Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Mario Bros.
Mario Bros.
StreetPass Mii Plaza
StreetPass Mii Plaza

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
New Super Mario Bros. Wii
New Super Mario Bros. Wii
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario World 2: Yoshi's Island