotten.
  
  Magi
   Du kan inte göra din magi starkare, men du kan göra så att din magimätare
   töms hälften så snabbt. Bege dig till ljusvärlden och till smedernas hus
   strax öster om byn. Precis bredvid huset finner du en påle i marken. Slå
   ner den med din hammare och hoppa sedan ned i brunnen från avsatsen. Gå 
   rakt fram i vägkorset nere i grottan och lägg lite Magic Powder i kalken
   på altaret. Det lilla artiga monstret som dyker upp kommer att fördubbla
   din magimätare. Själva mätaren blir inte längre, men den markeras med ett
   "½" vilket betyder att det förbrukas hälften så mycket magi.
  
  Bumerang
   Det finns två bumeranger i spelet. Den blå får du precis i början av spelet
   i slottets källare. Den röda får du om kastar den blå i Waterfall of 
   Wishing. Detta vattenfall kan du inte nå förrän du fått Zora's Flippers. 
   Vattenfallet finns högst upp i det nordöstra hörnet av ljusvärlden, men 
   strax söder om Death Mountain.
  
  Kläder
   Det finns tre tunikor i spelet. Du börjar med den gröna och för varje ny
   du hittar tar du hälften så mycket skada. Den blå hittar du mer eller mindre
   automatiskt i Ice Palace. Den röda finner du i Ganon's Tower. Båda dessa
   tunikor är nivåföremål så du borde hitta dem automatiskt.
  
  Styrka
   Styrka avgör hur tunga föremål du kan lyfta. På startskärmen markeras 
   det av "Lift". Du börjar med Lift1 och då kan du bara lyfta lätta saker som
   krukor och buskar. När du hittat Power Glove i Desert Palace kan du lyfta på
   alla ljusgröna stenar och blir då uppgraderad till Lift2. Lift3 är den sista
   uppgraderingen och den uppnås när du hittar Titan's Mitt i Thieves' Town i
   mörkervärlden. Dessa föremål måste du ha för att komma vidare i spelet så 
   jag ser ingen anledning att vidare gå in på hur du hittar dem.
  
  Pilbåge
   Pilbågen kan också uppgraderas eller snarare pilarna. Silver Arrows får du
   väldigt sent i spelet. När du klarat Misery Mire och dessutom uppgraderat
   till det röda svärdet (se ovan) kan du gå till Bomb Shop i mörkervärlden 
   (strax söder om pyramiden) och köpa en Super Bomb. Ta med dig den till den 
   spruckna väggen i pyramiden och spränga denna. Kasta sedan bågen i bassängen
   här inne så får du det enda vapen som kan besegra den onda kungen.
  
  Pilar och Bomber
   Pond of Happiness är nyckelordet här. Från början kan du inte ha mer än 10
   bomber och 30 pilar. Lite väl snålt och opraktiskt. När du fått Zora's 
   Flippers kan du öka antalet pilar och bomber du kan bära, men det kostar
   mycket pengar. I mitten av Lake Hylia i ljusvärlden finns en ö med ett 
   litet tempel. Simma över till detta tempel och spring fram till bassängen
   (du måste alltså först ha hittat Zora's Flippers). Här kan du kasta i rupier
   För varje omgång rupier du kastar i måste du gå in i templet igen. För vart
   hundrade rupie du kastar i dyker en fe upp som antingen uppgraderar din 
   mängd pilar eller bomber med fem stycken. Du kan som mest få 50 bomber och 
   70 pilar. Detta innebär sammanlagt fjorton uppgraderingar eftersom att den 
   sista uppgraderingen ger tio stycken pilar/bomber. Alltså behöver du 1400
   rupier för att uppgradera dig maximalt. Helt klart värt det eftersom att du 
   genom spelet samlar på dig enorma mängder rupier. Speciellt bomber bör du 
   uppgradera. 
  
  =============
  3.3 A-knappen
  =============
  
  Allt du gör med A-knappen.
  
  Lift1 - Lyft1
   Du startar spelet med att bara kunna lyfta på saker som krukor och buskar.
   För att lyfta på saker håller du A-knappen intryckt och trycker styrkorset
   i motsatt riktning från det du ska lyfta.
  
  Lift2 - Lyft2
   När du hittar Power Gloves i Desert Palace kan du lyfta på ljusgröna stenar.
  
