Users who own this game also own:

Efera & Jiliora: The Emblem From Darkness
Efera & Jiliora: The Emblem From Darkness
Ringside Angel
Ringside Angel
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics
Basted
Basted
Dragon Half
Dragon Half

Users who love this game also love:

Tokyo Bus Annai
Tokyo Bus Annai
Taiheiyou no Arashi: Senkan Yamato, Akatsuki ni Shutsugekisu
Taiheiyou no Arashi: Senkan Yamato, Akatsuki ni Shutsugekisu
Asuka 120% Final: Burning Fest. Final
Asuka 120% Final: Burning Fest. Final
Eberouge 2
Eberouge 2
Shining Force Neo
Shining Force Neo