Users who own this game also own:

Neutopia
Neutopia
J.J. & Jeff
J.J. & Jeff
Bonk's Adventure
Bonk's Adventure
Shockman
Shockman
Keith Courage in Alpha Zones
Keith Courage in Alpha Zones

Users who love this game also love:

Final Fantasy Adventure
Final Fantasy Adventure
Life Force
Life Force
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend II
Super Mario Land
Super Mario Land