Users who own this game also own:

Batman: Arkham Asylum
Batman: Arkham Asylum
Mario Kart 7
Mario Kart 7
Perfect Dark Zero
Perfect Dark Zero
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda

Users who love this game also love:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Pokemon White Version 2
Pokemon White Version 2
Pokedex 3D Pro
Pokedex 3D Pro
Pokemon White Version
Pokemon White Version