Users who own this game also own:

Koutetsu no Kishi 2
Koutetsu no Kishi 2
Famicom Top Management
Famicom Top Management
J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings: Volume 1
J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings: Volume 1
World Driver Championship
World Driver Championship
Kenyuu Densetsu Yaiba
Kenyuu Densetsu Yaiba