  Lift3 - Lyft3
   Den sista uppgraderingen är Titan's Mitts som du finner i Thieves' Town 
   (Level 4 i mörkervärlden). Då kan du även lyfta på mörkgröna stenar.
  
  Pull - Dra
   Vissa handtag och vissa statyer kan du dra i. Ställ dig vid valda föremålet
   och håll A-knappen intryckt samtidigt som du trycker styrkorset i önskad
   riktning.
  
  Read - Läsa
   Tryck på A-knappen för att läsa på skyltar etc.
  
  Run - Springa
   Du kan inte springa förrän du fått Pegasus-skorna av Sahasrahla. Håll A 
   intryckt för att ladda upp en rusningsattack. 
  
  Swim - Simma
   När du har hittat Zora's Flippers (läs ovan) kan du simma på djupt vatten.
   Tryck på A-knappen för att simma fortare.
  
  Talk - Tala
   Tryck på A-knappen vid den karaktär du vill prata med.
  
  ===========
  3.4 Flaskor
  ===========
  
  Det finns fyra stycken tomma flaskor i Hyrule och du bör samla på dig så många
  som möjligt. Du kan förvara alla mediciner, feer och bin i dem, men behöver
  en fjärilshåv för att infånga de senarenämnda. Magic Bottles kallas flaskorna
  i spelet.
  
  Flaska 1
   Gå till Kakariko Village i ljusvärlden och tala med mannen som sitter vid
   några krukor. Köp flaskan av honom för 100 rupier. 
  
  Flaska 2
   Gå till Kakariko Village i ljusvärlden och gå in ett av de längre husen,
   värdshuset. På andra sidan bardisken kan du se en skattkista och den inne-
   håller nästa flaska. För att nå den ska du springa ut ur värdshuset och 
   sedan gå in i det från dess norra sida. Denna ingång är osynlig.
  
  Flaska 3
   Denna flaska kan du inte ta förrän du har fått Zora's Flippers. Bege dig 
   till Hylia-sjön och simma sedan uppför floden tills du når en bro (den
   sydöstra bron om du tittar på kartan. Simma fram till bron och du kommer in
   under den. Under bron sover en trevlig uteliggare som skänker dig flaskan.
   Även denna flaska finner du i ljusvärlden.
  
  Flaska 4
   Den sista flaska får du ganska sent i spelet. Du måste ha fått titanhandsken
   i level 4 i mörkervärlden först. Dessutom tror jag att du först måste ha 
   räddat smeden i Kakariko Village. Smedernas hus ligger strax öster om byn.
   Bege dig hit i mörkervärlden och du ser att huset ligger i ruiner. Ifall
   allt stämmer så ska det finnas en skattkista i ruinerna. Du kan inte öppna
   den utan istället tar du med dig den. Teleportera tillbaka till ljusvärlden 
   och gå mot öknen. På vägen mellan träsket och öknen sitter en man bredvid
   en skylt. Har du skattkistan med dig petar han upp låset och ger dig inne-
   hållet: den sista flaskan.
  
  ==============
  3.5 Hjärtbitar
  ==============
  
  Hjärtbitar finner du en hel av i detta spel. Du kan sammanlagt ha tjugo 
  stycken hjärtbehållare (hjärtan i övre delen av skärmen). Du får en ny hjärt-
  behållare efter varje nivå (dungeon) i spelet, sammanlagt elva stycken. Dess-
  utom finns 24 stycken hjärtbitar som du får leta efter som du själv vill. 
  Dessa gör att du får ytterligare sex hela hjärtbehållare. 3+11+6=20. Jag kom-
  mer nu att skriva hjärtbitarna i den ordning du kan ta dem.
  
  - Ljusvärlden
  
  1. Under buskaget i Lost Woods
   Om du går in i Lost Woods, skogen i nordvästra hörnet av ljusvärlden, finner
   du i de östra delarna en grottöppning och nio buskar i kvadrat strax norrut.
   Det här är lättast att hitta om du går in i skogen från ingången vid siarens
   hus. Slå sönder buskarna i kvadraten och en av dem döljer ett hål i marken.
   Hoppa ned för att hitta hjärtbiten.
  
  2. Brunnen i Kakariko
   I ljusvärldens Kakariko Village finner du en brunn i det nordvästra hörnet.
   Hoppa ner i den från avsatsen ovanför och spräng sedan den spruckna väggen
   här med en bomb. 
  
