Users who own this game also own:

Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Super Metroid
Super Metroid
Mega Man 7
Mega Man 7
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Mega Man X
Mega Man X

Users who love this game also love:

Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Street Fighter II Turbo
Street Fighter II Turbo
Don Doko Don 2
Don Doko Don 2
Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins