Users who own this game also own:

Bonk's Adventure
Bonk's Adventure
Bonk's Revenge
Bonk's Revenge
Neutopia
Neutopia
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country

Users who love this game also love:

Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: Twilight Princess
Demon's Crest
Demon's Crest
The Legend of Zelda: Skyward Sword
The Legend of Zelda: Skyward Sword