  3. Tjuvarnas gömställe i Kakariko
   I ljusvärldens Kakariko Village ska du gå till stenhuset i norra delen. Bege 
   dig till nedervåningen och spräng den spruckna väggen.
  
  4. Labyrinten i Kakariko
   I ljusvärldens Kakariko Village ska du bege dig till den södra delen och gå
   in i det västra huset. Spräng den spruckna väggen och gå ut till andra sidan 
   där du finner en labyrint. Du måste ha pegasus-skorna. Jag tycker att den
   bästa vägen är att hugga sig rakt norrut och sedan använda pegasus-skorna
   för att ramma den långa raden av buskar till vänster. Du måste nå hjärtbiten
   inom femton sekunder för att få biten.
  
  5. I träsket
   Mitt i träsket (södra delen av ljusvärlden) finner du ett litet tempel eller
   vad man ska kalla det. Det ligger mitt i en vattensamling. Gå in och du ser
   tre block vid en kista. Skjut det mittersta rakt uppåt och skjut sedan ett
   av de andra åt sidan. Bege dig in i nästa rum och dra i det högra handtaget
   med hjälp av A-knappen. Då försvinner fördämningen och du kan utanför hitta
   en hjärtbit i den dränerade vattensamlingen.
  
  6. I grottan i öknen
   I ljusvärldens sydvästra delar finner du en öken. Gå in i grottan här och du
   finner en sprucken vägg vid en gammal man. Spräng den spruckna väggen här 
   och du finner en hjärtbit.
  
  7. Från Desert Palace
   I närheten av den förra hjärtbiten ligger Desert Palace. Gå in i det och
   spring ut ur den sydvästra utgången. Följ sedan bergsryggen söderut och du
   finner hjärtbiten vid en gam.
  
  8. Öster om Sanctuary
   Strax öster om Sanctuary (kyrkan) finner du en hög med stenar. Ramma dessa
   med Pegasus Shoes och det öppnar sig en grotta. Stig ned och du finner en
   hjärtbit här nere.
  
  9. I Zora's Domain
   Längst åt nordost, men strax söder om Death Mountain, finner du Zora's
   Domain. Leta dig igenom detta område tills du når det nordöstra hörnet även
   här. Har du inte köpt Zora's Flippers redan så gör det nu. Hoppa sedan 
   nedför vattenfallet strax söder om dig och gå åt väster tills du finner 
   hjärtbiten.
  
  10. På Spectacle Rock
   På Death Mountain i ljusvärlden finner du Spectacle Rock. Det ligger högst
   upp, precis framför Hera's Tower. Du kan till och med se hjärtbiten på denna
   klippa, formad som ett par glasögon. Strax österut finns en portal till
   mörkervärlden. Gå in i denna portal och du kan i mörkervärlden se mönstret
   efter Spectacle Rock. Ställ dig mitt i detta mönster och titta in i Magic
   Mirror så att du kommer tillbaka till ljusvärlden. Du borde nu stå precis
   bredvid hjärtbiten.
  
  11. Nedanför Spectacle Rock
   På nära nog samma ställe som förra hjärtbiten finns även nästa. Står du vid
   Spectacle Rock kan du se två avsatser precis nedanför. Hoppa ned till den
   högra av dessa och du finner strax en hjärtbit.
  
  12. Vid skogshuggarnas stuga
   Strax öster om Lost Woods bor två skogshuggare. Du kanske har sett dem såga
   på ett träd tidigare. Efter att du har besegrat Agahnim första gången kan du
   återvända till skogshuggarna och du ser då att de har slutat såga. Ramma
   detta träd med Pegasus Shoes och ett hål i marken uppenbarar sig. Kliv ned 
   här och du finner strax en hjärtbit. Du kommer att känna igen trädet efter-
   som att det ser annorlunda ut jämfört med dem andra.
  
  - Ljusvärlden/Mörkervärlden
  
  13. På en ö i Lake Hylia
   I ljusvärlden har du säkert lagt märke till en liten ö med en hjärtbit på
   i västra delen av Lake Hylia. Ta dig till mörkervärlden och gå till samma
   ställe. Ön är här utbytt mot grunt vatten omringat av stenar. Ställ dig 
   mitt i ringen och använd Magic Mirror för att ta dig till ljusvärlden. Du
   borde hamna precis i närheten av hjärtbiten.
  
