Users who own this game also own:

Sakurai Miho no Kouun no Megami Therapy Uranai
Sakurai Miho no Kouun no Megami Therapy Uranai
Moonlight Minions
Moonlight Minions
Jet Car Stunts
Jet Car Stunts
Square Arena
Square Arena
NightmareZ
NightmareZ

Users who love this game also love:

Wallace & Gromit in Project Zoo
Wallace & Gromit in Project Zoo
DS Dengeki Bunko: Iria no Sora, UFO no Natsu
DS Dengeki Bunko: Iria no Sora, UFO no Natsu
Jotun
Jotun
World of Need for Speed
World of Need for Speed
Bit.Trip Fate
Bit.Trip Fate