Users who own this game also own:

Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Mario Paint
Mario Paint
Mega Man X
Mega Man X
Illusion of Gaia
Illusion of Gaia
Super Star Wars
Super Star Wars

Users who love this game also love:

Super Double Dragon
Super Double Dragon
Mario Kart: Super Circuit
Mario Kart: Super Circuit
Wario Land 4
Wario Land 4
Fatal Fury Special
Fatal Fury Special
Mega Man X2
Mega Man X2