  14. Strax söder om skogsgläntan
   I mörkervärlden ska du till den hemsökta gläntan där du får flöjten. Det 
   ligger strax sydost om byn. Strax söder om gläntan kan du se en ring av 
   buskar. Ställ dig i mitten av denna och använd Magic Mirror. Du hamnar då
   framför en grotta där du finner ännu en hjärtbit.
  
  15. Norr om kyrkogården
   I mörkervärlden ska du till stället där kyrkogården annars skulle ligga
   i ljusvärlden. Detta ligger precis norr om pyramiden. Du kan precis norr om
   alla stenar och fiender se en liten brun klippavsats dit en trappa/stege 
   leder. Ställ dig på denna avsats och använd Magic Mirror. Du kommer hamna
   precis bredvid en grotta i ljusvärlden. Gå in och spräng dig fram till en
   hjärtbit.
  
  16. I Misery Mire
   När du fått flöjten och Titan's Mitt kan du nå den här hjärtbiten. Warpa
   dig till Desert of Mystery i ljusvärlden och lyft på en av stenarna för att
   warpa dig till mörkervärlden. Gå till det nordöstra hörnet av området och
   warpa dig till ljusvärlden med Magic Mirror. Du hamnar då på en bergshöjd.
   Lyft på stenen här och du kommer ner i en grotta där du ska knuffa på en
   massa block i zickzackmönster för att nå hjärtbiten.
  
  17. Nära Turtle Rock
   Denna kan du inte få förrän du hittat Titan's Mitt. Ta dig till Turtle Rock
   och warpa till mörkervärlden. Gå en skärm till väster och klättra ned i 
   hålet i marken här. Här nere finner du massor av skattkistor som du når med
   hjälp av Hook Shot. Du ska till dörren längst upp till höger. Det går en 
   osynlig gång. Använd Cane of Somaria för att knuffa block på det osynliga.
   Då ser du vart du ska. Annars kan jag berätta hur du ska gå: två steg uppåt,
   två steg åt höger, två steg uppåt, två steg åt vänster och två steg uppåt.
   Fortsätt sedan in i nästa rum, fortsätt väster därifrån och sedan söderut
   för att komma ut i friska luften på en liten bergstopp. Warpa till ljus-
   världen med Magic Mirror och du borde stå precis vid en hjärtbit.
  
  18. Utifrån Turtle Rock
   Denna hjärtbit kan du inte ta förrän du är i Turtle Rock. Du når den från
   själva nivån. Det lättaste är om du redan har klarat Turtle Rock. Bege dig
   till våning B2 och till rummet längst ner till vänster på kartan (rum O i 
   min guide ovan). Från detta rum kommer du ut på en klippavsats utanför 
   själva nivån. Gå så till höger på denna avsats och warpa till ljusvärlden 
   med Magic Mirror vid den högra porten. Du hamnar då framför en annan port 
   och hit in ska du. Du möter sådana där gröna fiender som följer dina rörel-
   ser. Lättast är att skjuta dem med pilar. För att träffa fienderna bakom 
   blocken bör du skjuta pilar i gluggarna och sedan röra dig så att fienden 
   springer in i dessa pilar. När alla är borta får du tillgång till rummet där
   hjärtbiten vilar.
  
  - Mörkervärlden
  
  19. På pyramiden
   Den lättaste biten i mörkervärlden. Ganska högt upp på pyramiden i mitten 
   av världen kommer du hitta en avsats på högra sidan. Från denna avsats
   kommer du åt en smalare avsats som leder till en hjärtbit. Klättra runt och
   utforska lite så kommer du att hitta den.
  
  20. Skattkistespelet i byn
   I västra delen av byn finner du ett hus med en skattkista som symbol. Här
   får du spela ett minispel som går ut på att öppna skattkistor. 30 rupier 
   kostar det att öppna två kistor. De innehåller oftast rupier, men också 
   hjärtan och hjärtbitar. Spela tills du får en hjärtbit.
  
  21. Grävspelet söder om byn
   Strax sydväst om byn finner en gård med en massa staket. Tala med före-
   ståndaren här så får du spela ett minispel. Det kostar 80 rupier varje 
   gång så det är bäst om du har lite besparingar. Det är bara att gräva. Det
   finns alltid en hjärtbit någonstans, men den flyttar på sig. Förr eller
   senare får du den, men det kan ta ohygglig tid.
  
  22. Pålar öster om byn
   I området strax öster om byn i mörkervärlden (där smederna har sitt hus i
   ljusvärlden) finns en plan med en massa pålar och hönor. Slå ner alla pålar
   med hammaren och en grotta uppenbarar sig. I grottan finner du en hjärtbit.
   För att överhuvudtaget komma till det här området måste du ha fått Titan's
   Mitt. Det står nämligen en stor sten ivägen.
  
  23. I Misery Mire
   När du fått flöjten och Titan's Mitt kan du nå den här hjärtbiten. Warpa
   dig till Desert of Mystery i ljusvärlden och lyft på en av stenarna för att
   warpa dig till mörkervärlden. Gå sedan till grottöppningen väster om nivån
   och du kommer ner i en källare. Här kan du se två skattkistor. I den vänstra
   finner du en hjärtbit. Flytta på blocken som följer. Nedersta raden till
   höger flyttas till höger, nedersta raden till vänster flyttas till vänster,
   näst nedersta raden till vänster flyttas uppåt, näst nedersta raden i mitten
   flyttas till vänster.
  
  24. Osynlig på berget
   Långt nordväst i Hyrule, strax öster om skogen, kan du se en hjärtbit på
   en klippavsats ovanför en grottingång i berget. Du måste ha capen för 
   detta (läs om det i föremålssektionen ovan). Gå genom grottan och använd
   hookshot för att ta dig över hålen så når du strax en stor blå boll. För
   att passera denna måste du sätta på dig capen. Genom nästa öppning har du
   hjärtbiten. 
  
  ===========
  3.6 Affärer
  ===========
  
  Kakariko Shop           Denna affär finner du i ljusvärlden i
   Life Medicin  150 rupier    Kakariko Village (västra delen av Hyrule).
   Heart      10 rupier
   Bombs x10    50 rupier
  
  Lake Hylia Shop          Denna affär finner du i ljusvärlden i
   Life Medicine  150 rupier    strax norr om Hyliasjön (sydöstra delen
   Heart      10 rupier    av Hyrule).
   Bombs x10    50 rupier
  
  Magic Shop             Denna affär ligger i ljusvärlden. Titta på
   Life Medicine 120 rupier    kartan och bege dig till huset längst åt 
   Magic Medicine 60 rupier    nordost i Hyrule.
   Cure-All Med. 160 rupier
  
  Namnlös i grotta          Denna affär finner du i en av alla grottor
   Life Medicine  150 rupier    i östra Death Mountain i ljusvärlden. Det
   Heart      10 rupier    är en av ingångarna i den nedre delen av 
   Bombs x10    50 rupier    berget.
  
  Bomb Shop             Denna affär finner du strax söder om pyra-
   Bombs x30   100 rupier    miden i mörkervärlden. Det är huset som
   Super Bomb   100 rupier    motsvarar ditt i ljusvärlden. Super Bomb
                    är inte tillgänglig förrän du klarat 
                    Misery Mire och dessutom har det röda
                    svärdet.
  
  Namnlös vid Lake of Ill Omen    Denna affär ligger strax nordost om pyra-
   Life Medicine 150 rupier    miden i mörkervärlden. Motsvarande plats
   Sköld      50 rupier    som Magic Shop i ljusvärlden.
   Bombs x10    50 rupier
  
  Namnlös vid Lake Hylia       Denna affär ligger strax nordväst om Hylia-
   Life Medicine 150 rupier    sjön i mörkervärlden.
   Sköld      50 rupier
   Bombs x10    50 rupier
  
  Namnlös i Village of Outcasts   Denna affär finner du i ett av husen i byn.
   Life Medicine 150 rupier    Mörkervärlden.
   Sköld      50 rupier
   Bombs x10    50 rupier
  
  Namnlös öster om Skull Woods    Denna affär finner du strax öster om Skull
   Life Medicine 150 rupier    Woods. Ligger i motsvarande skogshuggarnas
   Sköld      50 rupier    hus i ljusvärlden.
   Bombs x10    50 rupier
  
  Namnlös öster om byn        Denna speciella affär ligger i den lilla
   Röd sköld   500 rupier    skogen strax öster om byn i mörkervärlden.
   Bee       10 rupier
   Arrows x10   30 rupier
  
  Namnlös i östra Death Mountain   Denna affär ligger i en grotta längst mot
   Life Medicine 150 rupier    öster på Death Mountain i mörkervärlden.
   Heart      10 rupier
   Bombs x10    50 rupier
  
  ============
  3.7 Minispel
  ============
  
  Kistspel
   Strax söder om Kakariko Village i ljusvärlden finner du detta minispel.
   Betala 20 rupier och öppna sedan en av skattkistorna. Dessa innehåller en
   varierande och totalt slumpmässig mängd rupier. Avgör själv om du tycker
   att det är värt att satsa. Jag har för det mesta mycket god tur här.
  
