Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS
Mario Bros.
Mario Bros.
Pokemon Pearl Version
Pokemon Pearl Version
Final Fantasy XIII
Final Fantasy XIII

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
New Super Mario Bros. Wii
New Super Mario Bros. Wii
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
God of War
God of War
Super Mario 64
Super Mario 64