Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Super Mario 64
Super Mario 64
Silent Hill 3
Silent Hill 3
Jackal
Jackal
Chrono Trigger
Chrono Trigger