  Banditernas kistspel
   En lite med "high stakes"-variant av kistspel finns i nordöstra delen av
   Lost Woods om du gå in i en ihålig stock. Här satsar du 100 rupier men har
   chans att få ända upp till 300 rupier tillbaka. Precis som ovanstående mini-
   spel har du goda chanser att tjäna mycket pengar här.
  
  Löptävling
   I ljusvärlden strax söder om byn finner du ett område med buskar och staket.
   Gå in i huset till höger och bomba dig igenom väggen så når du området. Tala
   med damen här och spring igenom labyrinten till herren längst bort. Klarar
   du det på femton sekunder eller mindre får du en hjärtbit. Du kan göra om 
   det om du vill, men du får ingenting för det. Det finns två bra vägar. Den 
   ena är rakt upp till träden i övre delen av skärmen och sedan till vänster
   tills du når målet. Du måste då använda Pegasusskorna. En annan väg är att
   ta dig igenom mitten av labyrinten tills du når en skylt. Hoppa över 
   staketet precis nedanför skylten och du är nästan vid målet.
  
  Grävspel
   I mörkervärlden strax söder om byn finner du ett inhängnat område. Tala med
   föreståndaren här så får du gräva för 80 rupier. Du har trettio sekunder på
   dig och allt du gräver upp får du behålla. Det är mest rupier men du kan
   även finna en hjärtbit. Hjärtbiten är slumpmässigt nergrävd så det spelar
   ingen större roll var du gräver. Det är bara att fortsätta tills du finner
   den. Det kan ta mycket lång tid.
  
  Kistspel i mörkervärlden
   Du finner detta kistspel i ett av husen i byn i mörkervärlden (huset med en
   skattkista på taket). Här kostar det trettio rupier och du har sexton 
   skattkistor att välja bland. Du får välja två stycken och de kan innehålla
   allt från enstaka rupier till en hel hjärtbit. Det är bara att spela på 
   tills du får den där hjärtbiten, det är helt slumpmässigt.
  
  Pilskjutningsspel
   Detta spel finner du strax söder om byn i mörkervärlden. För 20 rupier får 
   du fem pilar att skjuta på måltavlor. Det finns ingenting att vinna förutom
   rupier. Träffar du en måltavla får du fyra rupier och för varje måltavla du
   träffar utan att missa får du dubbelt så mycket rupier. Träffar du måltavlor
   med alla fem pilar får du: 4+8+16+32+64=124 rupier totalt. Ett jättebra sätt
   att tjäna pengar om du blir riktigt duktig på det. Jag har inte så många 
   tips men lägg noga märke till händerna som svävar framför målen. Följ dem 
   med ögonen och skjut endast i mellanrummet mellan händerna. Öva mycket och
   få in den rätta timingen.
  
  ========
  3.8 Feer
  ========
  
  Små feer (kan förvaras i flaska för senare bruk)
  - Nordväst om ditt hus i ljusvärlden. Ramma stenhögen med en språngattack.
  - Sydöst om East Palace. Bara andra sidan bergskammen från Hyliasjön.
  - Nordöst om Hyliasjön i ljusvärlden. 
  - Spräng ena väggen i Pond of Happiness i ljusvärlden. Grottan på ön mitt i
   Lake Hylia.
  - På Death Mountain i ljusvärlden. En grotta på en klippavsats precis nedan-
   för Spectacle Rock.
  - Ramma det annorlunda trädet nära skogshuggarnas stuga i ljusvärlden.
  - I grottorna nära Turtle Rock i ljusvärlden.
  - Nära Bomb Shop (söder om pyramiden) finner du en hög med stenar. Likadant
   som i ljusvärlden.
  - I den stora grottan strax väster om Turtle Rock i mörkervärlden.
  - Samt i ett flertal nivåer.
  - Tänk även på att om du använder Magic Powder mot de brinnande skallarna så
   förvandlas de till feer.
  
