Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Wii Sports
Wii Sports
New Super Mario Bros. Wii
New Super Mario Bros. Wii
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3

Users who love this game also love:

Cubivore: Survival of the Fittest
Cubivore: Survival of the Fittest
NBA 2K17
NBA 2K17
Dokapon DX: Wataru Sekai wa Oni Darake
Dokapon DX: Wataru Sekai wa Oni Darake
Dark Parables: The Thief and the Tinderbox
Dark Parables: The Thief and the Tinderbox
LMA Manager 2006
LMA Manager 2006