Users who own this game also own:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Zelda II: The Adventure of Link
Zelda II: The Adventure of Link
The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim

Users who love this game also love:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Pokemon SoulSilver Version
Pokemon SoulSilver Version
Pokedex 3D Pro
Pokedex 3D Pro
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Pokemon X
Pokemon X