  Stora feer (återuppfyller bara energin)
  - Öster om kyrkan i ljusvärldens norra delar. Slå sönder en buske i närheten
   av en grotta.
  - I träsket i ljusvärldens södra delar. Leta efter en sprucken bergsvägg.
  - Mellan träsket och öknen i ljusvärlden finner du en grotta.
  - Strax nordost om Lake Hylia (du tar dig hit från träsket) i en grotta.
  - Söder om East Palace i en grotta. Det ligger på andra sidan bergskammen
   från Lake Hylia i ljusvärlden.
  - Nordost om Lake Hylia i mörkervärlden. Spräng fram denna grotta.
  - Strax norr om Lake Hylia i mörkervärlden. I en grotta.
  - I den stora grottan strax väster om Turtle Rock i mörkervärlden.
  - Strax söder om Ganon's Tower i mörkervärlden
  - Strax öster om ingången till Misery Mire i mörkervärlden.
  
  ==========
  3.9 Rupier
  ==========
  
  Denna avdelning handlar om ställen där du kan hitta större mängder rupier i 
  skattkistor, på marken eller som gåva från karaktärer i spelet. Jag tvivlar
  på att det är helt komplett, men ibland kan du behöva mycket pengar. Det du
  mest behöver pengar till är Pond of Happiness i Lake Hylia där du uppgraderar
  din mängd pilar och bomber. Jag rekommenderar dig starkt att ständigt fylla
  på dina Life Medicines och Cure-All Medicines. Du behöver dem speciellt i 
  slutet av spelet eftersom att feerna inte gör så mycket nytta längre. Dessa
  drycker är dyra så missa inte chansen att samla mycket rupier.
  
  Ljusvärlden
  - I Kakariko Village finns ett stenhus. Stig in i det och ner på undervåning
   så finner du fyra kistor. Dessa innehåller tjugo rupier var, men om du 
   öppnar en och överger de andra så töms innehållet i restrerande kistor. För
   att få alla rupier måste du flytta på blocken i rätt ordning. Så här gör du.
   1. Blocket på översta raden till höger knuffas nedåt.
   2. Blocket på översta raden till vänster knuffas åt vänster.
   3. Blocket på mittenraden näst längst till vänster knuffas nedåt.
   4. Öpnna tre av skattkistorna nu.
   5. Blocket på mittenranden längst till höger knuffas uppåt.
   6. Blocket bredvid knuffas åt vänster.
   7. Öppna sista skattkistan.  
  - I Kakario Village finns en brunn högst upp till vänster i byn. Hoppa ned i
   den och öppna skattkistorna här nere för sammanlagt 60 rupier.
  - I Sahasrahlas gömställe nära East Palace. Spräng dig in i nästa rum för 
   2x50 rupier.
  - På kyrkogården norr om Hyrule Castle står en massa gravstenar. Knuffa på den
   längst upp till vänster och du finner hela 300 rupier i graven under.
  - Strax sydväst om Lake Hylia finns en spricka i ett berg. Du når detta ställe
   lättast från träsket. Spräng med en bomb och du får 300 rupier av banditen
   här inne. Kanske den mest lättförtjänta rupiegömma i Hyrule.
  - I östra Death Mountain finner du 100 rupier i skattkistor i en av grottorna.
  
  Mörkervärlden
  - I Level 1 Dark Palace på B1 i rum Q. Detta är rummet precis innan bossen. 
   Här ligger hela 270 rupier.
  - I Village of Outcasts finner du ett litet skjul i sydvästra hörnet. Spräng
   dörren för 300 rupier innanför.
  - I samma by finner du ett annat hus med 300 rupier. Det är ett av husen i den
   norra delen.
  - Strax norr om Swamp Palace kan du se en spricka i berget. Spräng upp en dörr
   och du får 300 rupier av banditen här inne.
  - I Level 6 Misery Mire finner du ett rum (3) med 90 rupier precis innan 
   bossen.
  - I skärmen direkt till vänster om ingången till Turtle Rock finner du ett 
   hål i marken. Klättra ner här och använd Hookshot för att ta dig runt till
   alla skattkistor. Sammanlagt får du 250 rupier här nere.
  - I Level 7 Turtle Rock finner du hela 270 rupier i ett rum. Det är rummet 
   längst upp till höger på B1 (T). Det är svårt att förklara hur du tar dig 
   dit så läs i huvudguiden ovan om du inte vet vad jag menar.
  - Slutligen vill jag rekommendera pilskjutarspelet söder om byn. Träffar du 
   måltavlor med alla fem pilar i rad får du sammanlagt 124 rupier per försök.
   Även om du inte träffar alla tavlor varje gång lär du knappast förlora 
   pengar ialla fall.
  
