Users who own this game also own:

Ys: Memories of Celceta
Ys: Memories of Celceta
Demon Gaze
Demon Gaze
Dokuro
Dokuro
Toro's Friend Network
Toro's Friend Network
Persona 4 Golden
Persona 4 Golden