  ===========
  3.10 Warper
  ===========
  
  I Hyrule finns två olika typer av warppunkter (en portal som tar dig snabbt
  till en annan plats). Dels finns det undervattenströmmar som tar dig inom 
  Hyrule och dels finns det portaler i ljusvärlden som teleporterar dig till
  mörkervärlden. Dessa finns inte i mörkervärlden eftersom att du kan använda
  spegeln där istället. Undervattenströmmarna kan du inte använda förrän du fått
  Zora's Flippers.
  
  Undervattenströmmar
  - I träsket i ljusvärlden finns en liten damm med en ström som leder dig till
   Magic Shop strax nordost om slottet.
  - I södra Lake Hylia i ljusvärlden finns en ström som leder dig till Waterfall
   of Wishing i nordöstra Hyrule.
  - I sydöstra Lake Hylia i ljusvärlden finns en ström som leder dig till en sjö
   nära Lost Woods.
  - Föregående undervattenström finns även i mörkervärlden.
  
  Mörkervärldsportaler
  - I nordvästra hörnet av träsket. Använd Magic Hammer.
  - Sydost om East Palace. Använd Magic Hammer.
  - Mellan Kakariko Village och Lost Woods. Använd Magic Hammer / Titan's Mitt.
  - På ön i Lake Hylia. Använd Titan's Mitt.
  - I sydvästra hörnet av öknen. Du kan endast ta dig hit med hjälp av okarinan.
   Använd Titan's Mitt.
  - I västra Death Mountain, strax söder om Mountain Tower.
  - I sydöstra Death Mountain. Använd Titan's Mitt
  - Ovanpå Turtle Rock i nordöstra Death Mountain. Använd Titan's Mitt för att 
   lyfta på stenen och slå sedan ned pålarna i rätt ordning med Magic Hammer.
  
  ==============================================================================
  
                  4. Om dokumentet
  
  ==============================================================================
  
  Detta är sista avdelningen av guiden och här finner du sådant som är strikt
  associerat med min guide eller med mig.
  
  ================
  Versionshistoria
  ================
  
  Version 1.0 - 22/2 2009
   Initiala versionen. 
  
  ============
  Kontakta mig
  ============
  
  Korrigeringar, beröm och konstruktiv kritik är alltid välkommet. Du kan även
  kontakta mig om frågor som du inte anser besvaras i guiden.
  
  cwall_85(at)hotmail.com
  
  ====================
  Juridisk Information
  ====================
  
  Detta dokument är skyddat genom den internationella upphovsrättslagen. Du får
  ladda ned detta dokument för privat bruk, skriva ut det och/eller ladda upp
  det på din hemsida. Dokumentet får dock inte delas upp, ändras och inga delar
  får tas bort. Det får inte publiceras i någon tidning och får inte säljas för
  vinst. Du får inte konvertera detta dokument till HTML, ej heller något annat
  format. Det får endast visas i ASCII text (.txt). All ära skall ges åt mig,
  således får du inte byta ut mitt namn. Följer du dessa krav får du publicera
  detta dokument på din hemsida och du behöver inte skicka mig e-mail om det.
  Jag kommer dock inte att skicka uppdateringar till några andra sidor än dem
  nedanför. Vill du ha den senaste versionen, besök dessa sidor.
  
  http://www.gamefaqs.com
  
  =======
  Slutord
  =======
  
  Efter fyra år är äntligen denna guide färdig. Jag började med denna guide
  när jag var i en helt annan fas av livet och har egentligen inte skrivit ett
  ord i den sedan dess. Arbete och studier kom emellan men nu har jag alltså 
  lyckats avsluta det jag påbörjat. Det var förövrigt väldigt givande att skriva
  igen efter flera år utan guider. Jag hoppas att du har uppskattat och haft
  användning av detta dokument. Själv tycker jag att det blev ganska bra.
  
              Copyright © 2009 Christian Wall
                - Slut på dokumentet -

  View in: